מערכות מידע תחרותיות – אסטרטגיות – האוניברסיטה הפתוחה – כתיבת עבודות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מערכות מידע תחרותיות – אסטרטגיות אשר נלמד ב האוניברסיטה הפתוחה. במסגרת עבודות אקדמיות בחינם אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. הגשת 4 מטלות (ממ”נים). ממ”ן 11 (עבודה פרה-סמינריונית) וממ”ן 12 (ההצעה לעבודה הפרה-סמינריונית) הן מטלות חובה. מבין ממ”נים 13 עד 16 יש להגיש לפחות שניים, כאשר הגשת מספר מטלות רב יותר מגדילה את משקל המטלות בציון הסופי.

הערה: על מנת שניתן יהיה להגיש עבודה סמינריונית במסגרת הקורס יש להשיג ציון של 70 לפחות בעבודה הפרה-סמינריונית (לא ניתן לשפר את ציון העבודה הפרה-סמינריונית לאחר קבלת ציון.) דרך שקלול הציון הסופי:

          ממ”נים – סה”כ משקלות של ממ”נים שהוגשו.

          בחינת גמר – משקל בחינת הגמר תלוי בכמות ממ”נים שהוגשו. הגשת מטלות מעבר למינימום הנדרש מקטינה את משקל הבחינה. מינימום משקל הבחינה האפשרי הוא %70.

לתשומת לבכם!

כדי לעודדכם להגיש לבדיקה מספר רב של מטלות הנהגנו את ההקלה שלהלן:

אם הגשתם מטלות מעל למשקל המינימלי הנדרש בקורס, המטלות בציון הנמוך ביותר, שציוניהן נמוכים מציון הבחינה( עד שתי מטלות), לא יילקחו בחשבון בעת שקלול הציון הסופי.

 

פילוסופיה של החינוך וסוגיית החינוך להצטיינות – אוניברסיטת תל אביב

קריאת חובה [הטקסטים מופיעים באתר הקורס]:

אפלטון, ‘נאום ההגנה של סוקרטס’ בתוך חייו ומותו של סוקרטס, תרגום: שמעון בוזגלו (תל-אביב: ספרי עליית הגג/ידיעות אחרונות, 2001), 104-57

אריסטופנס, העננות, תרגום: זיוה כספי (ירושלים: מאגנס, 2001)

 

היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך – ד”ר אוהד דוד

ב). כל השאלות מחייבות היכרות עם עולם הרעיונות והמושגים שסקרנו בקורס ויישומם על מקרים מסוימים המובאים בגוף השאלות באמצעות הפניות לכתבות מן העיתונות. לכן במסגרת התשובה יש להקפיד על שימוש במושגים הרלבנטיים והגדרות שלהם, ובעיקר על יישומם בהקשר למקרה המסוים.

ג). בכל אחת מן השאלות מופיעה הפנייה למאמרים העיוניים הרלבנטיים עליהם יש להסתמך בעת התשובה. הקפידו לכתוב את ההפניות בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית.

 

כתיבת עבודות לסטודנטים – משפט חוקתי – מכללת צפת 

  1. חוק-יסוד שהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק-יסוד זה, יראו אותו כאילו נתקבל לפי הוראות חוק-יסוד זה .

הוראת מעבר

  1. )א( אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו, לרבות תקנות שהותקנו לפי דבר המלך במועצתו כפי תוקפן ערב תחילתו של חוק יסוד זה .            שמירת דינים

)ב( חוק שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-יסוד זה, יעמוד בתוקפו אף אם הוא סותר חוק-יסוד שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-יסוד זה ,אלא אם כן נקבע בחוק-היסוד האמור, כי שינויו או פגיעה בזכויות לפיו יהיו רק בתנאים שנקבעו בו, והחוק הסותר אינו עומד בתנאים אלה…”

א.        מה החשיבות בהעברת חוק כאמור כחוק יסוד להבדיל מהעברתו כחוק רגיל.

ב.         לו ביקשה הכנסת להעביר חוק זה כחוק רגיל, האם החוק היה עומד במבחני החוקתיות?.

 

סוגיות חברתיות בראי התקשורת – המכללה האקדמית ת”א יפו

שאלה 2

מובאים בפניכם 3 קטעים העוסקים בהיקף העוני בישראל. הראשון – דוח רשמי של הביטוח הלאומי; השני- דו”ח עוני אלטרנטיווי של ארגון “לתת” ; השלישי- קטע מתוך האתר האתר הימני “מידה” המותח ביקורת על הדו”ח האלטרנטיווי.

הקטעים מובאים כאן לא לצורך שינון הנתונים אלא במטרה להראות את הפערים בנתונים ואת השימוש שעושים בהם. על אף שהפעם מדובר בייצוג תקשורתי- אלא בדוחות- הרי ברור שדוחות אלו הופכים תשתית לייצוג תקשורתי. קטעים אלן הם רק נקודת מוצא .

 

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב מערכות מידע תחרותיות – אסטרטגיות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות