משברים חברתיים וביטוייהם בספרות יפן במאה ה-20 – רוני שריג – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משברים חברתיים וביטוייהם בספרות יפן במאה ה-20 אשר נלמד ע”י רוני שריג. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות לכתיבת עבודות:

 1. בחירת והגדרת נושא העבודה (הקשור לנושאי הקורס הנלמדים):
 2. יוצר או יצירה – או השוואה בין יוצרים/יצירות. ניתן גם לבחור עיבודים של ספרות לקולנוע, או יצירות קולנועיות הקשורות לנושאי הקורס.
 3. עבודה על נושא – היבט חברתי כלשהו. לדוגמה, באחד מהתחומים: סביבה, אסונות טבע, נשים, נוער, כתות, משבר לאחר המלחמה, פערים בין-דוריים, מסורת מול מודרניות, אפליה חברתית, היחסים עם המערב, משמעויות העיר, היחס לזרים, קבוצות מיעוט בחברה, מוסד המשפחה.

לאחר בחירת הנושא, יש לבחור יוצר / יוצרים, יצירה / יצירות שעוסקים בנושא שבחרתם, ולכתוב עליהן.

הערה: יש לבדוק האם הנושא הנבחר מתאים בהיקפו לעבודה בסדר הגודל הנדרש (לא קטן מדי ולא גדול מדי).

 

עבודה סמינריונית במשפטים – דיני תאגידים – המכללה למינהל

נושא 11

חווה/י את דעתך הביקורתית בשאלה האם ראוי שתקנון חברה יהיה נתון תמיד לשינוי.

מקורות רלוונטיים:

 1. ספר – יש להיעזר בספר אחד לפחות מרשימת הספרות הכללית המופיעה בסילבוס.
 2. פסקי הדין – א. ע”א 468/89 קידרון )קינדרמן( נ’ בורסת היהלומים הישראלית בע”מ, פ”ד מ”ה) 5( 907

;)1991(

ב.         ע”א 96/54 הולנדר נ’ המימד החדיש תוכנה בע”מ, פ”ד נ”ב) 5( 673 )1998(;

 1. מאמר – צ’ כהן, “שינוי תקנותיה של החברה הרשומה – הדין הקיים והצעות לשיפור”, מחקרי משפט ב 82 )תשמ”ב – 1982(.

 

משפט מנהלי – המרכז האקדמי פרס

 1. סעיף 15 לחוק יסוד: השפיטה;
 2. סעיפים 2, 5 והתוספת הראשונה, השנייה והשלישית לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש”ס-2000;
 3. חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס”א-2001;
 4. ע”א 294/91 חברה קדישא גחש”א קהילת ירושלים נ’ קסטנבאום, פד מו)2( 464 )1992(, עמודים 492 – פסקה 10 בעמ ‘495 )לא כולל( לפסק דינו של השופט מ.אלון, ועמודים 519 – 522 לפסק דינו של השופט א.ברק .
 5. בג”צ 731/86 מיקרו דף נ’ חברת החשמל לישראל בע”מ, פ”ד מא)2(, 449, עמודים 461 – פסקה 13 בעמ ‘463 )לא כולל( לפסק דינו של השופט א. ברק, ועמודים 464 – 465 )החל מפיסקה 1 של השופט ש.לוין ועד סוף פסה”ד( .
 6. בג”צ 4212/92 המוסד החינוכי הממלכתי דתי בית רבקה נ’ הסוכנות היהודית ,פ”ד מז)2(, 661.

 

ספרים דיגיטליים – המרכז ללימודים אקדמיים

ב.         שלב  ב  עבור השיעור שנותח בשלב א’,  הצע פעילות אותה אתה מעונין להוסיף לשיעור.

1)         הוספת הפעילות יכולה להיות לצורך התאמת השיעור לקהל יעד אחר/מסוים

2)         או לצורך שיפור השיעור הנובע מהביקורת שהוצגה בשלב א’.

3)         או לצורך העשרתו בתוכן נוסף.

4)         יש לכלול :

 • מיקום: היכן בשיעור החליטו להוסיף את הפעילות
 • תוכן הפעילות: סרטון, יישומון, קובץ שיתופי וכו’
 • רציונל להוספת הפעילות: נמק את הערך המוסף הפדגוגי מהפעילות המוספת.
 • את הפעילות הלימודית יש להוסיף לקובץ WORD (כולל הוספת קישור לפעילות במידה והיא פעילות ברשת).

 

דיני חוזים – ד”ר יובל פרוקצ’יה

תרחיש ב’

בתאריך 5102.2.16 עומר ואור חתמו על חוזה בהתאם להסכמות .בתאריך 2015.2.22, בעת ביקורו של אור בחנות ,הופתע לגלות כי העבודות מתנהלות בעצלתיים, וברמה מקצועית שלא הניחה את דעתו .עומר הסביר כי, בהתחשב במסגרת הזמן הלוחצת ,עיצוב החנות במתכונת הרצויה יחייב רכישה של ציוד יקר ,וכן העסקה של עובד נוסף. לטענתו ,לנוכח שכר הטירחה הנמוך שהוסכם עליו בחוזה ,אין זה סביר לצפות כי ישקיע משאבים אלה ללא תשלום נוסף. הוא ציין כי אם אור ייאות לשלם 000,10 ש”ח נוספים, הוא יוכל להבטיח כי עיצוב החלון יסתיים במועד.

אור המופתע הסביר כי עיכוב בסיום העבודה יסב לו נזק רב, כיוון שלקוחות וספקים מסתמכים על מועד הפתיחה שפורסם .לשמע היסוסו של אור ,ציין עומר כי הוא זקוק לתשובתו המיידית, והוסיף כי לעניות דעתו אף מעצב פרט אליו לא יוכל לעמוד בלוח הזמנים שנקבע .בעקבות דברים אלה ,התחייב אור לשלם לעומר את התוספת המבוקשת במועד סיום העבודה .

עומר סיים את העבודה במועד לשביעות רצונו של אור, אולם בשלב זה אור מצא לנכון לשלם לו 000,25 ש”ח בלבד. בקשתו של עומר לקבל את יתרת שכרו, נענתה בשלילה. בחלוף חודש, פונה אליכם עומר בבקשה לייעוץ משפטי באשר לזכותו ליתרת התשלום .חוו דעתכם.

 

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב משברים חברתיים וביטוייהם בספרות יפן במאה ה-20 הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות