משטר מדינת ישראל | עבודות אקדמיות מדעי המדינה | האוניברסיטה העברית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס  משטר מדינת ישראל אשר נלמד  ב האוניברסיטה העברית במסגרת עבודות  אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. בחר/י רשות מקומית אחת, ושלוש מערכות בחירות בה. הצג/י סקירה תמציתית של ייצוג המפלגות הארציות בה בשנים הנבחרות־ האם נראו שינויים בדמות הצטרפות מפלגות ארציות, או העלמותן מהרשות המקומית?
  2. דונ/י בתהליך שקרה ברשות המקומית במבט השוואתי של שלוש מערכות הבחירות שבחרת והציגי סיבות אפשריות לו־ בין אם כניסתן ועלייתן של מפלגות ארציות חדשות בתוך הרשות, ובין אם העלמותן של אחרות.

 

אתיקה ואחריות חברתית בניהול – ד”ר ציפי גושפנץ

  1. כיצד ניתן לצמצמם את ההסתברות לחריגות ולהעלות את המודעות והרגישות לאתיקה (עוצמת סוגיה מוסרית) מנו לפחות 4 המלצות, הדגימו ונמקו (10 נקודות).
  1. יועץ לאתיקה הציע למנכ”ל החדש לאמץ כללי ממשל תאגידי. הסבירו המושג והדגימו לאירוע (10 נקודות).

לסיכום, עבודות  אקדמיות ב אתיקה ואחריות חברתית בניהול הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

 

ציביליזציה   ד”ר עודד היילברונר

את הרעיונות/ תיזות יש לסכם  בנקודות. כך, העבודה צריכה להיות מסודרת על פי א.ב.ג….. או 1,2,3,…

כל ניתוח מאמר יפתח במבוא קצר או הקדמה, ויסתיים בסיכום המאמר

כל רעיון/ תיזה מתחיל קטע חדש. לכל קטע סימון משלו (1.2.3 או א.ב.ג.)..

לכל קטע כותרת קצרה. ניתן להשתמש בכותרות מן המאמר

בחישוב הציון ינתן משקל מרכזי לאופן הצגת הרעיונות/ תיזה על פי סדר זה.

לסיכום, עבודות  אקדמיות ב ציביליזציה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

תכנון אסטרטגי  – ד”ר יעקב בן-עמי

  1. מבוא

3.1 הצגת הארגון

3.2 הצגת הענף

  1. גוף העבודה

4.1 ניתוח הארגון

4.2 ניתוח סביבת המיקרו

 

 

אלתרמן: עיר היונה – עם חדש, תרבות חדשה  – המרכז הבינתחומי הרצליה

  1. מגוון של רמיזות (אלוזיות) לטקסטים קדומים בשירת אלתרמן. הדגימו לפי שני שירים לפחת.
  2. השירה הרצינית והקלה. תארו את דמותו של אלתרמן כמשורר “לאומי” וכמשורר “הֵלך”.

 

ניתוח דוחות כספיים   המרכז הבינתחומי הרצליה

  1. חיזוי תוצאות כספיות עתידיות והערכת שווי

א. השתמשו באופק תחזית בן חמש שנים. הציגו הנחה סבירה ביחס להתנהגות החברה לאחר אופק התחזית.

ב. דגש עיקרי על הגידול במכירות, מחזור נכסים ויחסי רווחיות עתידיים. יש לקשור חלק זה באופן מפורט לניתוח בסעיפים הקודמים.

ג. ״סגירת׳׳ כל הקצוות(כולל מזומן חופשי)

ד. הערכת שווי בהסתמך על מודל הרווחיות התפעולית העודפת ומודל תזרים המזומנים החופשי

ה. ניתוחי רגישות.

 

לסיכום, עבודות  אקדמיות ב משטר מדינת ישראל  הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות