משפט חוקתי – המכללה האקדמית נתניה – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט חוקתי אשר נלמד ב המכללה האקדמית נתניה על ידי ד”ר וינטל. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה משפט חוקתי - המכללה האקדמית נתניה - כתיבת סמינריוןבחומר הנלמד.

חקיקה:

ס’ 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה:

“מבלי לפגוע בכלליות ההוראות שבסעיף קטן (ג), מוסמך בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק – (2) לתת צווים לרשויות המדינה… לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין…”.

אירוע:

נוכח הקשיים בגירושם של המועמדים לגירוש ונוכח המצב הקשה של התושבים בדרום תל-אביב, הכנסת מחוקקת את חוק תיחום מגורים למועמדים לגירוש, התשע”ח – 2018 (שהתקבל ברוב של 50 מול 40 בקריאה הראשונה והשנייה וברוב של 65 מול 30 בקריאה השלישית), הקובע כי (הגדרות):

“1. תוקם רשות לתיחום מגורים. מועצת הרשות תקבע את מדיניות תיחום המגורים של המועמדים לגירוש.

  1. מנהל הרשות רשאי להוציא צו לתיחום מגורים למועמד לגירוש המחייב אותו לשהות בכל עת בתחום השיפוט של רשות מקומית כלשהי בלבד.

 

סקירה תיאורטית – פרקים בסוציולוגיה יהודית – אוניברסיטת בר-אילן

א. תארו את התאוריות: פונקציונלית-מבנית, קונפליקט ואינטראקציה סימבולית- עקרונות מרכזיים וההבדלים.

  1. איזו משלוש התאוריות- מתאימה/ות ליישום על מסקנות המחקר? (אין צורך לחזור על עקרונות התאוריה, רק ליישם את עקרונותיה על שתים-שלוש דוגמאות מהמאמר).

 

סמינריון בחינוך – מבוא לסוציולוגיה של החינוך – טל כרמי

א.) מי הם בעלי העניין במאבק המתואר?

ש: מה הכוונה באינטגרציה של מקורות מידע אקדמיים?

ת: אינטגרציה משמע שילוב. מטרת השימוש באינטגרציה היא לשלב בין מקורות שונים על מנת ליצר הכללות ולחזק את הטיעון של הכותב. האינטגרציה לא מבקשת לסכם את מקורות המידע, אלא ליצור ידע חדש דרך השילוב בין המקור לנקודת המבט החדשה.

 

ניהול משאבי אנוש – אוניברסיטת אריאל בשומרון

  1. שם של פרקטיקה אינו מהווה מושג, כלומר: גיוס, מיון, תכנון והערכה- זה לא מושג מספק, אלא מושגים מתוך הנושאים הללו הם הרלבנטיים.

לדוגמא: באחת מהכתבות שפורסמו בכלכליסט כתוב: “חשוב להקפיד כי אותו מראיין יפגוש את המועמדים השונים. הדבר מקטין הבדלים עקב השוני הקיים בין מראיינים שונים בסגנון ובאופן הערכת המרואיינים.” בקטע זה בא לידי ביטוי המושג מהימנות (מהימנות היא…, בכתבה מודגש ש…).

  1. כיצד הנושא שמובא במרכזה מושפע מפרקטיקות ארגוניות אחרות ומשפיע עליהן, לדוגמא:

א.) כתבה שעוסקת במיון עובדים: פרקטיקה של מיון עובדים מושפעת מהפרקטיקה של ניתוח עיסוקים.

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב משפט חוקתי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות