משפט חוקתי – המכללה האקדמית ספיר – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט חוקתי אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות כלליות:

א. החומר המחייב לצורך הכנת העבודה:

חקיקה: חוק יסוד: חופש העיסוק.

פסיקה: מתוך פסקי הדין המצויים בחלק השלישי של הסילבוס (“זכויות האדם”), נושא ג’ – “חופש העיסוק”:

  1. בג”צ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ’ שר האוצר, פ”ד נא(4) 367; בהתאם לגרסה הערוכה שהועלתה לאתר הקורס.
  2. בג”צ 4769/95 מנחם ואח’ נ’ שר התחבורה ואח’, פ”ד נז(1) 235; סעיפים 1, 7-16 לפסק-דינה של הש’ בינייש.
  3. ע”א 6601/96 AES SYSTEM INC.נ’ משה סער, פ”ד נד(3) 850, פסקאות 1-34 לפסה”ד של השופט ברק.
  4. רע”פ 02 /10687 הנדימן עשה זאת בעצמך בע”מ נ’ מדינת ישראל, פ”ד נד(3) 1.
  5. בג”ץ 4542/02 עמותת קו לעובד נ’ ממשלת ישראל, תק-על 2006(1) 4336 – סעיפים 28 עד 41 לפס’ דינו של השופט לוי.
  6. בג”צ 2334/02 שטנגר נ’ יושב-ראש הכנסת , פ”ד נח(1) 786.
  7. בג”ץ 951/06 שטיין נ’ קראדי, תק-על 2006(2) 813.
  8. בג”ץ 4436/02 תשעים הכדורים – מסעדה ומועדון חברים נ’ עירית חיפה; סע’ 1, 16-30 לפסה”ד של כב’ הש’ גרוניס.

פתרון העבודה יתבסס על חומרים אלה בלבד, ולכן אין צורך להתבסס על מקורות אחרים.

 

כתיבת עבודות – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

מקורות

יוסף גרוס, דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (2010)

אירית חביב סגל, דיני חברות (2007)

אירית חביב סגל, דיני חברות לאחר חוק החברות החדש (כרך א’, 1999)

אירית חביב סגל, דיני חברות לאחר חוק החברות החדש (כרך ב’, 2004)

צפורה כהן, בעלי מניות בחברה – זכויות תביעה ותרופות (מהדורה שניה, כרך א’,2006)

צפורה כהן, בעלי מניות בחברה– זכויות תביעה ותרופות (מהדורה שניה, כרך ב’, 2008)

צפורה כהן, בעלי מניות בחברה– זכויות תביעה ותרופות (מהדורה שניה, כרך ג’, 2010)

ידידה צ. שטרן, הבעלות בחברה העסקית – תיאוריה, דין, מציאות (2008)

ידידיה צ. שטרן, תכלית החברה העסקית (2009)

לאה פסרמן-יוזפוב, דיני ניירות ערך – חובת הגילוי (2009)

א’ פלמן, דיני חברות בישראל – להלכה ולמעשה (הדרה בר-מור, עורכת, תשנ”ד)

אוריאל פרוקצי’ה דיני חברות חדשים לישראל – דין נוהג, דין רצוי והדרך לחקיקה (1989).

יחיאל בהט, חברות – החוק החדש והדין (מהדורה שלישית, תשס”א)

יוסף גרוס, חוק החברות החדש (מהדורה רביעית 2007)

יוסף גרוס, דירקטורים ונושאי משרה בחברה (תשמ”ט)

הדרה בר-מור, דיני תאגידים (כרכים א – ד, 2007 – 2009)

מישל אוחיון, חוק החברות – דיני חברות חדשים בישראל (2001)

יוסי כהן, דיני חברות (2007)

עלי בוקשפן, המהפכה החברתית במשפט העסקי (2007)

ורדה אלשיך וגדעון אורבך, הקפאת הליכים הלכה למעשה (מהדורה שניה, 2010)

דוד האן, חדלות פרעון (2009)

צפורה כהן, פרוק חברות (2000)

  1. Kraakman, Anatomy of corporate law : A Comparative and Functional Approach (2nd ed. 2009)

R.C. Clark Corporate Law (1986)

F.H. Easterbrook & D. R. Fischel The Economic Structure of Corporate Law (1991)

Pennington’s Company Law (8th ed.2001)

Gower and Davies Principles of Modern Company Law (8th ed. 2008)

 

כתיבת עבודות בתשלום – משפט חוקתי

נוכח ההתפתחות האמורה תוקן החוק והוסף לו סעיף 2 בזו הלשון:

  1. פרסום אסור

)א( פורסם באמצעי תקשורת תוכנם של דברים שנישאו שלא בהתאם להוראות חוק זה ,

וקיבל מפעיל אמצעי התקשורת דרישה מהמפקח על המחוז במשרד החינוך שלא

לפרסמם עוד, יסיר המפעיל את הפרסום לא יאוחר מ – 3 שעות ממועד קבלת הדרישה,

ככל שעומדת לו האפשרות הטכנולוגית לעשות כן .

)ב( המפר סעיף זה דינו מאסר שנה או קנס בן 100,000 ₪.

לאחר חקיקת התיקון לחוק, פנתה המפקחת לפייסבוק ולוואטסאפ בדרישה להסיר את הפרסום .

בין לבין התכנסו בשעות הערב מול ביתו הפרטי של משה 52 הורים שניצבו בדומיה והניפו מגשים

רוטטים של רגל קרושה. מפקד משטרת המחוז הגיע למקום וקרא להורים להתפזר, שכן לא

קיבלו רישיון להפגין. בתגובה החלו ההורים הזועמים לצעוק שיש להפסיק עם קיפוח יוצאי עדות

אשכנז במדינה. מפקד המחוז הורה בתגובה לפזר את המתקהלים בכוח .

דונו בסוגיות החוקתיות המתעוררות בנושא העבודה והכריעו .

 

לסיכום, עבודות סמינריוניות ב משפט חוקתי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות