משפט מינהלי – המכללה למינהל – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט מינהלי אשר נלמד ב המכללה למינהל על ידי ד”ר רועי פלד. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

לאחר שהסתיים הליך הקמת תאגיד השידור הציבורי החדש “שם” (להלן: “התאגיד”), התפנה שר התקשורת, מר חיים יבין, לפעול להקמת “מועצת תאגיד השידור הישראלי” (להלן: “המועצה”), בהתאם לסמכותו הקבועה בסעיף 9(א) לחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע”ד-2014 (להלן: “החוק”).

 

סמינריון – ניתוח דוחות כספיים – המרכז האקדמי פרס

חלק ב’: להסתייע בדוחות הכספיים של חברת “עומר הקטנה בע”מ” שהוצגו בחלק א’. 1.) לאחרונה הביעו משקיעים התעניינות ברכישת החברה. לצורך כך, מנכ”ל החברה ביקש מכם לבצע מספר חישובים אשר יסייעו למשקיעים בניתוח DCF של שווי החברה. המנכ”ל ציין כי מחזור המכירות בשנים 2015, 2016 ו- 2017 יגדל בכל שנה ב- 5%. וששיעור הרווח הגולמי יישאר זהה לשיעור של שנת 2014. הוצאות מכירה והוצאות ההנהלה והכלליות  יהיו ללא שינוי. כמו כן ציין המנכ”ל  כי פחת החברה בשנים 2015, 2016 ו- 2017 יעמוד על 5,000 ש”ח, וכי השקעות החברה ברכוש קבוע (CAPEX) יעמדו באותן שנים על 3,500 ש”ח. שיעור מס החברות הינו 26.5%. יש לחשב את תזרים המזומנים התפעולי המייצג לאחר מס לשנים 2015, 2016 ו- 2017.

2.) בהנחה ששיעור התשואה על החוב (Rd) של החברה הינו 7%, ושיעור התשואה על ההון הינו  9.1% (RE) חשב את שיעור ההיוון של החברה (מחיר ההון המשוקלל WACC). שיעור מס החברות הינו 26.5%.

3.) מנכ”ל החברה ביקש לבצע DCF על שלוש שנים בלבד. כלומר, להוון את תזרימי המזומנים שתייצר החברה בשלוש השנים הקרובות (ללא שיעור צמיחה תמידי וללא שנה מייצגת). (לבחור בשיעור היוון ובתזרימי מזומנים להיוון). על כמה יעמוד שווי פעילות החברה?

 

כתיבת עבודה אקדמית – שיטות התערבות בעבודה סוציאלית – המכללה האקדמית תל-חי

  1. התרשמות אישית- א. מה ההתרשמות הדומיננטית המלווה אותך עם סיום ההתערבות ועם סיום הקשר עם הפונה?

ב. מה הדבר המרכזי שלמדת מההתערבות ותוצאותיה? ציין גם את הדברים שבדיעבד היית בוחר לעשות אחרת.

ג. ציין נקודות בתהליך ההתערבות שנתנו לך בטחון להמשיך בעבודתך.

 

הסדנא הדינאמית – המכללה למינהל

לזהות תהליכים גלויים וסמויים בקבוצה.

– תפקידים שונים שבאו לידי ביטוי ע”י חברי הקבוצה ואיך אלו השפיעו על התהוות הקבוצה.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב משפט מינהלי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות