משפט מנהלי – המכללה האקדמית ספיר – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט מנהלי אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר על ידי ד”ר איל פלג. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר משפט מנהלי - המכללה האקדמית ספיר - סמינריון במשפטיםהנלמד.

כללי הצדק הטבעי:

א. לקרא את: “זכות הטיעון” ו”משוא פנים וניגוד עניינים”.

 

סקירה תיאורטית – מבוא לתולדות עם ישראל בעת החדשה – אוניברסיטת אריאל בשומרון

Yossi Goldstein, Jewish History in Modern Times, Sussex Academic Press, Brighton 1996.

ז. אנטישמיות:

יהודה באואר, “נגד מיסטיפיקאציה – השואה כתופעה היסטורית”, השואה – היבטים  היסטוריים, תל-אביב: מורשת, 1982, עמ’ 86-71.

יוסי גולדשטיין, שנאת ישראל ואנטישמיות, תל-אביב 1987-1986

יעקב כ”ץ, שנאת ישראל: משנאת הדת לשלילת הגזע, תל-אביב 1979.

שמואל אטינגר, האנטישמיות בעת החדשה, תל-אביב 1979.

יונתן פרנקל, דם ופוליטיקה – עלילת דמשק, היהודים והעולם, ירושלים תשס”ג.

Yossi Goldstein, Jewish History in Modern Times, Sussex Academic Press, Brighton 1996.

ח. יהודי ארצות הברית:

אריה גרטנר, יונתן ד’ סרנה (עורכים), יהודי ארצות-הברית : קובץ מאמרים, ירושלים : 1992.

אריה גרטנר, ‫הישוב היהודי בארצות-הברית : מראשיתו עד ימינו, תל אביב 2004.

יונתן דניאל סרנה, היהדות באמריקה, ירושלים 2005.

אריה גורן ויוסף ונקרט (עורכים), ההגירה היהודית הגדולה וגיבושה של יהדות אמריקה, ירושלים תשל”ז.

Gur Alroey, “Aliya to America?: A comparative look at Jewish mass migration, 1881-1914,” Modern Judaism 28, 2 (2008): 109-133.

יוסי גולדשטיין, מירה יונגמן (הקדימו, ערכו והעירו), יהודי ארצות-הברית, 1914-1820, א’-ב’, תל-אביב 1986.

ט. יהודי אירופה:

רוברט ליברלס, סטיבן מ’ לובנשטיין, מריון קפלן וטרודה מאורר, קיום בעידן של תמורות : חיי יום-יום של היהודים בגרמניה 1618 – 1945, ירושלים 2008.

אריה (לויד) גרטנר, ‫יהודי אנגליה בעת החדשה, ירושלים 1981.

 

סמינריון – מדינה–כלכלה–חברה – המכללה למינהל

ג. מהי התרומה הייחודית של מאמר להבנה שלנו לגבי סוציולוגיה של הכלכלה? לאיזו גישה/ אלו הגישות תיאורטיות בסוציולוגיה של הכלכלה שנלמדו בכיתה, ניתן לשייך כל אחד מן המאמרים הללו?

ד. הציגו נקודת ביקורת אחת כלפי כל מאמר (או בפן תוכני-מהותי או מבני-טכני).

  1. האם ניתן לזהות קשר (או לבנות קשר) בין שני המאמרים הללו? האם הם סותרים אחד את השני או משלימים? האם, למשל, מאמר אחד מסייע להבין את השני, אם כן- כיצד? האם, למשל, סוגיה תיאורטית או מושג כלשהו במאמר אחד רלוונטי גם למאמר השני? האירו והעלו עוד סוגיות אפשריות שמקשרות בין שני המאמרים.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב משפט מנהלי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות