משפט מנהלי | המרכז הבינתחומי הרצליה | אוניברסיטת רייכמן

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט מנהלי אשר נלמד בהמרכז הבינתחומי הרצליה . במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

ביום 1.5.14 קיבל שר התחבורה מכתב מיו”ר וועד העובדים של חברת “אגד” (שהינו חבר מרכז המפלגה שאליה משתייך השר), בזו הלשון:

“שר נכבד,

מזה שנים ידוע כביש מס’ 1 בפקקי התנועה הכבדים שבכניסה לירושלים וביציאה ממנה. בשל פקקים אלו סובלת “אגד” בקווי האוטובוס לירושלים מתחרות פרועה מצד נהגי מוניות ומיניבוסים (“חאפרים”). התחרות נובעת מכך שבניגוד ל”אגד”, שנדרשת לנסוע במסלול נסיעה מוכתב מראש, ה”חאפרים” יכולים לנסוע בדרכים חלופיות, לעקוף את הפקקים, ולהביא את נוסעיהם למחוז חפצם במהירות. אודה לך על פתרון הבעיה.

נ.ב. אשמח לשתות איתך קפה בוועידת המפלגה הקרובה, 16 נהגי אגד בעלי זכות ההצבעה במרכז מצפים בכליון עיניים להחלטתך.”

 

כשבועיים לאחר קבלת המכתב, ועוד בטרם עריכת הבחירות במרכז המפלגה, התקין שר התחבורה, מכוח הסמכות הנתונה לו על פי חוק נתיבים מהירים לרכב ציבורי (נתיבי אגרה), התש”ס-2000, את תקנות הכרזת נתיב מהיר בכביש מס’ 1, התשע”ה-2015. להלן סעיפים נבחרים מהתקנות:

 1. החל מיום 1.8.2015, יוכרז הנתיב הימני הקיצוני בכביש מס’ 1 בקטע שבין מחלף שורש לכניסה לירושלים, נתיב מהיר.
 2. ההכרזה תעמוד בתוקפה חמש שנים.
 3. האגרה בגין נסיעה בקטע כביש זה תהיה כדלקמן:

א.  רכב ציבורי מסוג מונית או מיניבוס המיועד להסעת עד 10 נוסעים – 30 ₪.

ב.  רכב פרטי – 15 ₪

ג.  רכב ציבורי המיועד להסעת מעל 10 נוסעים – 8 ₪.

ד.  אוטובוס בשירות “אגד” וכן רכב שרד ממשלתי יהיו פטורים מתשלום אגרה.

 

ממשל לכלכלנים – המרכז הבינתחומי הרצליה

–  הפרדת הרשויות ואיזונים ובלמים – התייחסו והסבירו לפחות 2 מנגנונים בכל מדינה.

–  שיטת הבחירות – השוו בין שיטות הבחירות בשתי המדינות ודונו בתוצאות הבחירות האחרונות בכל אחת מהמדינות, בהתחשב בדיון במרכיבי השיטות.

  –  הציגו אידיאולוגיה ו/או גישה פילוסופית שנלמדו בשיעור שניתן לאפיין לפיה את המדינה הזרה.

–  הציגו לפחות 2 מאפיינים אותם הייתם מאמצים מתוך המדינה הזרה.

 

יסודות הניהולהמרכז האקדמי פרס

 1. נתח את הארגון על פי תורת האילוצים: אתר את האילוצים הפנימיים והחיצוניים, הסבר מדוע הם מהווה אילוץ והסבר כיצד ניתן להתמודד איתם (9 נק’)
 2. בחר גישה ניהולית מבין הגישות שלמדנו (ולא את תורת האילוצים!), המתאימה לניתוח הארגון. תאר אותה והדגם כיצד ניתן ליישמה באירוע זה. (10 נק’)
 3. בהתבסס על הגישות לבחינת אפקטיביות ארגונית, מהי השיטה הנכונה לדעתך לבחינת האפקטיביות של החברה. בחר גישה אחת והצע מספר תבחינים לבחינת האפקטיביות הארגונית. ניתן להניח / להוסיף מידע מעבר לזה המופיע באירוע המקרה. (7 נק’)

 

 

משפט מנהלי – המרכז הבינתחומי הרצליה

משפט מנהליהמרכז הבינתחומי הרצליה

 

 1. בג”ץ 6790/98, אברץ נ’ פקיד הבחירות לעיריית ירושלים, פ”ד נב (5) 323 (1998).
 2. בג”ץ 4976/02, היועץ המשפטי לממשלה נ’ בית הדין הרבני, פ”ד נו(5), 345 (2002).
 3. בג”ץ 651/03 האגודה לזכויות האזרח נ’ יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, פ”ד נד (2) 62 (2003), בעיקר פסקאות 7-13.
 4. בג”ץ 5498/03 מקמל נ’ שר הבטחון, פ”ד נז(6) 97 (2003).
 5. בג”ץ 7712/05 פולארד נ’ ממשלת ישראל (8.6.2006).
 6. בג”ץ 962/07 לירן נ’ היועץ המשפטי לממשלה (1.4.2007), פסקאות 1-25.
 7. בג”ץ 3429/11 בוגרי התיכון הערבי האורתודוכסי בחיפה נ’ שר האוצר (5.1.2012), פסקאות 26-33.
 8. בג”ץ 1802/12, פרופ’ יונה נ’ משרד התחבורה (14.3.2012).

לסיכום, עבודות אקדמיות ב משפט מנהלי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות