משפט מסחרי – הקריה האקדמית אונו – עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט מסחרי אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו ע”י ברק אתירם. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

דיני תאגידים

איגוח והמשבר הפיננסי ב- 2008

תיקון 20 לחוק החברות ויעילות הממשל התאגידי בפיקוח תגמול הבכירים

יעילות הרמת המסך בדין הישראלי

הצעות רכש (רגילה, מיוחדת ומלאה) ומיזוג משולש הופכי: אלטרנטיבות משלימות, מיותרות, סותרות?

חלוקת האחריות בפעילות התאגיד בדין הישראלי: חובות נושאי המשרה (אמונים וזהירות) אל מול חובות בעלי השליטה (הגינות).

העצמת בעלי המניות: פאסיביות רציונאלית ויעילות הממשל התאגידי בפיקוח על עסקאות בעלי עניין

גבולות העניין האישי בעסקאות בעלי עניין: עניין אישי שלילי/חיובי

יחסי בעלי השליטה ונושי החברה במסגרת פשרה והסדרי חוב (ס’ 350 לחוק החברות)

גבולות התביעה הנגזרת אל מול התובענה הייצוגית.

קיפוח בעלי המניות בחברה העסקית (ס’ 191)– מאפייני הקיפוח ותכלית החוק

 

סקירה תיאורטית – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

 1. הגישור הפלילי
 2. הטרדה מאיימת ומניעתה
 3. מעמדו של עורך-הדין בהליך הפלילי
 4. זכות הייצוג על-ידי עורך-דין במשפט הפלילי
 5. העמדה לדין של קטינים
 6. טיפול שיקומי במכורים לסמים
 7. טיפול שיקומי במבצעי אלימות במשפחה
 8. הסגרת עבריינים
 9. נשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר
 10. אכיפת המשפט הפלילי בשטחים המוחזקים
 11. העמדה לדין פלילי של שוטרים/ חיילים
 12. פסלות שופטים בישראל
 13. מדיניות אכיפה
 14. סגירת תיקים במשטרה
 15. עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה
 16. חקירה פלילית של עורכי-דין ביחס לעבירות שבוצעו על-ידי לקוחותיהם
 17. הסניגוריה הציבורית בישראל
 18. מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה כראש התביעה בישראל
 19. השפעת בית המשפט על עסקאות טיעון – האם השפעה ראויה?

 

סמינריון בכלכלה – חשבונאות לכלכלנים – המרכז הבינתחומי הרצליה

שאלה מס ‘1- מלאי

חברת “שירה” בע”מ )להלן: “החברה”( הוקמה ביום 2015.01.01 ועוסקת בייבוא שעונים יוקרתיים ומכירתם.

החברה אינה מנהלת רישום של מלאי תמידי, אלא נותנת לו ביטוי בסוף השנה )מלאי תקופתי(.

להלן נתונים אודות קניות ומכירות של החברה לשנת 2015 )בש”ח:(

תמורה ליחידה   עלות ליחידה      כמות ביחידות    פרטים   תאריך

—         1,500  250     קניה       07.01.2015

—         1,580  200     קניה       15.02.2015

1,670  —         350     מכירה    01.03.2015

—         1,530  420     קניה       03.04.2015

1,710  —         380     מכירה    08.05.2015

1,685  —         90       מכירה    12.07.2015

—         1,580  680     קניה       06.08.2015

1,625  —         340     מכירה    10.10.2015

—         1,520  280     קניה       02.11.2015

 

ניהול פיננסי ושוק ההון

 1. ניתוח רגישות ערך תיקי השקעות המורכבים מאסטרטגיות אופציות מעו”ף תוך שימוש במדדי Black &Scholes:היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 2. בחינת מידת ההצלחה של חוק הרישום הכפול: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.- עבודה מצטינת.
 3. ניתוח עסקאות עתידיות מבחינה כלכלית וחשבונאית: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 4. הקשר בין מגמות בשוק ההון לבין מגמות בשוק הנדל”ן: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 5. השפעת שינוי דירוג איגרות חוב על תשואת המניה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 6. הקשר בין ההשקעה בהון האנושי לערך החברה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 7. ניצול מידע פנים בחברות הנסחרות בבורסה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 8. מאפיינים חשבונאיים ומימוניים של אג”ח קונצרניות רגילות, בהשוואה לאלו של אג”ח קונצרניות להמרה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים .
 9. מגמת ההשקעות של קרנות הון סיכון ישראליות בחברות הי-טק ישראליות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 10. מודל בלק ושולס בשוק המעו”ף בישראלי: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

מיזוגים ופיצולים

 1. חיזוי פירמות מועמדות לרכישות ומיזוג באמצעות יחסים פיננסיים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים – עבודה מצטינת.
 2. פיצול חברות (corporate spin-off) כמכשיר להגדלת ערכן: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 3. פיצול מניות, מניות הטבה ו”האיתות” העומד מאחוריהם: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 4. מיזוגים ורכישות כאמצעי להישרדות של חברות כושלות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 5. מיזוגים ורכישות של חברות ציבוריות בישראל כמכשיר להגדלת ערכן: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 6. מיזוגים ככלי להגדלת רווחי הפירמה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 7. פיצול חברות כמכשיר להגדלת ערכן: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

שימו לב אלה נושאים בלבד השוני בין עבודה אחת לשניה הוא בהשערת המחקר

 

לסיכום, כתיבת עבודות ב משפט מסחרי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות