משפט פלילי – לירון א’ ליבמן – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט פלילי אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו ע”י לירון א’ ליבמן. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

אחריות פלילית

 1. הגנה מן הצדק
 2. אחריות פלילית במצב של שכרות
 3. פטור עקב חרטה
 4. טעות במצב משפטי
 5. אי ציות לחוק מטעמי מצפון
 6. אחריות מפקד לעבירות שבוצעו על ידי פקודיו

 

סמינריון – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

נושאים מוצעים בדיני ראיות

לתשומת לב: ניתן להגיש סמינריון בדיני ראיות גם במישור האזרחי ולא רק במישור הפלילי.

 1. התפתחות היסטורית של דיני הראיות בישראל
 2. נטל ההוכחה במשפט הישראלי
 3. השוואת נטל ההוכחה בפלילים לנטל האזרחי ו/ או לנטל המנהלי
 4. הספק הסביר בישראל
 5. המעבר מכללי קבילות לסטנדרטים של משקל
 6. הראיה החפצית
 7. דרישות הכתב הראייתיות
 8. ראיות DNA
 9. אמצעי זיהוי (מסדרי זיהוי, טביעות אצבע, זיהוי ע”י בעלי חיים)
 10. הודאות שווא
 11. הודאה “חופשית ומרצון”
 12. זכות השתיקה ברשות החוקרת ו/ או בבית המשפט
 13. הראיה החסויה
 14. חסיון עו”ד – לקוח בפן הראייתי
 15. חסיון כוהן דת
 16. חסיון רופא – מטופל
 17. חסיון פסיכולוג – מטופל
 18. חסיון עובד סוציאלי
 19. חסיון מפני הפללה עצמית
 20. תוספות ראייתיות
 21. הוכחת הדין במשפט

 

סמינריון בכלכלה – חשבונאות לכלכלנים – המרכז הבינתחומי הרצליה

 • שווי המימוש נטו של המלאי ליום 31.12.2015 הינו 550,1 ₪ ליחידה .

נדרש:

 1. חשב את עלות המלאי של חברת “שירה” בע”מ ליום 2015.31.12 לפי שיטת:

א.         FIFO )נכנס ראשון יוצא ראשון( תקופתי.

ב.         ממוצע משוקלל )תקופתי(.

 1. הצג דוח רווח והפסד של חברת “שירה” בע”מ לשנה שהסתיימה ביום 2015.31.12 עד שורת הרווח הגולמי לפי השיטות השונות להערכת המלאי )כמפורט בנדרש 1(.

 

ניהול פיננסי ושוק ההון

 1. הקשר בין התוצאות העסקיות של חברות, גודלן והשתייכותן הענפית לבין עיתוי פרסומם של הדוחות הכספיים השנתיים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 2. ישום מודל CAPM בחברות הנסחרות בישראל: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 3. אמידת פרמיית הסיכון של אג”ח קונצרניות לעומת אג”ח ממשלתיות בדרוגים השונים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 4. גיוס הון לחברות היי-טק באמצעות קרנות הון סיכון: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 5. השפעת דירוגי חברת “מעלות” על מחירי אג”ח: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 6. ריכוזיות ותחרותיות במערכת הבנקאית בישראל והשפעתם על מדדי הרווחיות החשבונאים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 7. בדיקת הקשר בין מנוף הפיננסי לבין סיכונים, סיכויים ורווחיות החברה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 8. הנפקת מניות בישראל כהזדמנות קנייה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 9. השפעת מידע פנימי על מחירי מניות בישראל: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 10. הקשר בין דירוג הסיכון של אג”ח של חברות קונצרניות לתשואתן: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

מבוא לסוציולוגיה אנתרופולוגיה

מטלה ראשונה- ניתוח מאמר

במטלה זו עליכם לנתח מאמר לפי השאלות המנחות. מטרת המטלה היא לתרגל קריאה מעמיקה של מאמר אקדמי, פיתוח היכולת להבחין בין עיקר וטפל, להציג את הרעיון המרכזי של המאמר ואת מושגי המפתח, ולתרגל כתיבה על-פי כללי הכתיבה האקדמיים.

שימו לב שאתם מתבקשים לסמן על גבי הטקסט ולהגיש אותו עם המטלה.

קראו בקפידה את המאמר:  מרטון, רוברט., (1971) “מבנה החברה והאנומיה”, מתוך: התיאוריה החברתית והמבנה החברתי,  תל-אביב: יחדיו, עמודים 233-194.

 1. ענו על השאלות הבאות בקצרה במילים שלכם וסמנו בטקסט את המקום ממנו לקוחה התשובה:

א. עמ’ 194-195: מהן השאלות ששואל מרטון?

ב. עמ’ 195: מהי מטרתו של מרטון בפרק זה?

ג. עמ’ 196: מהם שני היסודות החשובים שמציין מרטון? כיצד הוא מגדיר כל אחד מהם?

ד. עמ’ 198: כיצד מגדיר מרטון שיווי משקל מוצלח בין שני היסודות?

ה. עמ’ 199: מהי ההנחה של מרטון בנוגע להתנהגות סוטה (שלא בהתאם לנורמות החברתיות)?

ו. עמ’ 199-200: מהו הסוג הראשון של חוסר שיווי משקל בין מטרות ואמצעים? וכיצד מכנה זאת מרטון?

ז. עמ’ 201: כיצד באים הדברים לידי ביטוי בחברה האמריקאית?

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב משפט פלילי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות