משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט פלילי אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

נושאים מוצעים בדיני עונשין

 1. הגדרת האחריות הפלילית וביקורת ההגדרות הקיימות
 2. ההבחנה בין דין פלילי לדין משמעתי
 3. התפתחות היסטורית של דיני העונשין בעולם המערבי ובשיטות משפט שונות
 4. היסוד העובדתי באחריות הפלילית ורכיביו
 5. תורת המעשה (Actus Reus) וחלופותיה
 6. ההבחנה בין עבירות התנהגותיות לעבירות תוצאתיות בדיני העונשין – האם יש צורך בהבחנה זו?
 7. ההבחנה בין מעשה ומחדל – משחק מילים או הבחנה משמעותית?
 8. עבירות החזקה והחזקה קונסטרוקטיבית
 9. עבירות מיצב מודרניות
 10. הקשר הסיבתי לאור ההתפתחות הטכנולוגית
 11. הקשר הסיבתי ההסתברותי
 12. היסוד הנפשי באחריות הפלילית ורכיביו
 13. עקרון האשם והמחשבה הפלילית
 14. המודעות בדיני העונשין ומדרג אפשרי של מודעות
 15. ביטויו של הרצון ביסוד הנפשי
 16. ההבחנה בין כוונה לכוונה מיוחדת
 17. ההבחנה בין כוונה לפזיזות
 18. ההבחנה בין פזיזות לרשלנות
 19. החריגים לעקרון האשם
 20. הרשלנות בדיני העונשין

 

סמינריון בכלכלה – יזמות וחדשנות חברתית – המרכז ללימודים אקדמיים

 הפתרון – איזה מענה/שירות/מוצר המיזם מציע אשר יפתור את הבעיה בצורה טובה יותר מהמצב שקיים היום?

 לדעתנו, המדינה צריכה לתת תקציב נכבד לבתי עסק אשר יוכלו לאפשר את שילוב בעלי מוגבלויות כדי שיקבלו את התמיכה המתאימה וגם שבתי עסק לא יפגעו ברמת הכוח אדם שלהם, ולכן  המיזם מציע שיהיה השילוב של תקציב מדינה עם שירות הרווחה אשר ייתנו את התמיכה והלמידה המותאמת לאותם בעלי מוגבלויות עם בתי עסק שונים כדי לאפשר קליטה מוצלחת לשני הצדדים.

 מי אמר שאנשים בעליי מוגבלויות צריכים לעשות את השיקום שלהם במוסד לדוגמא.

הם יכולים להשתלב המקומות עבודה ולעשות בתוכם את ה”שיקום” וליצור דברים נפלאים.

 החזון –  איזה שינוי המיזם רוצה לקדם ואיך יראה העולם לאחר שתצליחו(תמונת מצב אידיאלית)? אלו ערכים מנחים אתכם?

 אנו מונחות מערכים שכל בני האדם נולדים שונים ושלצערנו ישנם מקרים ללא שליטתנו שנולדים ילדים עם מוגבלויות שונות על הסקאלה, המשפחות צריכות להתמודד עם הקושי של גידול ילד שהוא שונה וחריג בתפקודו והיינו רוצות לראות  את הנחת שיקבלו אותם משפחות וכמובן אותם בעלי מוגבלויות שהם מקבלים הזדמנות לקום בבוקר וללכת לעבודה ושיקבלו אותם בצורה שווה ושהם יכולים לתת מעצמם וליצור דברים חדשים וטובים, אין ספק שזה גם חלק משיקום אישי וחברתי, גם לבעלי העסקים וגם לעובדים האחרים שיכירו מקרוב את הנושא ושיבינו החברה היא מגוונת וצריכים לתת את ההזדמנות לכולם.

 חזוננו הוא שיבוא היום וזו לא תהיה בכלל שאלה אלא שברור שיהיו תקנים לשילוב בעלי מוגבלויות ושיהיה תקציב נכבד לאותו מיזם.

 

סקירה תיאורטית – הטבות לעובדים ומנהלים

 1. שיתוף מנהלים בבעלות על החברה כאמצעי להעלאת שוויה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים – עבודה מצטינת.
 2. הקשר בין גובה שכר המנהלים הבכירים לביצועי חברות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 3. בחינת הגורמים המשפיעים על שכר המנהלים הבכירים בחברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל אביב: היבטים תיאורטיים ואמפיריים – עבודה מצטינת.
 4. מה בין מדיניות השכר למנהלים בכירים ומבנה שליטה בחברות בורסאיות (בורסת

ת”א) , לבין התוצאות העסקיות שלהן, ומהן הגורמים המשפיעים על הבדלי השכר בין מנהלים הבכירים לבין שאר העובדים בחברות הנ”ל.

 1. הקשר בין שכר המנהלים הבכירים בחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל לרווחיות הפירמה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים*
 2. הקשר בין גובה דמי הניהול, היקף נכסי וגוף מנהל בקופות הגמל לבין התשואות השנתיות המדווחות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים .
 3. הקשר בין שכר המנהלים הבכירים בבנקים בישראל לבין רווחיותם: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 4. הקשר בין ביצועי חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת”א לבין שכר המנהלים הבכירים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

10.סוגיית ההכרה בהוצאות על אופציות לעובדים.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות ב משפט פלילי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות