משפט ציבורי – הקריה האקדמית אונו – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט ציבורי אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו ע”י עמיחי כהן/עמוס ישראל. במסגרת כתיבת עבודות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

דיני חוקה

 1. הכרזת העצמאות: היבטים חוקתיים
 2. הזכות לשוויון והזכות לכבוד האדם
 3. חופש הביטוי ומגבלות על התבטאויות גזעניות
 4. חופש הביטוי והזכות לשם טוב
 5. ביקורת שיפוטית על חקיקה: מבחני המידתיות
 6. פרשנות תכליתית של חוקי יסוד
 7. יהודה ושומרון במשפט הישראלי: היבטים חוקתיים
 8. מעמד הפליטים והזרים בישראל

 

על יופי, אמנות ומה שביניהם – מכללת אחוה

בעבודה יש לכלול:

 1. כותרת לעבודה: הכותרת תציג את נושא העבודה ואת השאלה בה אתם דנים .
 2. הצגת נושא העבודה, השאלה הפילוסופית – אפשר לבחור שאלה שעלתה בקורס. בחירת השאלה היא הבסיס לעבודה

טובה.

 1. לאחר הגדרת השאלה העבודה תעסוק בדיון באותה שאלה. הדיון יכול לכלול גישות של מספר הוגים או הוגה אחד אבל יש

גם להציג נקודת מבט אישית שלכם

 1. במידה ודנים ביצירת אמנות יש לכלול מידע בסיסי על היצירה והיוצר )לא יותר מפסקה(
 2. במידה והעבודה עוסקת ביצירת אמנות מרכזית ניתן לכלול ניתוח אמנותי של היצירה, ואת הניתוח לקשור לדיון הפילוסופי
 3. מקורות ביבליוגרפיים בהם נעזרתם )ספרים, אתרי אינטרנט, כתבי עת וכדומה( יש לכלול רק פריטים שאזכרתם בגוף

העבודה ולא כל פריט שקראתם. במידה ואתם מציגים רעיון ששאבתם ממקור חיצוני עליכם להציג את המידע

הביבליוגרפי המלא של הפריט )כולל מספר עמוד בו מופיע הרעיון שציינתם(

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

 1. חקירת עדים בבית המשפט – טכניקות ורטוריקה
 2. הקורפוס דליקטי במשפט הפלילי
 3. הערכת משקל של ראייות
 4. ניתוח כלכלי של דיני ראיות
 5. ניתוח חברתי של דיני ראיות
 6. חזקות עובדתיות במשפט
 7. חזקות משפטיות במשפט
 8. פסילה חוקתית של ראיות
 9. ראיות שהושגו שלא כדין
 10. עדות קטינים ועדויות ילדים
 11. עדות חולי נפש
 12. ראיות במשפטים חוזרים
 13. סעיף 10א לפקודת הראיות
 14. שיטת המושבעים – האם יש לה מקום בישראל?
 15. ראיות ממוחשבות
 16. אמרות נפטרים
 17. אזהרת עדים ושבועת עדים
 18. גביית עדות מחוץ למשטרה
 19. ייצוג ע”י בשלבי החקירה
 20. העיקוב המשטרתי
 21. ראיות מחו”ל וחיקורי דין – גבייה והערכה
 22. ראיות בבג”ץ
 23. ראיות בהליך המנהלי
 24. השימוש בחקירה הנגדית בישראל
 25. מעמדן של ראיות מטעם בית המשפט
 26. התערבות ערכאת הערעור בקביעת ממצאים עובדתיים

כאמור, עבודות בנושאים אחרים בתחומים דיני עונשין, סדר דין פלילי ודיני ראיות תתקבלנה גם כן.

 

סקירה תיאורטית – ניהול פיננסי ושוק ההון

 1. חלוקת דיבידנד בפעם הראשונה בהשוואה להגדלת סכום הדיבידנד, ככלי איתות לרווחיות בלתי צפויה בעתיד: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 2. האם מתרחשות מניפולציות אפשריות במניות המעו”ף סמוך למועד פקיעת אופציות המעו”ף?:היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 3. הערכת מחירי כתבי אופציה (Warrant) בטרם מועד פקיעתן: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 4. תמחור אופציות באמצעות מודלים להערכת אופציות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 5. מדידת סטיות בתמחור אופציות CALL (אירופאיות) בין מחיר הנקבע לפי מודל Black – Scholes ומחיר נקבע לפי שוק: היבטים תיאורטיים ואמפיריים
 6. חשיפה לסיכונים פיננסיים ודרכי ניהולם , היבטים תיאורטיים ואמפיריים .
 7. מודלים לדירוג ותמחור סיכוני אשראי כמכשיר לחיזוי סיכוני אשראי בחברות ציבוריות בישראל : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 8. ניתוח כדאיות ההשקעה בקופות הגמל וקרנות הפנסיה, תוך בחינת הרכב השקעותיהם ויחסי הגומלין בינם לבין שוק ההון, על רקע התמורות בענף בעשור האחרון : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 9. תרומת קרנות הון סיכון (Venture Capital) להנפקות הראשוניות(IPO) :היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
 10. השפעת סוג חומרת פרסום אזהרת רווח על מניה : היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

 

עבודות סמינריוניות – מבוא לסוציולוגיה אנתרופולוגיה

 1. בעמוד 196 טוען מרטון כי “צורות של התנהגות סוטה הן נורמאליות מבחינה פסיכולוגית לא פחות מאשר התנהגות קונפורמית”. ובעמוד 206 כאשר מרטון מבקש לתאר סוגים שונים של התנהגות הוא משתמש בכותרת “סוגים שונים של הסתגלות יחידים”. מדוע לדעתכם משתמש מרטון במילה הסתגלות ולא במילה סטייה?
 2. הסבירו מתוך המאמר את המושגים הבאים: חדשנות, טקסיות, נטישה, התמרדות.

ליד כל הסבר כתבו כיצד בא לידי ביטוי חוסר שיווי המשקל בין מטרות ואמצעים, כיצד מסתגלים לכך היחידים? איזו דוגמא מביא מרטון? סמנו את המשפטים הרלוונטיים במאמר.

 

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות ב משפט ציבורי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות