מתודולוגיה מתקדמת בסוציולוגיה (Advanced Methods in Sociology ) | האוניברסיטה העברית | STATA

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מתודולוגיה מתקדמת בסוציולוגיה (Advanced Methods in Sociology )  אשר נלמד במוסד האקדמי האוניברסיטה העברית  הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מתודולוגיה מתקדמת בסוציולוגיה (Advanced Methods in Sociology ) – האוניברסיטה העברית

You may work in groups of two or three but please submit a single targil in this case with all names clearly written at the top. This exercise uses a single data file available on Moodle. The title of the file is ps1.dta. The file includes data from the Demographic and Health Surveys presenting indicators for developing countries around the world, examining a number of questions of interest. Answers must be typed and a STATA do-file submitted showing how results were obtained. (15 points)

(3 points) Research shows that female education is correlated with infant mortality. Here we examine this relationship across countries.

mortality = b0 + b1*(literacy) + e                                           Model 1

  1. Use STATA to create a scatterplot of the relationship between mortality and literacy that reflects the model above.
  2. Run a bivariate regression based on the model as shown above.

What is the expected infant mortality rate for a country with 65% female literacy? Is this model as a whole significant? How can you tell?

  1. Test to see if there is a non-linear relationship between mortality and literacy by using a statistical model whether there is support for a quadratic effect of literacy on mortality.

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לאקונומטריקה  אשר נלמד במוסד האקדמי האוניברסיטה הפתוחה הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

חלק 5: אמידת מודלים תחת הנחות מקובלות שונות

נתמקד בקשר בין שער הנעילה של המניה, המשתנה  (המשתנה התלוי – Y)

לבין שער הנעילה של מדד ת”א, המשתנה  (המשתנה הבלתי תלוי –  X).

מודל (A) Lin-Lin
מודל (B) Lin-Log
מודל (C) Log-Lin
מודל (D) Log-Log
  1. אמדו את המודלים וצרפו את דפי הפלט.
  2. הסבירו את משמעות האומדן המספרי שהתקבל בפלט לשיפוע בכל אחד ואחד מהמודלים. (התייחסו למספר שהתקבל ולא למשמעות באופן כללי.)
  3. הסבירו את המשמעות של מקדמי ההסבר שהתקבלו בכל אחד ואחד מהמודלים. (התייחסו למספר שהתקבל ולא למשמעות באופן כללי.)
  4. שאלה כללית: מהי הבעייתיות בהשוואה בין מקדמי ההסבר של ארבעת המודלים לאיתור המודל הנכון יותר?
  5. האם קיימת גם בעייתיות בהשוואה בין מקדמי ההסבר המתוקננים של ארבעת המודלים לאיתור המודל הנכון יותר?

משמעות ה-בכל אחד מהמודלים:

                 עלייה של  X ב-1 יחידה – מעלה את Y ב- יחידות
            עלייה של  X ב-1%  – מעלה את Y ב- יחידות
            עלייה של  X ב-1 יחידה – מעלה את Y ב-
       עלייה של  X ב-1% – מעלה את Y ב-

.

מתודולוגיה מתקדמת בסוציולוגיה (Advanced Methods in Sociology ) | האוניברסיטה העברית | STATA
מתודולוגיה מתקדמת בסוציולוגיה (Advanced Methods in Sociology ) | האוניברסיטה העברית | STATA

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לאקונומטריקה  אשר נלמד במוסד האקדמי אוניברסיטת תל אביב הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

חלק ג’ (25%) – אמידה באמצעות OLS. עליכם לאמוד את המודל העיקרי שלכם באמצעות OLS. נתחו את התוצאות והסבירו את הממצאים. השוו בין 2-3 מודלים אלטרנטיביים.

חלק ד’ (20%) – התמודדות עם השמטת משתנים. האם קיימים משתנים אשר לטעמכם הושמטו מהמודל? קשרים דו כיווניים הגורמים לכך שהאומדים שלכם יהיו מוטים? הסבירו מי מהאומדים צפוי להיות מוטה, ולאיזה כיוון. לאחר מכן, הציעו דרך לפתור את בעיית ההשמטה (הדרכה – חפשו בספרות הרלוונטית דרכים לפתרון, כגון משתני עזר אפשריים, שימוש ברגרסיית Fixed Effects וכדומה). הסבירו כיצד ניתן לפתור את הבעיה, מהי שיטת האמידה, ומהיכן תשיגו נתונים נוספים, במידת הצורך.

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לאקונומטריקה א’ (66-236)  אשר נלמד במוסד האקדמי אוניברסיטת בר אילן
הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

א. מודל 1a נוצר על ידי הטלת מגבלה על מודל 2. בחנו בעזרת מבחן WALD  האם סביר להניח שמגבלה זו נכונה.

ב. השוו בין מודל (2) לבין מודל (3) בעזרת מקדמי ההסבר המתוקננים וקבעו מי מהם מתאר נכון יותר את SR

ג. האם מקדם ההסבר בין SR בפועל ל-SR החזוי לפי מודל (1a) קטן מזה שלפי מודל (2). נמקו והסבירו.

ד. מדוע מקדם ההסבר של מודל (2) קטן מזה של מודל (3)?

 

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות