מתרבות וארגונים מורכבים – המכללה למינהל – הכנת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תרבות וארגונים מורכבים אשר נלמד ב המכללה למינהל  ע”י ד”ר אבי שניידר. במסגרת כתיבת עבודות לסטודנטים אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

קראו את הכתבה הבאה:

http://www.maariv.co.il/news/world/Article-566456

“דוגמה נוראית לניצול והתעללות בעובדים”: הכתם השחור של אמזון

תחקיר שנערך בסניף הבריטי של ענקית הסחר חשף תנאי העסקה נוקשים, שכוללים הענקת נקודות שליליות לעובד שנעדר מהעבודה גם אם הציג אישור מחלה.

מהכתבה עולה כי באמזון מפעילים שיטת ניקוד לעובדים הזמניים: מי שמאחר לעבודה או חוזר מההפסקה באיחור של יותר מ־30 שניות מאבד חצי נקודה; נקודה אחת יורדת על כל תקופת היעדרות בשל מחלה, ועוד שלוש נקודות על אי הופעה לעבודה ללא הודעה. גם ביצוע של יותר מטעות אחת בשבוע באיסוף פריטים או אי עמידה ביעדים עולים בנקודות. כל עובד עם יותר מנקודה שלילית אחת צפוי “לקבל ייעוץ ולהגיע לפגישות משמעתיות”. ירידה של ארבע עד שש נקודות עלולה להביא לפיטורים.

ב”סאנדיי טיימס” חשפו כי ההוראות הנוקשות הביאו לתנאים אבסורדיים ומעוררי מחלוקת עבור העובדים. כך למשל, עובדת שנאלצה לשהות שלושה ימים בבית חולים בשל דלקת בכליה קיבלה קנס של שתי נקודות, שלאחר מכן הורד לנקודה בודדת על אף שסיפקה אישור רפואי. איש צוות בתחנת העזרה הראשונה במחסן סיפר לתחקירנית כי בשל הלחץ לעמוד ביעדים, עובדים רבים סובלים מפציעות.

יו”ר ועדת העסקים והתעשייה בפרלמנט הבריטי, איאן רייט, מסר כי הוועדה תחקור את הנהלים של אמזון. “זו דוגמה נוראית לניצול ולהתעללות בעובדים, שצריכים ללכת לעבודה אפילו אם הם חולים כי הם לא רוצים לקבל נקודה”, אמר.

 

דיני תאגידים – המכללה למינהל

נושא 8

חווה/י את דעתך הביקורתית בשאלה אם כעיקרון יש להעדיף הטלת אחריות על התאגיד גם במקרים שבהם הפועל בשם התאגיד חרג מסמכותו.

מקורות רלוונטיים:

  1. ספר – יש להיעזר בספר אחד לפחות מרשימת הספרות הכללית המופיעה בסילבוס.
  2. פסקי הדין –

א.         ע”א 4670/03 י.מ.ש. השקעות בעמ’ ואח’ נ’  כלל )ישראל( בע”מ )פורסם בנבו,

.)13.12.2006

ב.         ע”א 3998/07 צ. בכור ניהול ואחזקות בע”מ נ’ ממשל ירושלים התשנ”ה בע”מ )פורסם בנבו, 6.1.2011(.

  1. מאמר – צפורה כהן” הריגה מסמבות על ידי הפועל בשביל חברה – דיני החברות ודיני השליחות “מחקרי משפט יא 175 )1994(.

סמינריון בכלכלה – מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית – המכללה למינהל

1)         חברו את הידע שאספתם לפוסט שיכלול במשולב את המרכיבים הבאים:

א.         פתיחה הכוללת הצגת נושא ושאלה מרכזית שהינם ממוקדים ורלוונטיים לתחום האחריות התאגידית. כולל הסבר קצר על הנושא ומה חשיבותו על בסיס המקור/ות שבהם נעזרתם. (5 נק’)

ב.         התייחסות לתרומה של אחד מהחומרים שהוצגו (בנושא 6- בהתאם להתמחות) לשאלה המרכזית: מה מלמד החומר שהוצג על הנושא או על השאלה. (לדוגמא: בהרצאתה של __ היא מתייחסת לנושא זה וטוענת כי ____. לדבריה, ….). (8 נק’)

ג.          התייחסות למקור ידע עדכני (משלוש השנים האחרונות) נוסף שאתם מצאתם שסותר/מוסיף/מפרט/מדגים את הטענה שהועלתה קודם והצגת המקור והתרומה שלו לשאלה שהעליתם. (10 נק’)

(לדוגמא: לעומת זאת, סקר X, שנערך על ידי __, מצביע על תמונה אחרת…/ ממצאי המחקר שערכו החוקרים X ו-Y תומכים בעמדה זו / דוגמא לגישה זו ניתן למצוא בפעילותה של חברת X  שמתוארת בכתבתו של…).

ד.         התייחסות למגבלות של המקורות שהתבססתם עליהם (4 נק’).

ה.         סיכום ומסקנה שלכם

 

סמינריון במשפטים – דיני עונשין – הקריה האקדמית קרית אונו

מקרה מספר 3:

)היקף התשובה לא יעלה על 45 שורות בסך הכל לכל חלקי התשובה(

דינה, מטפלת מוכשרת ומוערכת ,טפלה בביתה באסף וביהונתן. בכל יום היו מגיעים השניים לביתה בבוקר ושוהים בו עד לשעות אחר הצהריים. באחד הימים, שעה ששהו בביתה של דינה ,מצאו השניים גרזן שהיה מונח בסלון, שיחקו עמו ונחבלו מהגרזן באופן קשה .

א.         האם היסוד העובדתי של סעיף 368ב)א( סיפה לחוק העונשין מתקיים לגבי דינה לגבי אסף ויונתן?

כעת הנח כי דינה נתפסה בעין מצלמה נסתרת, כשהיא מבצעת מעשי אלימות שונים באסף וביונתן. היא נהגה לסטור להם, למשוך בחוזקה בשערותיהם.

כתוצאה ממעשיה של מינה נגרמו לאסף המטומות )שטפי דם( ברגליו, בפניו ובצווארו וליונתן נגרמו נזקים נפשיים שונים )בכי בלתי פוסק, סיוטים וכו .(‘

ב.        האם היסוד העובדתי של סעיף 368ג סיפה לחוק העונשין מתקיים לגבי דינה לגבי כל אחד מהילדים – אסף ויונתן?

 

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב תרבות וארגונים מורכבים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות