נוירו-פסיכולוגיה של הקוגניציה – ד”ר מיכל רווה- עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס נוירו-פסיכולוגיה של הקוגניציה אשר נלמד על ידי ד”ר מיכל רווה. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

א.) קראו את המאמר של פרידמן וחדאד-חנא:

Friedmann, N., & Haddad-Hanna, M. (2012). Letter position dyslexia in Arabic: From form to position. Behavioural Neurology, 25(3), 193-203.

סמינריון – תדריך מסייע לכתיבת עבודות – המרכז ללימודים אקדמיים

השפיץ של סקירת הספרות יעסוק במחקר הנוגע ישירות בקשר בין המשתנים בהם עוסקת העבודה. מחקרים אלה יבססו את ההשערה כי מתקיים קשר בינם, או כי יש יסוד סביר להניח כי משתנה אחד משפיע על האחר. בשלב הבא יופיעו השערות המחקר.

כתיבה מתחום תיאורטי רחב לצר. בניית פרקי סקירת הספרות שבמבוא, מתוך הדוגמא שהובאה בתחילת החוברת, תיערך בצורת משפך (מתחום תיאורטי רחב, לתחום תיאורטי צר יותר ועד להשערות המחקר באופן ספציפי): תחושת אמון באופן כללי (זהו התחום התיאורטי הרחב, בו מצוי המשתנה התלוי); תחושת אמון במסגרת הזוגיות (המשתנה התלוי); משתנה העשוי להשפיע על תחושת האמון בזוגיות– רמת הביטחון בהתקשרות (המשתנה הבלתי תלוי); מחקר מתאמי קודם, הדן בקשר הסטטיסטי בין ביטחון בהתקשרות וחוויית תחושת אמון בזוגיות. ניסוח השערות למחקר ניסויי, שיהיה בו כדי לקדם את ההבנה שלנו, המבוססת עד כה על מחקר מתאמי בלבד.

2.2 מערך המחקר:

סעיף זה הוא קצר וכולל את תיאור סוג המחקר (מתאמי או ניסויי) ואת פירוט המשתנים התלויים והבלתי תלויים. במידה וקיימים משתנים ממתנים או מתווכים, יש לפרט גם אותם. שילוב תרשים של המודל המחקרי המוצע עשוי לסייע לקורא בשלב זה. בשל אי הבנות לגבי מושגים אלה, נסביר אותם להלן בקצרה.

 

כתיבת סמינריון בתשלום – התנהגות ארגונית – המכללה האקדמית תל אביב-יפו

רגש:

תיאוריות-

 • Affective Events Theory.

מושגים-

 • דיסוננס רגשי ונטל רגשי.
 • הדבקה רגשית .Emotional Contagion

עמדות ושביעות רצון:

תיאוריות-

 • תיאוריית הערך.
 • מודל מרכיבי העבודה.
 • מחויבות ארגונית– מחויבות רגשית, מחויבות מתמשכת ומחויבות נורמטיבית.

מושגים-

 • דיסוננס קוגניטיבי.
 • יחסי גומלין עסקיים ויחסי גומלין חברתיים.
 • התנהגות אזרחית-ארגונית.

מוטיבציה:

תיאוריות-

 • היררכיית הצרכים של מאסלו ותיאוריית ERG של אלדרפר.
 • תיאוריית הצרכים של McClelland.
 • תיאוריית שני הגורמים של הרצברג.
 • תיאוריית הציפיה.
 • תיאוריית הצבת היעדים ו-SMART goals.
 • תיאוריית ההוגנות (Equity Theory).
 • .Theory X and Theory Y
 • .Cognitive Evaluation Theory
 • תיאוריית הכוונה עצמית.Self Determination Theory
 • תיאוריית מסוגלות עצמית Self-Efficacy Theory.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב נוירו-פסיכולוגיה של הקוגניציה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות