נטייה מינית וזהות מגדרית – המרכז ללימודים אקדמיים – כתיבת עבודות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס נטייה מינית וזהות מגדרית אשר נלמד ב המרכז ללימודים אקדמיים. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מבנה העבודה

 1. מבוא – עוסק באופן בחירת המרואיין ובאיתור הנושא שעלה מתוך הראיון תוך ציון הסיבה (מתוך הראיון) לכך שבו בחרת להתמקד בעבודה. (עד עמוד אחד)
 2. סקירת ספרות – בנושא אשר נבחר, תוך שימוש בלפחות שמונה מאמרים אקדמיים. (עד חמישה עמודים)
 3. ניתוח חומר הראיון לאור סקירת הספרות (עד שלושה עמודים)
 4. מסקנות וסיכום (עד עמוד אחד)
 5. נספח 1 – תמלול הראיון (בפועל אורך הראיון עד 45 דקות)
 6. נספח 2 – אישור חתום של המרואיין על השתתפות בראיון, הקלטתו, תמלולו ולשימוש בו לצרכים אקדמיים.

דגשים והנחיות נוספות

 1. יש לקבל אישורי לשאלות אשר אתם מתכננים לשאול בראיון – רק לאחר קבלת אישור אפשר לקיים את הראיון. את השאלות יש לשלוח בצירוף שמכם המלא, כתובת האימייל שלכם ומספר הטלפון הניייד אל כתובת המייל
 2. על העבודה להיות בהיקף של מקסימום 10 עמודים ולא פחות מ-8 עמודים (לא כולל מקורות ונספחים).
 3. יש להחתים את המרואיין על טופס הסכמה אשר יועלה לאתר הקורס ולצרף לעבודה.

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

משפט האיחוד האירופאי

נושאים שהוצעו על-ידי ד”ר גיא הרפז

 1. מטרות האיחוד האירופאי
 2. הרחבת האיחוד האירופאי
 3. העמקת האינטגרציה
 4. הרחבת האיחוד האירופאי והשפעתו על ישראל
 5. יחסי ישראל-האיחוד האירופאי
 6. קירוב דיני ישראל לדיני האיחוד האירופאי
 7. סחר חוץ ישראל- האיחוד
 8. הסכסוך בנודע ליצוא סחורות מן השטחים
 9. ישוב סכסוכים מסחריים
 10. מעורבות האיחוד בתהליך השלום

 

כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום – ספר תהלים – אוניברסיטת חיפה

ענו על השאלה לפי הכתוב במאמרה של כהן ולפי שאר המפרשים שנזכרו לעיל.

ד. קראו את דימויי הצמחיה בפס ‘8-15 והסבירו מה המשמעות שלהם במזמור שלנו. האם אלה דימויים שכיחים או יוצאי דופן? מה הרקע התרבותי לשימוש בדימוים אלה ?כיצד מועיל האיור האשורי שמביא הוספלד בעמ’ 441 לפירוש הפסוקים ?השוו אותם לדימויי הצמחיה בירמיה י”ז 5-8, והביאו דוגמאות רלונטיות נוספות מספר תהלים. לצורך שאלה זו אפשר להיעזר במקורות הבאים: א( טיוטת הפירוש מאת Brettler, ב( דבריהם של א”ה פיש )עמ ‘130-133(, ושל הוספלד )עמ ‘440-441(.

 

סקירה תיאורטית – השירה העברית בספרד המוסלמית – המכללה האקדמית ספיר

4 ידידות שיר: שיר ידידות. קול אם יחנן: אם ינעים בקולו. ינתח: יבתר וישבור את לב שומעיו.   5 אשר יומם… וזורח: הוא זורח ומאיר גם ביום וגם בלילה, ובזאת יש לו יתרון על השמש, שלעתים זורח ולעתים שוקע. שואף: שוקע (על-פי קהלת א, ה).   6 גפן … מאשכלותיה: המהולל משול לגפן מופלאה, שפירותיה מבושמים כמור. ופאר קציריה עד ים תשלח: שתשלח למרחקים את ענפיה (‘קציריה’) המפוארים; כלומר – מעשיו ונדבותיו משפיעים עד למרחק.   7 תבל: תבל כולה, כל העולם. מקוטרת: מבושמת. אך … ורוקח: אבל שמו הטוב של שלמה הוא שמפיץ בה את ריחו כבושם רענן (‘רטוב’) ורקוח.   8 שמש … תשבח: אורו גדול מאור השמש והירח, ועל כן הם מודים לו ומשבחים אותו.   9 נס הפדות נשא: הניף את דגל הגאולה. על ראש בני גולה: על היהודים שבגולה. עול… יפתח: וכך הקל על צרות היהודים בגלות: סייע להקל בעול המסים שהטיל השלטון הערבי. בני משא: כינוי לערבים, צאצאי ישמעאל, על שם משא, אחד מבניו של ישמעאל במקרא (בראשית כה, יד). כראות אלהים ראיתי הדר פניו: ראיתי את הדר פניו כמו אדם המבקר במקדש, כביכול ‘לראות פני אלהים’; לשון כבוד על פי בראשית לג, י. כי … ישמח: כי כל אדם שמח לפגוש בו. בפגיעתו: בפגישתו, לפגוש אותו. ואמצאה … שמחים לו: ומצאתי, גיליתי, את קירות לבי שמחים בזכותו. זה … ינצח: אחד מקירות הלב מברכו לשלום, ואחד מקירות הלב משורר שיר לכבודו.

 

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב נטייה מינית וזהות מגדרית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות