ניהול בין לאומי | פרה סמינריון | סמינריון | האוניברסיטה הפתוחה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול בין לאומי צרכנים אשר נלמד באוניברסיטה הפתוחה ובמסגרתו בוצעו עבודות פרה סמינריון וסמינריון מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. להלן רשימת נושאים בהם ניתן לקבל סיוע

ניהול בין לאומי: ניהול משאבי אנוש, ניהול מוצבים, מדיניות משאבי אנוש

 • סיפוק מהתפקיד והשפעתו של הצלחת מוצבים במשימה חוצה גבולות.
 • כיצד משפיעה הדרכה מוקדמת של מוצבים מחברות בין- לאומיות לפני היציאה לשליחות, על הסתגלותם למדינה המארחת.
 • בין מאפייני אישיות להכשרה: כיצד משפיע אופן מיון והדרכת מוצבים על הצלחתם בתפקיד?
 • השיקולים לבחירת אסטרטגיית ניהול משאבי אנוש בחברה רב-לאומית והשפעתם על מדיניות החברה.
 • השפעת הכשרה בין תרבותיות על אפקטיביות מוצבים בארגונים רב לאומיים.
 • מוצבים מול עובדים מקומיים- גורמים המשפיעים על איוש משרות ניהול בחברות רב-לאומיות.
 • שיטות ומודלים מערביים להנעה (מוטיבציה) בהקשר רב-תרבותי
 • השפעת מאפייני אישיות וגורמים אינדיבידואליים על הסתגלות תרבותית של מנהלים מוצבים במדינה זרה
 • הקשר בין גורמים אישיותיים ותרבותיים לבין הסתגלות אפקטיבית של מוצבים לארץ המארחת
 • שונות ודמיון בין תרבותי כמשפיעים על תהליכי תקשורת, סיפוק, וביצועי המוצב בארגונים רב-לאומיים
 • השפעת התרבות היפנית על אופן הניהול ומאפייני התנהגות של מוצבים יפנים
 • השפעת הפערים התרבותיים בין עובדי חברה רב-לאומית להצלחת התקשורת בין העובדים בארגון
 • הגורמים להלם תרבותי והשפעתו על הצלחה/כשלון מוצבים בחברות רב-לאומיות
 • השפעת תכונותיו ומאפייניו הדמוגרפים של המוצב על הצלחתו במשימת ההצבה
 • השפעות מערביות על דפוס ההכשרה של מנהלים בשוק הסיני.
 • הקשר בין תמיכת הארגון במוצבים החוזרים לבין הישארותם בארגון
 • שיטות תגמול בחברה רב לאומית
 • השפעת ערכי התרבות בדרום אפריקה על מדיניות משאבי אנוש של תאגידים המעסיקים עובדים מקומיים לבנים ושחורים
ניהול בין לאומי | פרה סמינריון | סמינריון | האוניברסיטה הפתוחה
ניהול בין לאומי | פרה סמינריון | סמינריון | האוניברסיטה הפתוחה

ניהול בין לאומי: מגדר

השפעת התרבות הלאומית על מינוי נשים לתפקידים ניהוליים בחברות רב-לאומיות.

 • נשים מנהלות בחברות רב לאומיות המוצבות מחוץ לארץ אם.
 • תהליך בחירת מוצב למשימת ניהול בינ”ל- האם המין מהווה גורם משפיע?
 • השפעת המגדר על מיון והסתגלות לתפקידי ניהול בחברות רב-לאומיות

ניהול בין לאומי: דפוסי פעילות -דפוסי כניסה

 • השפעת התרבות היפנית על בחירת דפוסי הפעילות העסקית הבין-לאומית בחברות רב לאומיות יפניות.
 • אופני הכניסה לפעילות בין-לאומית בסין- השפעת התרבות על בחירת דפוס בפעילות העסקית של חברות רב-לאומיות אמריקאיות המעוניינות להיכנס לסין.
 • גורמים המשפיעים על דפוסי חדירה בהם בוחרות חברות רב-לאומיות עם כניסתן לפעילות עסקית בהודו.
 • כלים ושיטות לפיקוח ולשליטה על זכיינים של חברה רב- לאומית ליצירת אינטגרציה וסטנדרטיזציה.
 • הקשר בין גורמים פוליטיים וכלכליים לבין היקף ואופן ההשקעות הישירות הזרות במדינות מוסלמיות מתפתחות
 • הגורמים המשפיעים על ההחלטה של חברות רב-לאומיות לחדור למדינות אפריקה המתפתחות והלא מפותחות
 • אסטרטגיית החדירה המתאימה ביותר לכניסה לכלכלה מתפתחת.
 • השפעת גורם השליטה של החברה הזרה על הבחירה בדפוס חדירה בפעילות עסקית בין-לאומית
 • השקעה זרה ישירה במדינות מרכז ומזרח אירופה.
 • השפעת גורמים תרבותיים, סביבתיים ,חברתיים וכלכליים על אופן בחירת דפוס ה- FDI של חברה רב-לאומית בכניסה לשוק הסיני
 • תהליך הכניסה של חברות קטנות לשוק הבין-לאומי: כלים אסטרטגיים להצלחה.
 • השפעת גורמים כגון: מיקום ההשקעה, רמת הסיכון, הבדלים תרבותיים על בחירת דפוס החדירה לסין
 • לאומיות, אסלאם וגלובליזציה בתורכיה- השפעת הגלובליזציה (השקעות זרות ישירות בתורכיה) על שינויי בתרבות ודפוסי ניהול בתורכיה

 הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

ניהול בין לאומי: מיזם משותף בין-לאומי

 • השפעת התרבות הלאומית על אפקטיביות ניהול משא ומתן בשלב טרם הקמת מיזם משותף בין -לאומי
 • השלכות אופן השליטה הניהולית בפעילות המיזם המשותף על רמת ביצועיו העסקיים (במיזמים בין חברות מערביות לחברות סיניות).
 • מבנה הבעלות של חברה זרה במיזם בין-לאומי משותף כגורם המשפיע על שליטתה הניהולית במיזם.
 • השפעתם של תרבות למידה ארגונית והבדלים בממדי התרבות הלאומיים של הארגונים ההורים במיזמים משותפים בין-לאומיים על ביצועיהם.
 • השפעת מרחק תרבותי- לאומי של הורי המיזם על ביצועים/אפקטיביות המיזם משותף בין- לאומי.
 • השפעת תכונות של שותפים (הורים) על הצלחת מיזם משותף.
 • אמון בין הארגונים ההורים כגורם להתייעלות במיזמים משותפים.
 • מיזמים משותפים בין-לאומיים באפריקה-השפעת הבדלים תרבותיים וגורמים חברתיים- כלכליים על הצלחתם.
 • אמון ושיתוף ידע והשפעתו על הצלחת המיזם המשותף

 הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

ניהול בין לאומי: ניהול חברות רב-לאומיות

 • השפעת התרבות הניהולית על תהליכי קבלת החלטות של חברות אמריקאיות ביפן וחברות יפניות בארצות הברית
 • כיצד משפיעה ייחודיות ביצועית של השלוחה על השגת יתרונות תחרותיים של החברה הרב לאומית?
 • השפעת הדמיון או השונות בין ארץ האם למדינה המארחת על דרך קבלת החלטות של חברה רב- לאומית.
 • ניהול ריכוזי של שלוחה בחברה הרב-לאומית, או מתן עצמאות בקבלת החלטות?
 • תפקידו של המנכ”ל בעיצוב ובהקניית ערכים בחברה הבין-לאומי
 • השפעת דפוסי הניהול והפיקוח בהם משתמשת חברה רב-לאומית על הצלחתן של שלוחותיה.
 • ניהול והעברת ידע בחברות רב- לאומיות.
 • השפעת התרבות הסינית על ניהול קונפליקטים בין מנהלים מקומיים למנהלים זרים בסין.
 • היבטים תרבותיים, כלכליים ופוליטיים ברוסיה והשפעתם על מידת ההצלחה של חברות רב- לאומיות.
 • השפעת הזמן, גוואן שי, שמירת פנים, תקשורת בין אישית, החלפת מידע וקונפוציוניזם על ניהול משא ומתן עסקי בין ארה”ב לסין.
 • כיצד משפיעה האסטרטגיה בה בוחרת החברה הרב לאומית על עיצוב המבנה הארגוני שלה?
 • השפעת התרבות על ניהול הסיכונים ותפיסתם בחברה הבין-לאומית.
 • הגורמים לקונפליקטים בין עבודה למשפחה והשפעותיהם על תפקוד מנהלים בתרבויות השונות.
 • השפעת ההתפתחות הטכנולוגית בעשור האחרון על פתרון בעיות ניהוליות של פיקוח החברה הרב-לאומית על שלוחותיה
 • שיקולים של חברה רב לאומית בבחירת ארץ מארחת כבסיס ליצור

 הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

ניהול בין לאומי: צוותים בין לאומיים / ווירטואליים

 • השפעת השונות התרבותית על אפקטיביות צוותים ווירטואליים גלובאליים בחברה רב- לאומית.
 • הקשר שבין גורמים תרבותיים ,בין-אישיים, טכנולוגים ומבניים להצלחה של צוותים רב-לאומיים בין תרבותיים
 • רמת הביצועים של צוותים רב-לאומיים.
 • צוותים וירטואליים בחברה רב-לאומית.

ניהול בין לאומי:  רכישות ומיזוגים ( M & A )

 • השפעת הגורמים האנושיים והתרבותיים על הצלחת תהליך המיזוג M & A
 • מיזוגים ורכישות- השפעת מנהיגות ותרבות על הצלחת מיזוגים ורכישות בין-לאומיים
 • האם מיזוגים ורכישות מובילים ליעילות ניהולית ?
 • השפעת התרבות הערבית הלאומית על הצלחת מיזוגים ורכישות של חברות מערביות במצריים.
 • מיזוגים ורכישות במזרח אירופה.
 • תפקיד משאבי אנוש ברכישות ומיזוגים בין-לאומיים.
 • חדשנות טכנולוגית ברכישות בינ”ל כאמצעי לשיפור היתרון התחרותי של חברה רוכשת

לסיכום, עבודה סמינריונית ועבודת פרה סמינריון ב ניהול בין לאומי באוניברסיטה הפתוחה הן עבודות יישומית הדורשןת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח שיווקי ורקע שיווקי WRITE2ME מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

 

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות