ניהול השיווק – המרכז האקדמי פרס – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול השיווק אשר נלמד ב המרכז האקדמי פרס על ידי ד”ר טלי תאני-הררי. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) לנתח את הסביבה השיווקית של המותג שבחרתם להתמקד בו ובהתאם לקבל החלטות אסטרטגיות למהלך שיווקי לאותו מותג לקראת שנת 2018:

א. ניתוח מצבו של המותג ושל הסביבה השיווקית של המותג.

ב. המלצות להמשך הפעילות השיווקית, לקראת שנת 2018.

2.) תמצית מנהלים:

א. עיקרי ניתוח הסביבה השיווקית כיום.

ב. עיקרי התוכנית: מטרות, קהל היעד.

3.) ניתוח מצב:

א. ניתוח פעילות המותג כיום – היצע, סוגיות קריטיות.

 

סמינריון – יישום בקהילה א’ וב’ – ד”ר מרים גולן

2.) בניית תוכנית התערבות בארגון:

אנגל, ע. (עורכת) (1999). פיתוח קהילה: מהלכה למעשה. ירושלים: החברה למתנ”סים.

בהם, א. (2003). יישום של שיווק חברתי בעבודה סוציאלית. חברה ורווחה, כ”ד (4), 149-166.

בהם, א. (2004). פרקטיקה קהילתית: בניית מודלים מובחנים לפי התנאים בקהילה וצרכיה. חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית, 24(2). 453-470.

וייסמן, מ., ואנגל,ע. (1999). שותפות תושבים. בתוך ע. אנגל (עורכת), פיתוח קהילה מהלכה למעשה (עמ’ 31-56). ירושלים: החברה למתנ”סים.

וייסמן, מ. וסויה, ר. (). מחזור החיים של תכניות: השימוש ב”מודלים לוגיים” בפיתוח תכניות והערכתן. בתוך: מ. לוין רוזליס ור. סויה (עורכות), סוגיות בהערכה בישראל (עמ’ 161-182). באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

יורק, א. ואדר, ה. (1988). תדריך לתכנון פרויקט קהילתי. אלכ”א.

כנען, ר. (1988). שימוש מכוון בקונפליקט בעבודה קהילתית. חברה ורווחה, 4, 351-370.

סדן, א. (1996). העצמה ועבודה קהילתית. חברה ורווחה, ט”ז,  143-162.

 

סמינריון בכלכלה – התקציב ככלי ניהולי – המרכז ללימודים אקדמיים

3.) הצגת התקציב. כשכל חמשת הפעילויות הכלל פנימייתיות מצריכות תמחור נפרד. רק לאחר תמחורן ניתן לשלב אותן כסעיף הוצאות בתקציב שבוע הפרויקטים כולו. יתכן וגם פעולות שאתם תוסיפו בתוך המגמות תצרכנה תמחור נפרד.

4.) ניתוח התקציב לאור העקרונות: אפקטיביות יעילות ושוויוניות וארבעת העקרונות של הניהול העסקי.

 

מבוא לאקונומטריקה – אוניברסיטת תל אביב

א. הסבירו את שאלת המחקר במאמר. בהסבר שלכם אנא פרטו: מה המשתנה המוסבר, מה המשתנה המסביר העיקרי, מה הם המשתנים המסבירים הנוספים, איזה אפקט סיבתי הכותבים מנסים לבודד, מה הקושי בלבודד את האפקט הסיבתי ש בספרות הקיימת, איך הכותבים מציעים בכל זאת לאמוד אפקט סיבתי, מה סביר להניח היה גודל האפקט ללא שיטת הזיהוי של הכותבים ולמה, מה גודל האפקט הסיבתי שנאמד?

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב ניהול השיווק הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות