ניהול שיווק דיגיטלי | המרכז האקדמי כרמל | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול שיווק דיגיטלי שנלמד ב המרכז האקדמי כרמל. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

המותג הינו חטיף השוקלד jaxx

  1. רקע ומטרת הפעילות מה שרלוונטי מהרצאת הבריף , רקע נוסף על המוצר, מעבר למה שנאמר
  2. קהל היעד ניתוח שלכם את קהל היעד, תובנות וחיבור לפעילות – חשוב: סקר שוק מדגמי בכדי להבין מה עובר בראש של קהל היעד – מה משפיע עליו בבחירת מוצר (מן הקטיגוריה שאנו בודקים). יש להציג שאלון ו 10-15 משיבים מקהל היעד שהגדרתם.
ניהול שיווק דיגיטלי | המרכז האקדמי כרמל
ניהול שיווק דיגיטלי | המרכז האקדמי כרמל

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

מדיניות סביבתית המרכז ללימודים אקדמיים.

 

עליכם לקרוא את המסמך המצורף וחובה עליכם לעשות בו שימוש בעבודתכם –

 

http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/doharizot.pdf

 

בקישור הבא תוכלו למצוא את חוק להסדרת הטיפול באריזות התשע”א 2011

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/Documents/containers%20law.pdf

 

המטלה –

עליכם להכין תכנית ירוקה בנושא מחזור אריזות (אין לעשות את העבודה על מחזור בקבוקים!!!) לארגון העוסק בייצור / אריזת מוצרים או מייצר אריזות בכל תחום העולה על דעתכם.

 

עליכם לקבל אישור לרעיון שלכם לפני כתיבת העבודה ממרצת הקורס במייל (שם הארגון והאריזות בהם עושה הארגון שימוש), את האישור עליכם להצמיד לעבודה בנספחים. ללא האישור עבודתכם לא תתקבל בחדר עבודות במועד ההגשה ולכן גם לא תיבדק.

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

התנהגות צרכנים –המרכז הבינתחומי הרצליה

תעדו בבקשה באמצעות צילום דוגמאות של התניות או טריקים שגורמים לצרכנים לקנות יותר ממה שתכננו, או שהשפיעו על הבחירה של הצרכנים.

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

אתיקה ניהולית – אוניברסיטת חיפה

מהן העובדות החשובות שיכולה להיות להן השפעה משמעותית על ההחלטה האתית שיש לקבל במקרה?

מיהם היו בעלי העניין בסוגיה הנ”ל? האם הייתה לך מחויבות כלשהיא לאחד מהם?

איזו דרך פעולה היה מעדיף כל אחד מבעלי העניין הנ”ל?

 

מה היו דרכי הפעולה האפשריות להתמודדות עם הסוגיה האתית המאפיינת את האירוע?

מהם התסריטים הטובים והגרועים ביותר לגבי כל אחת מהאלטרנטיבות הנ”ל?

מי עלול היה להיפגע בכל אחת מהאלטרנטיבות הנ”ל וכיצד?

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

אתיקה ואחריות חברתית בניהול – המרכז האקדמי פרס

חלק ראשון: ( 5%)

בין אתיקה וחוק.

ציינו את החריגות מהחוק והאתיקה כפי שעולים מן הכתבה .

 

חלק שני: (50% )

מה מניע מנהלים ‘טובים’ לקבל החלטות גרועות מהבחינה האתית, להפר כללי התנהגות, נורמות וחוקים? נתחו ומפו את הגורמים והתהליכים שהובילו להתנהלות ולחריגות מהאתיקה והחוק.

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

 

אקונומטריקה ב – המכללה האקדמית תל אביב יפו

  1. ) 5 נק'( הציגו את מטריצת מקדמי המתאם בין מחיר הלחם השחור ומחירי התשומות והסבירו מה ניתן ללמוד ממטריצה זו, על הקשר בין מחירי התשומות לבין מחיר הלחם השחור והעל הקשר בין מחירי התשומות בינם לבין עצמם.
  2. ) 10 נק'( נטען שמשוואה )1( מסבירה את מחיר הלחם השחור )black( כתלות במחיר הלחם הסיטונאי )f(, בעלות העבודה לשכיר בענף המזון (w), ובמחירי האנרגיה (e). אמדו את משוואה בשיטת אומדי הריבועים הפחותים )OLS(. שימו לב שיש לבצע טרנספורמציה למשתנים לפני האמידה. האם סימני האומדים סבירים ומתאימים לאינטואיציה הכלכלית ? נמקו.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

דיני חוקה – האוניברסיטה העברית

  1. סעיף 1 לא יחול על תעמולת בחירות לטובת מפלגות “קטנות”. לצורך סעיף זה, “מפלגה קטנה” הינה מפלגה שמספר חבריה בכנסת היוצא לא עלה על 10 חברים, או שלא היו חברי כנסת מטעמה בכנסת היוצאת.
  2. השר הממונה על ביצוע החוק, שר הפנים, ימנה “מפקח תעמולה” שיהיה מוסמך להכריז על התקיימות התנאים בסעיפים 1. ו 2. ולהגיש קובלנה פלילית כנגד מפרי החוק.

 

לסיכום, עבודה אקדמית ב ניהול שיווק דיגיטלי היא עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

 

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות