ניהול שינויים – המכללה למינהל – כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול שינויים אשר נלמד ב המכללה למינהל על ידי דר’ אילן דיין. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מטרת נייר העמדות: הכנה תאורטית שתעסוק בניהול שינוי בארגון נבחר. נייר העמדות יכלול:

  • הצגת הארגון הנבחר: רקע על הארגון תוך כדי מיקוד בתיאור הפונקציות הארגוניות הרלוונטיות לתהליך השינוי (למשל :תחום עיסוק, גודל הארגון, וותק, מבנה וכמות עובדים).

 

סמינריון – יסודות המימון – המכללה למינהל

  1. באפשרותך לקבל 150 ש”ח בתום כל חודש במשך 18 החודשים הראשונים ולאחר מכן מהחודש ה 19 ולנצח 200 ש”ח בתום כל חודש. הריבית האפקטיבית החודשית הינה 1.8%. חשבו את הערך הנוכחי של התקבולים בסדרה.
  2. הנכם מעוניינים לחסוך במשך 4 שנים: בתחילת כל חודש- סכום של 20,000 ש”ח (ההפקדה האחרונה היא בתחילת החודש ה-48). לאחר מכן- הנכם מעוניינים למשוך סכום קבוע בסוף כל חודש בשנה החמישית ובשנה השישית (המשיכה הראשונה בתום החודש ה-49) באופן שיאפשר לכם להשאר בתום השנים עם יתרת פקדון של 120,000 ש”ח. הריבית השנתית הנקובה היא בשיעור של 12% לשנה במהלך השנתיים הראשונות והריבית השנתית הנקובה היא 24% לשנה בשנים שלאחר מכן.

נדרש: חשבו את סכום המשיכה החודשי שתוכל לבצע במשך השנתיים.

 

כתיבת סמינריון בתשלום – יסודות המימון-הלוואות, אג״ח ומניות – המכללה למינהל

  1. מומחים צופים כי חברה תחלק דיבידנד של 1 ₪ בעוד שנה, 2 ₪ בעוד שנתיים, ו- 3 ₪ בעוד 3 שנים. לאחר מכן שיעור צמיחת הדיבידנד צפוי להתייצב על שיעור צמיחה שנתי של 1%. מחיר המניה היום הוא 50 ₪. מה שיעור התשואה הנגזר ממחיר זה? (בשאלה זו מספיק להציג משוואה ולא פתרון מספרי).
  2. בחברה הדיבידנד הצפוי בשנה הבאה הוא 15 ₪ למניה. החברה צפויה לצמוח ב- 2% לשנה, החברה מתחייבת להשקעה חוזרת של 25% מרווחי החברה, שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות 14%.

א. מהוא הרווח למניה הצפוי בשנה הבאה (EPS1).

ב. חשב את ערך המניה של החברה.

ג. מהי התשואה על הון המושקע?

ד. מהוא ערך הנוכחי של אפשרויות הצמיחה (PVGO).

 

מבוא להיסטוריה של צילום – שנקר

לדוגמא ‐

את התצלום The Steerage אפשר לנתח מתוך בחינה של שאלת המעמדות החברתיים בתצלום.  את הסדרה The Equivalents אפשר לבחון ביחס לשאלות אמנותיות של הפשטה.

ב.) לכתוב על צלם היסטורי שלא הוזכר.

ביחס לצלם השני ‐ לבחור תצלום/ סדרה/ תקופה ולבצע ניתוח מתוך אותו הקשר מחלק א׳, תוך שימוש באותן שאלות ומתוך פרספקטיבה ביקורתית דומה.

במילים אחרות ‐ אם בחלק א׳ נותחה סדרת תצלומים של צלם א׳ ביחס לשאלות של הפשטה ‐ גם בחלק ב׳ לנתח סדרת תצלומים של צלם ב׳ ביחס לשאלות של הפשטה.

ג.) לכתוב השוואה ביקורתית ומקורית בין שני הצלמים, בין גופי העבודה שנבחרו לניתוח בחלקים א׳ ו‐ב׳.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב ניהול שינויים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות