ניהול שינוי ארגוני – הקריה האקדמית אונו – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול שינוי ארגוני אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו על ידי ד”ר בועז שליט. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

לאתר שינוי ארגוני אשר התרחש (או מתרחש) בארגון שאתה מכיר או עובד בו. אפשר גם לבחור שינוי אשר נעשה בארגון של מכר או לחילופין על שינוי עליו יש מידע בעיתון כלכלי או עסקי, במחקר, במאמר או באינטרנט. אך כל זאת בתנאי שהשינוי נעשה במהלך השנה האחרונה- לא מוקדם יותר מ-1.1.2015.

לתאר בתמציתיות ובאופן כללי את הסביבה העסקית בה פועל הארגון וגם את מהות השינוי שנבחר.

  1. ציינו 3 בולמי שינוי ששייכים ל”אזיק הפיזיקלי” בארגון בו התחולל השינוי ו-3 בולמי שינוי השייכים לאזיק המנטלי/פסיכולוגי.

 

כתיבת סמינריון – חשבונאות – המרכז האקדמי כרמל

11.) מה ניתן ללמוד מהגרף? האם התוצאות תומכות בהשערת השוק היעיל? )לדוגמה עמודים 271-273 בספר שלBrealey, Myers & Allen).

מקורות:

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. & Franklin Allen (2011): Principles of Corporate Finance, Second Edition, McGraw Hill International Edition

סמינריון - יסודות המימוןאם יש גרסה אחרת של הספר, ניתן למצוא את העמודים הרלוונטיים על-ידי חיפוש המושג:

efficient market hypothesis באינדקס המושגים, בסוף בספר.

 

סמינריון – יסודות המימון – המכללה למינהל

  1. מר נמרודי חסך בסוף כל שנה במשך 21 שנה 10,300 ש”ח לקראת הפנסיה שלו. הכסף נשא תשואה שנתית בשיעור של 8% במשך כל התקופה. שנה לאחר סיום תקופת החסכון החל מר נמרודי למשוך 70,000 ש”ח לשנה. משיכות אלו נמשכו 6 שנים. בשנה השישית ובשנה השביעית הוא משך 40,000 ש”ח לשנה. בשנה השמינית הוא החליט למשוך את כל יתרת חסכונו. איזה סכום עמד לרשותו בשנה השמינית- אם התשואה שנתית במשך תקופת המשיכות היתה גם כן 8%?
  2. אדם מעוניין לפרוש לגמלאות בעוד 4 שנים. לצורך כך הוא מתכוון לבצע הפקדות בסוף כל חודש במשך 4 שנים לתוכנית חסכון- באופן שיאפשר לו למשוך לאחר מכן 40,000 ש”ח בסוף כל חודש- לצמיתות (הפעם הראשונה שימשוך את הקצבה של 40,000 ש”ח תהיה חודש לאחר תום השנה הרביעית). הריבית החודשית שנושאת תכנית החיסכון אליה הוא מפקיד כסף היא בשיעור של 1.5%.

חשב את גובה ההפקדה החודשית שיצטרך לבצע.

 

יסודות המימון-הלוואות, אג״ח ומניות – המכללה למינהל

  1. נתונה איגרת חוב בעלת ערך נקוב של 10,000 ש”ח הנושאת ריבית נקובה של 7% לשנה המשולמת פעם בשנה- ומועד פדיונה הוא 7 שנים מיום הנפקתה. שיעור התשואה הנדרש לפדיון על איגרת החוב הוא 8% לשנה.

א. חשבו את ערך איגרת החוב ביום הנפקתה.

ב. חשבו את ערך איגרת החוב מיד לאחר התשלום השני של הריבית.

  1. נתון מק”מ שמחירו 24.02 ש”ח לכל 130 ש”ח ערך נקוב;- ומועד פדיונו הוא בעוד 125 יום. מהו שיעור התשואה לפדיון על המק”מ במונחים אפקטיביים שנתיים?
  2. ברשותכם מק”מ שמועד פדיונו הוא בעוד 3 חודשים. מחירו של המק”מ הוא 20.20 ש”ח לכל 100 ₪ ערך נקוב. בהנחה שמחר צפויה הריבית השנתית בשוק לרדת ב- 2%, חשבו את מחיר המק״מ לאחר ירידת הריבית.
  3. בחברת “מפולת” הדיבידנד הצפוי בשנה הבאה הוא 17 ש”ח למניה. הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור של 3% לשנה. שיעור התשואה הנדרש על- ידי בעלי המניות הוא 14% לשנה. מהו ערך המניה?

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב ניהול שינוי ארגוני הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות