ניהול שינוי ופיתוח ארגוני – המכללה למינהל – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול שינוי ופיתוח ארגוני אשר נלמד ב המכללה למינהל. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודת סיום הקורס-

סקירה של החברה:

-הסבר על מבנה החברה, מכלול החברה וסקירה של המדרג הניהולי שלה (עד כמה שאפשר עם המידע שניתן להשיג).

-סקירה של הבעיה בחברה.

-מה בעיה?

-מה הוביל לבעיה?

-איך ניתן לפתור את בעיה? איזה התערבות(מודל) כדאי להשתמש ולמה(בקצרה)?

סקירה ספרותית על המודל

-להסביר את המודל.

-מי השפיע או הגה את המודל.

-מה מטרת המודל? את מה המודל מודד? מהי מטרת השינוי שהמודל מציע?

-אפשר לכתוב האם המודל מבוסס על דיסיפלינת הקונפליקט או הפונקציונליזם? אפשר להשתמש בדוגמא שבה המודל היה הבסיס לשינוי ארגוני כלשהו כחלק מסקירת הספרות.

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

ד.         הקטין בביהמ”ש לענייני משפחה:

 1. הקטין – מעמדו המשפטי בחקיקה ובפסיקה – בהתייחס לענייני המשפחה.
 2. תוקפם המשפטי של הסכמי שיפוי או הסכמי ערבות במזונות ילדים.
 3. חוק אמנת האג – הדין הקודם והדין כיום – פסיקה והלכה למעשה.
 4. היתר נישואין לפי חוק גיל נישואין תש”י-1950- הלכה למעשה.
 5. משמורת קטינים \ הגירה – השווה והשונה.
 6. זכות הילד שנולד מתרומת זרע להתחקות אחר שורשיו.
 7. חוק הסכמים לנשיאת עוברים- האם הגנטית או האם הפונדקאית כאימו של הקטין- בראי ההלכה והחוק.
 8. סוגיות במעמדו הרפואי של הקטין.
 9. אימוץ ילדים- החזרה מאימוץ על-פי ס’ 10 לחוק האימוץ.

 

הכנת עבודות אקדמיות – מורשת המחול בישראל

הנחיות כתיבה:

 1. העבודה צריכה להיות תמציתית, מנוסחת היטב ומבוססת על מקורות.
 2. יש לעשות הגהה על העבודה- להקפיד על רווח בין מלים ובין פסקאות.
 3. כל פסקה אמורה לעסוק בנושא אחד והפסקאות קשורות זו לזו.
 4. שימו לב לניסוח קוהרנטי וברור. כדאי לתת למישהו נוסף לקרוא לפני הגשת העבודה כדי לוודא שהרעיונות ברורים.
 5. בעבודה אין לתאר יצירה או כוריאוגרף, קורות חיים מקצועיים ותיאור ריקוד/ים יופיעו כנספחים.
 6. ביבליוגרפיה לפי כללים אקדמיים. (אפשר למצוא באינטרנט בלינק הזה http://web.beitberl.ac.il/~anato/computer_sci/csci_seminarion_bibli.htm

אפשר לפי APA באתר זה: http://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/citation_guide/apa

או בלינקים אחרים.

 1. הגשת עבודה- עד סוף חופשת הסימסטר.

לא יהיו הארכות ועבודה שלא תוגש בזמן לא תבדק.

 1. הגשת עבודה במייל. אין להגיש עבודות מודפסות.
 2. עם הגשת העבודה ישלח אישור קבלה.

אם לא קבלתם אישור תוך 24 שעות שילחו שוב.

 1. העבודה מהווה 75% מציון הקורס.

 

סמינריון בכלכלה – ניתוח דוחות כספיים

 1. ניתוח הענף והשוק

3.1 גודל השוק.

3.2 מחירים וכמויות, שיווק, הפצה

3.3 איכות, מיתוג, יוקרה, מחזור חיים

3.4 שוקי היעד: מכסים והגנות, מצב כלכלי בשווקים, יחסי מטבע

3.5 ניתוח מתחרים. אופי החברות הפעילות בענף (יצרני, מסחרי, יבואן וכו’); מיצוב החברות בענף; מאפייני התחרות; יתרונות וחסרונות של החברה ומוצריה העיקריים מול השוק.

3.6 השוואות ענפיות ובינלאומיות- נתונים סטטיסטיים וניתוח מגמות.

3.7 סביבת המחוקק: הסביבה המשפטית בה פועלת החברה- חוקים ותקנות רלוונטיים לחברה. קרטלים (הגבלים עסקיים); העדפת תוצרת מקומית (חוק חובת מכרזים); מסוי (חוק עידוד השקעות הון); רישוי מוצרים.

לדוגמא:  מוצר שיש עליו פיקוח כיוון שהוא חיוני או כרוך בסודות מסויימים; סיוע ממשלתי שניתן בענף זה; מוסדות ממשלתיים שלהם נגיעה לענף (כמו משרד התשתיות בחב’ בניה); קבוצות לחץ- אותן התארגנויות שלהן אינטרס ישיר במוצרי החברה (כמו איכות הסביבה).

סביבה פוליטית כלל עולמית- רלוונטי בחב’ שמייצאת ליצוא.

3.8 כושר היצור וניצולו: השקעות ומלאי הון; חסמי כניסה לענף; התייעלות והתפתחות טכנולוגית; עתירות הון/עבודה; ח”ג וספקים- מחירי ח”ג, תלות בספקים; עובדים ושכר- מספר עובדים, התמחות מקצועית, שכר ממוצע.

3.9 חשיפות לסיכונים. בסעיף זה יוצגו סיכונים שאינם ספציפיים לחברה עצמה ושאינם חזויים מראש (סיכונים חזויים מראש יוצגו במסגרת סעיף 3.4 לעיל).

חשיפות ריאליות (עסקיות), לדוגמא- מחיר המוצר נתון לתנודות בשוק העולמי. חשיפות מימוניות, לדוגמא- חשיפות לתנודות בשערי חליפין (בחב’ מייבאת או מייצאת, או בחב’ בה המנהל מקבל שכר במטבע חוץ).

3.10 יחסים פיננסיים נבחרים (יחסי נזילות, רווחיות, מבנה הון, יעילות תפעולית- ממוצעים בענף).

 

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב ניהול שינוי ופיתוח ארגוני הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות