ניתוח דוחות כספיים – המכללה למינהל – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניתוח דוחות כספיים אשר נלמד ב המכללה למינהל. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הערכת שווי של החברה, תוך יישום המתודולוגייות. הניתוח הפיננסי יתבסס על הדוחות הכספיים לשנת 2015 (קרי, דוח רווח והפסד לשנת 2016 והמאזן ליום 31.12.16).

פרק 1– כללי:

א.) הצגת– העיסוקים, מצבת העובדים, תוצאות עסקיות מהשנים האחרונות ופרמטרים תפעוליים ראשיים (מספר עובדים, הכנסות, רווח תפעולי ורווח נקי).

ב.) בעלי המניות והניהול.

פרק 2- הסביבה העסקית:

א.) הענף בו פועלת –

– גודל/ תת הענף- במונחים אבסולוטיים.

– עונתיות.

– שווקי היעד (השוק המקומי, חו”ל).

– מקורות חומרי הגלם וספקים עיקריים.

– מוצרים תחליפיים ומידת זמינותם.

– האם קיימת מגמת מיזוגים/ פיצולים/ מכירת פעילויות מסוימות בענף.

– מגבלות רגולטוריות.

– חסמי כניסה.

ב.) מאפייני החברה:

– המוצרים/ השירותים אותם מעניקה (קיימים ובפיתוח): לפי קבוצות עיקריות, קטגוריות.

– מעמד, המתחרות ונתח השוק של השחקנים העיקריים.

– לקוחות וספקים עיקריים.

ג.) ניתוח SWOT.

 

סמינריון – מבוא לאקונומטריקה – אוניברסיטת תל אביב

ו. הציגו את 5 תוצאות הרגרסיה בטבלה מסכמת אחת.

ז. הציגו ניתוח מילולי: השוו בין תוצאות האמידה של האוכלוסיה. מדוע תוצאות האמידה שונות זו מזו. התייחסו בניתוח להשפעה המתקבלת של המשתנה post – השפעה כלכלית (גודל המקדם) וסטטיסטית.

להתייחס לבעיות שיש בכל אחת משיטות האמידה, תוך כדי שמתקדמים ממודל למודל: מה תהיינה הבעיות האקונומטריות באמידה בשיטת OLS, בשיטת Fixed-Effects מדוע התוצאות משתנות ממודל למודל. ציינו בכל מודל:

.iאיזה חשש קיים להטייה במודל זה? האם מודל זה אומד אפקט גדול יותר או קטן יותר מהאפקט האמיתי?

.iiמה ניתן ללמוד מהרגרסייה הנוכחית על הרגרסייה הקודמת?

.iiiהאם קיימים משתנים נוספים שהשמטתם עשויה לגרום להטיה?

ח. סכמו את מסקנות מודל 2 ומודל 4. התייחסו לטכניקות האמידה ולהשפעה הנאמדת של מעבר פושע לשעבר לשכונה.

ט. מה היתרונות/ חסרונות של מידול זה לעומת המידול שביצעתם?

 

עבודה סמינריונית בחינוך – הציביליזציה המודרנית – פרופ. עודד היילברונר

7.) מה היו דפוסי משבר בדמוקרטיות המערביות  בשנות ה- 20 ותחילת ה- 30 על פי דן דינר, שבר זמן, פרק 3.

8.) מאפייני המדינה הטוטליטרית על פי חנה ארנדט, יסודות הטוטליטריות, 584-613.

9.) מיהו האוייב המשותף על פי אריק הובסבום ודפוסי המאבק בו. אריק הובסבום, עידן הקיצוניות, 133-164.

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב ניתוח דוחות כספיים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות