ניתוח השערות מחקר ניהול בין-לאומי – הפער בין ההכשרה הנדרשת להכשרה בפועל

סמינריון בניהול בין-לאומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק ניתוח השערות מחקר בנושא הפער בין ההכשרה הנדרשת להכשרה בפועל מתוך סמינריון ניהול בינ”ל בנושא השפעת הכשרה מוקדמת, משפחה ומתח על סיכויי הצלחה של מוצבים בחו”ל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

השערה 1 – השפעת ההכשרה על המוצב

הפער בין ההכשרה הנדרשת להכשרה בפועל

Chien (2010) בחנו את הפער בין ההכשרה הדרושה למוצבים מטאיוון לבין ההכשרה שקיבלו בפועל.

שיטת המחקר – על מנת להעריך את התוכן והשיטות של ההכשרה הבין-תרבותית, נעשה שימוש בשאלון. בשאלון היו 16 שאלות שחולקו לשתי קבוצות:

 הפער בין ההכשרה הנדרשת להכשרה בפועל

1. הכשרה סימבולית – הכשרה בה המוצב לומד על התרבות החדשה באמצעות תצפיות, חומר כתוב והרצאות.
2. הכשרה השתתפותית – הכשרה בה המוצב לא רק צופה בהתנהגות של אחרים אלא גם משנה את ההתנהגות שלו. המוצבים באופן אקטיבי משתתפים בהכשרה וצוברים ניסיון תרבותי.

לצורך המחקר נכתבו שתי גרסאות של השאלות – אחת עבור מנהלי משאבי אנוש והשני עבור המוצב. כל גרסה של השאלון הכילה סט של שאלות דומות לגבי התכנים ושיטת ההכשרה הבין-תרבותית. בגרסת השאלון עבור מנהלי משאבי אנוש, הם נשאלו באיזה מידה החברה מספקת הכשרה הולמת, ואילו בגרסת המוצבים הם נשאלו באיזה מידה הם קיבלו את ההכשרה הנדרשת.

אוכלוסיה המחקר – מתוך 2,000 חברות שמשקיעות במדינות זרות נבחרו 300 חברות באופן רנדומלי.

איסוף נתונים – השאלונים חולקו בזוגות עבור החברות – שאלון אחד עבור מנהל משאבי אנוש והשאלון האחר עבור המוצב. מתוך כלל השאלונים שנשלחו, הוחזרו 107 שאלונים. חלק מהחברות לא הצליחו למצוא מוצב מתאים לשאלון ועל כן לאחר הפחתת השאלונים שאינם תקינים התקבלו 90 זוגות שאלונים.

סטטיסטיקה תיאורית – מבין 90 המוצבים שהשתתפו במחקר 77.8% היו גברים. 75.6% מהמוצבים הם בגילאים של 26-35 וכ-16.7% הם בני פחות מ-25.ל- 61.1% מהמוצבים היה פחות משנה ניסיון של עבודה בחו”ל, 17.8% עבדו פחות משנתיים בחו”ל.

תוצאות – המחקר מצא שמוצבים באופן כללי קיבלו את חומר הלימוד שהם צריכים, עם זאת ההכשרה שהמוצבים היו זקוקים לה היתה משמעותית גבוהה מזו שקיבלו בפועל על ידי החברות. המוצבים נזקקו במיוחד לכלים הנוגעים לרכישת ידע ויכולות עשיית עסקים במדינה המארחת.

שתי הקבוצות של הנשאלים דירגו את הכלים של ידע ויכולות עשיית עסקים בחו”ל כחשובות ביותר. ייתכן כי הדבר נובע מגילים הצעיר וחוסר הניסיון של הנשאלים בעבודה בחו”ל.

 שתי הקבוצות של הנשאלים דירגו את לימודי ההיסטוריה, גיאוגרפיה, כלכלה ופוליטיקה של המדינה המארחת כהכי פחות חשובים ותורמים.

שתי קבוצות הנשאלים דירגו את ההכשרה ההשתתפותית כיעילה יותר מאשר ההכשרה הסימבולית. עם זאת, יש לקחת בחשבון שהמשאבים הדרושים להכשרה מסוג זה גבוהים משמעותית.

המחקר מספק תובנה חשובה בכל הנוגע לנהלים שהחברה צריכה לאמץ בכל הנוגע להכשרת בין-תרבותית יעילה של מוצבים. הכשרה בין-תרבותית יכולה לעזור למוצבים להסתגל למדינה המארחת ולהגב את הביצעים בעבודה.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות