ניתוח נתונים במחקר איכותני

במחקר האיכותני קיימות מספר דרכים בהם ניתן להשתמש על מנת לנתח את הנתונים שהתקבלו מאיסוף המידע. מטרת המאמר הינה לפרט ולהסביר את דרכי הניתוח העיקריות ולתת דוגמאות לשימוש בהן.

בתחום המחקר האיכותני, לאחר שנאסף המידע הרצוי והנתונים הנדרשים אודות הסוגיה הנחקרת, מטרת ניתוח הנתונים הינה לבחון את משמעות הנתונים שהתקבלו, להעניק להם משמעות באופן מדויק ומפורט, כך שתתקבל תמונה מלאה של המידע שהתקבל, על פי פרשנותו של החוקר. הניתוח בדרך כלל אינו סטטיסטי ונחשב לחלק המשמעותי ביותר במחקר האיכותני. קיימות חמש דרכים עיקריות לניתוח נתונים במחקר האיכותני.

ניתוח נתונים במחקר איכותני בחמשת הדרכים של Write2Me

הדרך הראשונה הינה ניתוח תוכן. דרך זו מתייחסת לניתוח טקסטים וכתובים הנוגעים בסוגיה הנבחרת. ניתוח התוכן אינו דורש מהחוקר להיות נוכח בשטח, אלא לחקור את הכתובים ולמצוא נושאים עיקריים בהם הוא מעוניין להתמקד בחקר הסוגיה. לאחר שלב זה, המוצג לעיתים בטבלאות בדומה למחקר הכמותי, החוקר יוצא לבדוק את השערותיו בשטח בשיטות התואמות למחקר איכותני.

הדרך השנייה הינה ניתוח נרטיבי. המושג נרטיב מתייחס לסיפור חיים של אדם, המתקבל  על ידי תצפיות, ראיונות, מסמכים וכל דרך מידע אפשרית שעשויה לעזור בקבלת סיפור חיים שלם ומסודר על פי ציר זמן. בניתוח המחקר האיכותני, הנרטיב האישי של האדם הנחקר מהווה בסיס לניתוח, כך שהחוקר מבסס את המידע שלו ואת מסקנתו על האופן בו סיפר האדם את סיפורו ועל המידע שקיבל. בדרך זו משתמשים במקרים בהם המידע נמצא אצל האדם ונובע מסיפור חייו.

ניתוח נתונים מחקר איכותני

הדרך הבאה לניתוח במחקר האיכותני הינה ניתוח סמיוטי. מושגי מפתח בניתוח הסמיוטי: סמיוטיקה (תורת הסמלים), דנוטציה (המשמעות הרשמית והנראית לעין של הסימן שאנו רואים) וקונוטציה (מה הפרשנות שאנו נותנים לסימן שאנו רואים). בדרך ניתוח זו משתמשים לרוב על תמונות, צילומים, סרטים וכו’. החוקר מנתח את המיצג על ידי השוואה בין הסימנים הבולטים הקיימים בו לבין הקונוטציות שעשוית לעלות כאשר יתבונן בה אדם מזהות מסוימת, אליה מכוון החוקר את המחקר.

דרך נוספת לניתוח נתונים במחקר האיכותני הינה ניתוח שיח. ניתוח שיח הינו ניתוח טקסטים שנכתבו, לרוב מתייחס לתקשורת, לגבי סוגיה מסוימת. בדרך זו החוקר אוסף טקסטים ופרסומים לגבי הסוגיה שהוא החליט לחקור, ומחפש את האופן בו הציגה התקשורת את הסוגיה, את ההתפתחות של הסוגיה על פי התקשורת ומהם הנושאים העיקריים העולים מן השיח. לאחר מכן מבסס את הממצאים על תאוריות ומסיק מסקנות.

הדרך החמישית לניתוח הינה ניתוח אידיאולוגי. דרך זו שימושית בעיקר כאשר מדובר בכתובים בהקשר תרבותי המפורסמים בתקשורת. החוקר מחפש בכתובים, במטרה למצוא את האידיאולוגיה המועברת לקורא בטקסט, הסמויה והגלויה, בהנחה והיא קיימת. החוקר עצמו הינו בעל אידיאולוגיה מסוימת, דבר שישפיע על אופן המחקר, כאשר מטרתו הינה לבדוק ולהבין את האידיאולוגיה המועברת, האם הטקס מציג עובדות קיימות או משקף עמדה.

לסיכום, במאמר הוצגו חמישה דרכים עיקריות לניתוח הנתונים במחקר האיכותני. דרך הניתוח שתיבחר, כמו גם האופן בו יוצגו הממצאים לאחר הניתוח, תלויות בחוקר, עובדה המאפיינת את המחקר האיכותני.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות