סדנא לכתיבה אקדמית – המרכז הבינתחומי הרצליה – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סדנא לכתיבה אקדמית אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 • תקשורת ודמוקרטיה
 • טכנולוגיות תקשורת חדשות ומהפכות חברתיות
 • “פרטיות תמורת תהילה” – “הכלכלה” של תכניות הריאליטי
 • ייצוג ערכים בטקסטים תקשורתיים (טלוויזיה, פרסום, קולנוע וכדומה)
 • מותר ואסור בפרסום
 • טרור ורשתות חברתיות

 

סדנת כתיבה אקדמיתסמינריון בכלכלה – סטיסטיקה – אוניברסיטת תל-אביב

ג. לחשב שכיח חציון וממוצע. (עבור ממוצע ליצר אמצע קבוצה ולהוסיף 0.5 לגבול אמיתי).

ד. מה ניתן לומר על ההתפלגות של המשתנים (סוג עקומה)?

ה. באיזה סוג של גרף כדאי להציג נתונים אלה?

 

סקירה תיאורטית – דיני תאגידים וניירות-ערך – הקריה האקדמית אונו

5.8. אם הדוגמא בסעיף ‎5.7 לעיל הייתה טעונה אישור אסיפה כללית של בעלי מניות ברוב מיוחד, הביאו פרטים בדבר תוצאות ההצבעה (ציינו שמות של מצביעים בעד ונגד ואם יש להם עניין אישי בעסקה). כתבו אם ההחלטה אושרה או לא והסבירו מדוע.

 1. מתי התקיימה האסיפה הכללית האחרונה של החברה הציבורית?
 2. הביאו דוגמה לדו”ח מיידי שפרסמה חברת איגרות החוב.
 3. מתי פורסם תשקיף ההנפקה לציבור האחרון של החברה בסעיף ‎5? מהם ניירות הערך שנמכרו במסגרת הנפקה זו? מי היה עו”ד ההנפקה?

 

ניהול שינוי ארגוני – הקריה האקדמית אונו

 1. האם השינוי שהתרחש הנו ממעלה ראשונה או שניה ? נמק.
 2. לתאר על אילו ממדי הארגון השפיע השינוי- מנקודת מבט של מודל הקפיץ? (יש להתייחס בתשובה לשלושת הממדים).
 3. באיזה שלב על פי מודל Weitzel, W. and Jonsson, E. (1989). Decline In Organizations עשה לדעתך הארגון את השינוי. לנמק.

 

ניהול שינויים – המכללה למינהל

 • הצגת שלושה מוקדים לשינוי ארגוני אפשריים. דרוג שלושת האפשרויות לפי חשיבות וצורך הארגון. כולל הסבר קצר על הרציונל של כל שינוי ומטרתו.

 

חשבונאות 

* יש למיין את הגליונות של מחיר המניה ומדד תל אביב 100 בסדר עולה ולאחד

אותם – כאשר הנתון החשוב הוא מחיר הסגירה היומי של המניה (close) ומחיר

סגירה של מדד תל אביב 100 ta100)) או מחיר הסגירה של מדד אחר המייצג את

תיק השוק

 1. גליון האקסל המרכז, שהוא, כאמור, בסיס הנתונים למחקר, צריך לכלול את המשתנים

הבאים:

* תאריך

* אינדקס בסדר עולה של הנתונים

* מחיר הסגירה היומי של מנית “טבע”

* אחוז השינוי במחיר הסגירה היומי

* מחיר הסגירה היומי של תיק השוק

* אחוז השינוי במחיר הסגירה היומי של תיק השוק

* חשוב מאוד למיין את הנתונים בגליון המרכז בסדר כרונולוגי עולה (מהתאריך

המוקדם יותר לתאריך המאוחר יותר)

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב סדנא לכתיבה אקדמית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות