סוגיות באחריות תאגידית – המכללה למנהל – כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סוגיות באחריות תאגידית אשר נלמד ב המכללה למנהל. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. א. הצביעו על מגוון הסוגיות הנוגעות לאחריות תאגידית העולות מהכתבה.

 

סקירה תיאורטית – מערכת החינוך בישראל סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

סמוטרייז, א. 2013. חינוך וגיוס זהותי בישראל: התנאים להופעתה של רשת החינוך של ש”ס. בתוך: י. יונה,  נ. מזרחי וי. פניגר (עורכים) פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה. ירושלים: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר.

 1. בתי ספר עצמאיים לא-דתיים:

גופן-שריג, ע. 2004. עשה זאת בעצמך: יזמות אזרחית כאסטרטגית חידוש במדיניות החינוך בישראל. ירושלים: בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

הוד, ר. 2013. הפרטה מלמטה: שינויים ביחסי מדינה-חברה במערכת החינוך בישראל. עבודת גמר לתואר מ.א.. המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

חלק ג’- סוגיות במדיניות החינוך בישראל-

 1. טקסים בבית הספר: עיצוב זיכרון וזהות הלאומית:

בן עמוס, א. ובית אל, א. 1999 . טקסים, חינוך והיסטוריה: יום השואה ויום הזיכרון בבתי – ספר בישראל. בתוך: ר. פלדחי וע. אטקס (עורכים) חינוך והיסטוריה: הקשרים תרבותיים ופוליטיים. ירושלים: מרכז זלמן שזר.

גודמן, י. ומזרחי, נ. 2013. זיכרון לאומי והסללה אזרחית: הבדלים אתניים מעמדיים בתהליכי זיכרון בבתי ספר תיכוניים בישראל. בתוך: י. יונה, נ. מזרחי וי. פניגר (עורכים) פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה. ירושלים: מכון ון ליר.

לומסקי-פדר, ע. 2003. מסוכן זיכרון לאומי לקהילת אבל מקומית: טקס יום הזיכרון בבתי ספר בישראל. מגמות מ”ב (3): 387-353.

 1. הפוליטיקה של תכניות הלימודים.

 

כתיבת סמינריון בתשלום – ניהול משברים בארגונים – הקריה האקדמית אונו

 • ניהול קונפליקטים בסביבה משברית.
 • סוגיות כח האדם בעת משבר.
 • הרובד האישי-פסיכולוגי.
 1. Prewitt et al. (2011)

המדריך למנהל משאבי אנוש בעיתות משבר (2010) .2

 1. Wooten and James (2008)

סולימן, נ. (2010) .4

 1. ניהול התקשורת בעת משבר:
 1. אתגר התקשורת בעת משבר.
 2. המענה לבעלי העניין השונים.
 3. ניהול התקשורת הפנים-ארגונית.
 4. הרשתות החברתיות בעת משבר.
 1. HBR, Chapter 7 and Appendix

ארד, א. (2012) .2

 1. ניתוח מקרה: חברה עסקית גדולה במשבר:
 • ה”הפתעה” – השינוי בכללי המשחק.
 • ההיערכות הפנימית.
 • האסטרטגיה התקשורתית.
 • ההתאוששות והחזרה ל”שגרה”.
 1. Heller and Darling (2011)
 2. HBR, Chapter 8 .1

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב סוגיות באחריות תאגידית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות