סוגיות ברומן הצרפתי – אוניברסיטת חיפה – כתיבת עבודות לסטודנטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סוגיות ברומן הצרפתי אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה ע”י ד”ר רות עמר. במסגרת כתיבת עבודות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודת סוף הקורס : סוגיות ברומן הצרפתי

על פי 2  או 3 רומנים, נתחו והשוו את המאפיינים של הרומן הצרפתי בנוגע לצורות כתיבה  או בנוגע לתוכן התמתי.

העבודה תהיה מורכבת ממבוא הסוקר את הזרמים השונים שלמדנו עליהם בקורס מהמאה ה 20- ומגוף העבודה המורכב מ2-3 פרקים ומסקנות.

לאחר המבוא, יבחר אחד משני הנושאים ובהם ידונו הסטודנטים.

בעבודה יש לדון באחד מ2 הנושאים:

1.סגנון הכתיבה:

-איזה סגנון כתיבה משתקף ברומנים?

-כל רומן ישקף זרם

-בכל רומן יש לדון באלמנטים כגון: אקסיסטנציאליזם ואבסורד, פוסט מודרניזם: ערבוב סגנון, קיטוע , הרס הסיפור, האורליות, סיפור על הסיפור, ריבוי סיפורים.

 

סקירה תיאורטית – משפט מנהלי – המרכז האקדמי פרס

  1. אהרון ברק “המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה” משפטים כז 223 )1997(, עמודים 24-18;
  2. טלי תאני-הררי ושרון ידין “המארג הרגולטורי-חינוכי: סימון תכניות טלוויזיה בסביבה התקשורתית החדשה” מסגרות מדיה )גיליון 13( 20 )2014(, עמודים 26 עד הפיסקה העליונה בעמ ’29.
  3. ע”פ 213/56 אלכסנדרוביץ’ נ’ היועץ המשפטי לממשלה, פ”ד יא 695 )1957(.
  4. בג”ץ 1661/05 המועצה האזורית חוף עזה נ’ כנסת ישראל, נט )2( 481 )2005(, עמודים 512, 531-524, ועמודים -719.728
  5. בג”ץ 5760/93 פלונית נ’ ועדת התלונות על פי חוק הפסיכולוגים, פ”ד נ)4( 194 )1996( )פסק הדין הערוך באתר.(
  6. שרון ידין רגולציה: המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים עמ’ 21–28 )התשע”ו–2016( )זמין בספריה.(

רשות: איל בנבנישתי “תחולת המשפט המינהלי על גופים פרטיים” משפט וממשל ב 11 )תשנ”ד-תשס”ה(, עמודים -11 .19

 

סמינריון במשפטים – דיני חוזים – ד”ר יובל פרוקצ’יה

תרחיש ג’

בתאריך 16.2.2015 חתמו עומר ואור על חוזה בהתאם להסכמות .בתאריך 2015.2.22 הגיע אור לחנות וגילה כי העיצוב מבוצע על פי תכניות אחרות בתכלית מאלה שהוסכם עליהן. נוכח המצב, החליט כי אין מנוס מלשכור את שירותיו של מעצב אחר.

אור שוחח עם מעצבים רבים ,אך איש מהם לא הסכים להתחייב לסיים את העבודה במועד .רגע לפני שאמר נואש ,נענתה לקריאתו תמר – שהציגה עצמה כמעצבת חפצי נוי של הרא קרישנה ,אך חסרת ניסיון ספציפי בעיצוב חלונות ראווה. אף שחשש מחוסר ניסיונה הספציפי של תמר, אור הביע עניין בהתקשרות עימה, תוך שציין כי דחייה במועד הפתיחה תסב לו נזק ממוני ותדמיתי רב. תמר התחייבה לעמוד בלוח הזמנים ,אך דרשה עבור עבודתה סך של 000,120 ש”ח לתשלום מראש .אור, שהופתע מן הסכום הגבוה ,הסכים לבסוף לדרישתה, ושילם לה את הסכום האמור.

העבודה הושלמה במועד, אך אור סבר כי איכותה אינה עומדת ביחס סביר למחיר הגבוה ששילם עבורה. לאחר שחלפו כמה חודשים ,התברר עוד לאור כי לא זו בלבד שלתמר אין ניסיון קודם בעיצוב חלונות ראווה ,אלא שהיא מעולם לא עסקה בעבודת עיצוב כלשהי. אור מעוניין לקבל את כספו בחזרה, ופונה אליכם לקבלת ייעוץ.

חוו-דעתכם . )שימו לב: אין צורך לדון בעילות הטעות או הכפיה( .

 

דיני קניין – המכללה למינהל

  1. בעבודה יידרש כל תלמיד ,לפי רשימה מצורפת להלן, לקרוא קטע מספרו של פרופ’ זנדברג חוק יסוד: מקרקעי ישראל) 2016(, לסכם את הרעיון המרכזי שעולה ממנו ולהציג פריט ביבליוגרפי כלשהו) פסק דין או דבר חקיקה ,הצעת חוק, מאמר, פיסקה בספר, תזכיר, דו”ח או פריט אחר( אשר אינו נזכר בקטע בספר אך משקף את האמור בקטע או משקף גישה הסותרת את האמור בקטע. על התלמיד להצביע על היחס )תמיכה/ביקורת( בין תוכן הפריט לבין תוכן הקטע בספרו של זנדברג ולהביע עמדה, ביקורתית או תומכת, לפי הנראה לו, כלפי עמדת הספר ו/או הפריט .

 

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב סוגיות ברומן הצרפתי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות