סוגיות חברתיות בראי התקשורת – המכללה האקדמית ת”א יפו – עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סוגיות חברתיות בראי התקשורת אשר נלמד ב המכללה האקדמית ת”א יפו. במסגרת עבודות אקדמאיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

שאלה 1:

הביטו היטב- יותר מפעם אחת – במערכון שלפניכם. תארו בקצרה – תוך שימת לב לפרטים- את מה ואת מי רואים בו. נתחו את הרקע החברתי- פוליטי- היסטורי – למצב המתואר במערכון המריר – מצחיק הזה. התייחסו לשינויים בדפוסי ההנצחה , הזיכרון  , בטקסים וביחס אליהם  – כפי שהם באים לכדי ביטוי  במציאות, בספרות המחקרית ומתנקזים למערכון המוקצן הזה. .

יש להתייחס בתשובה למאמרים הרלבנטים . ראוי להיעזר גם בחומרים שהעלינו לאתר הקורס. הביעו – בקצרה- את דעתכם על התהליך המתחולל ועל דפוסי ההנצחה המשתנים. הבעת הדעה אינה יכולה להחליף ידע ושליטה בחומר.

hhtp://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/season7-articles/Article-a1534bfe6080821006.htm

שם המערכון : “מומי מתכונן ליום הזיכרון”, לחיצה אחת בגוגל. – אתר מאקו, ארץ נהדרת, עונה 7

 

מערכות מידע תחרותיות – אסטרטגיות  – האוניברסיטה הפתוחה

כתבו עבודה אקדמית  קצרה, ממוקדת ותמציתית( 8 עד 10 עמודים) על אחד מנושאי הקורס “מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות”. תכליתה של עבודה זו היא להתנסות בכתיבה של עבודה פרה-סמינריונית, בה אתם נדרשים לאתר, לנתח ולבקר חומר אקדמי הקשור לחומר הנלמד בקורס. אנו מקווים שניסיון זה יהווה תשתית לכתיבת עבודה סמינריונית בהמשך לימודכם .מומלץ לעיין בחוברת ההנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית לפני כתיבת עבודה זו, כדי להתוודע למושגים ולמשמעות של עבודה סמינריונית.

מומלץ להגיש את מטלה 12 – אישור הנושא לעבודה הפרה סמינריונית – מוקדם ככל האפשר ,כדי לכתוב את מטלה 11 במהלך הסמסטר ולא להתחיל בכתיבתה ברגע האחרון.

מקורות

א.         חומר הלימוד בקורס  “מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות” הכולל את ספר הקורס והמקראות.

ב.         4 מאמרים אקדמיים רלוונטיים לנושא העבודה. המאמרים יהיו עדכניים (מ-4 השנים האחרונות). המאמרים יהיו מכתבי עת מדעיים (Peer-reviewed) (עד שני מאמרים יכולים להיות מאמרים שהוצגו בכנסים מדעיים). אחד מיעדיה של עבודה זו היא לתרגל איתור ושימוש בחומר ביבליוגרפי. המקורות עשויים להיות כאלה המנתחים אירוע, כאלה המדווחים על מחקר אמפירי או כאלה המציגים דיון תיאורטי או מודל אנליטי לניתוח הבעיה. הנחיות לאיתור מקורות מובאות בפרק 14 במדריך הלמידה – “איתור מקורות לעבודה סמינריונית .”

 

מדיניות המימון של החינוך  – דר’ איריס בן-דוד הדר

  1. II. מהלך מחקר

הפיקו שני דוחות (אחד לכל שנה) ממערכת השקיפות התקציבית (ראו סעיף שכותרתו שלבים טכניים)

  1. לכל אחת מהשנים הנבדקות חשבו את המדדים המופיעים בסעיף שלבים בניתוח.
  2. השוו את הממצאים לאורך השנים.
  3. הציגו את ממצאי הניתוח.
  4. כתבו נייר מדיניות עד 4000 מילים הכולל את תיאור המחקר (מה בדקתם?), ראציונאל למחקר (מדוע בחרתם לבדוק זאת?) שאלות המחקר, אופן הניתוח (באיזה דרך בחרתם לבדוק זאת?) ממצאי המחקר לכל שנה, ממצאי המחקר מגמה לאורך שנים והמלצות למדיניות (ראו סעיף כתיבת נייר מדיניות).

מערכות מידע תחרותיות - אסטרטגיות

משפט חוקתי – מכללת צפת

פרק ב’: חוקי-יסוד         .1         הרשות המחוקקת והסמכות המכוננת

חוקי-היסוד נחקקים בידי הכנסת מכוח סמכותה לכונן חוקה שתכלול הוראות בדבר סדרי המשטר, מוסדות המדינה, עקרונות-היסוד של המדינה וזכויות האדם.         .2

חוקי-יסוד

  1. הצעת חוק-יסוד תוגש לכנסת בידי הממשלה או בידי ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, תפורסם ברשומות ותונח על שולחן הכנסת.

הגשה ופרסום של הצעת חוק-יסוד

  1. )א(   חוק-יסוד יתקבל בארבע קריאות במליאת הכנסת.           שלבי החקיקה

)ב( חוק-יסוד יתקבל בקריאה ראשונה ובקריאה שניה במליאת הכנסת ברוב  של חברי הכנסת שהצביעו ,ולענין זה לא יבואו הנמנעים  במניין המשתתפים בהצבעה.

)ג(        חוק-יסוד           יתקבל בקריאה           השלישית         במליאת           הכנסת ברוב של חברי הכנסת .

)ד( חוק-יסוד יתקבל בקריאה רביעית במליאת הכנסת, בנוסח שאושר בקריאה השלישית, ברוב של ששים וחמישה חברי הכנסת ;הקריאה הרביעית תהיה בישיבת הכנסת שנועדה לשם כך בלבד, אשר תיערך לא לפני חלוף ששה חודשים ממועד קבלת חוק היסוד בקריאה השלישית.

חוק-יסוד לא יבוטל ולא ישונה אלא בחוק-יסוד.             ביטול חוק-יסוד ושינויו

  1. אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד, להפקיע זמנית את             יציבות חוקי-יסוד

תוקפו או לקבוע בו תנאים.

 

לסיכוםכתיבת עבודות לסטודנטים, ב סוגיות חברתיות בראי התקשורת הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות