סוגיות חברתיות בראי התקשורת הוא חלק מעבודות אקדמיות שכתבו המומחים שלנו ב- Write2Me. במסגרת הקורס יש לנתח מערכונים ולכך נדרשים כותבים מיומנים. נשמח לסייע בכתיבת העבודה.