סטיסטיקה – הקריה האקדמית אונו – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סטיסטיקה אשר נלמד ב אוניברסיטת תל-אביב. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

נושא ראשון: הכרות עם משתנים-

  1. להלן רשימה של משתנים:

א.         מצב משפחתי

ב.         גיל

ג.          שנ”ל

ד.         מספר נפשות במשפחה.

לגבי כל משתנה:

א.         לפרט את האופנויות (הערכים שהמשתנה יכול לקבל).

ב.         ציין את סוג המשתנה.

 

סמינריון – מוסר המשך – אוניברסיטת תל-אביב

  1. הדיון של קאנט בשלשת הנוסחים של הצו המוחלט מוביל אותו לאפיון של הרצון המוסרי כרצון אוטונומי.

במה דומה ובמה נבדלת תפיסה זו מהרצון האצילי על פי ניטשה?

 

סמינריון במשפטים – דיני משפחה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בעוד מתנהלים שני ההליכים, עברי ואורי, שהפכו קרובים במיוחד לאור האירועים האחרונים טסים יחד לחופשת סקי בצרפת אך למרבה הצער מטוסם מתרסק בטיסת חזרה ארצה.

  • האם לשי ואלכסנדרה זכויות רכושיות? מהן?
  1. ניתן להניח כי איש מן הצדדים לא המיר את דתו במהלך האירועים המתוארים.
  2. אין צורך לנהל דיונים כפולים. במידה וישנו עיקרון החוזר על עצמו, ניתן להסביר פעם אחת בלבד, וליישם בהקשרים הרלוונטיים ככל שנדרש, תוך הפנייה והתייחסות להסבר.

O חוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי”ג-1953.

O חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בינלאומית), תשכ״ט-1969.

O חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי”ט-1959.

O חוק הירושה, תשכ״ה-1965, סעיפים 11 ו-55.

O בג״ץ 143/62 פונק-שלזינגר נ׳ שר הפנים, פ״ד י״ז, 225.

 

כתיבה אקדמית – ד”ר לילי צ’רניאק-חי

יענו על שאלון/ים- אלו? האם יקראו קטע/ יצפו בסרטון/יקשיבו להקלטה? ירואיינו?  האם תיערך בהם תצפית? (לא צריך שוב לתאר בפירוט כל כלי היות וזה נעשה כבר בפרק “כלים” , אלא רק לציין את השאלון/הראיון/התצפית/המניפולציה).

בסוף המחקר- האם הנבדקים יקראו קטע הסבר שבו יובהרו פרטים לגבי המחקר, מה ייכתב לנבדקים?

* למשל: בעבודה שדנה באופן שבו ניתן להפחית דעות קדומות וקונפליקט בין קבוצות הרקע ייפתח בהצגת הנושא ושיוכו לתחום הדעת הרלוונטי (נושא הנבחן בעיקר במסגרת פסיכולוגיה חברתית במסגרת חקר יחסים בין קבוצות). לאחר מכן יצויין שגישות שונות הוצעו אך באופן כללי ניתן לדבר על שלוש גישות מרכזיות. ייכתבו מהן הגישות: מגע בין- קבוצתי, ביטול תפיסת החלוקה לקבוצות, הדגשת זהות-על משותפת לחברי הקבוצות השונות. אז, כל גישה תוסבר בקצרה בנפרד תוך ציון מקורות אקדמיים רלוונטיים. לבסוף יובא סיכום בו תדונו באופן עצמאי בזיקה שבין הגישות – האם סותרות זו את זו, משלימות/מרחיבות זו את זו.

 

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב סטיסטיקה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות