סמינריון דיני עבודה – הליך השימוע – פרוצדורה

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע – פרוצדורה מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סמינריון דיני עבודה הליך השימוע – פרוצדורה

בשנים האחרונות כאמור, חדר לשוק העבודה הישראלי הליך שימוע טרום פיטורים , אשר מקורו בזכות היסוד הניתנת לכל עובד במסגרת יחסי העבודה וכן תום הלב של הצדדים בחוזה ההתקשרות בניהם , ברור כי הליך השימוע “פוגע” בזכותו של המעביד ובחופש לנהל את עסקיו כפי שהיה רוצה.

הבסיס העובדתי לקיומה של שיחת השימוע

כאשר עובד מוזמן על ידי המעסיק לשיחת שימוע, הדבר נעשה כדי להסביר ולשטוח בפניו את טענותיו של המעסיק , אשר עלולים לגרום לפיטוריו של העובד, המעסיק יפרוט בפני העובד את הסיבות ו/או טענות אשר בגינן שוקל המעסיק את סיום ההעסקה. על המעסיק לנהוג בתום לב ולפרט באופן ברור מהם השיקולים לסיום העבודה ומדוע לא ניתן להעביר את העובד לתפקיד אחר באותה החברה.

סמינריון דיני עבודה הליך השימוע - פרוצדורה

הזמנת העובד לשיחת שימוע

העובד יקבל מהמעסיק כאמור, זימון בכתב ו/או בדואר אלקטרוני לשיחת שימוע, תוך מתן זמן סביר טרם מועד השימוע. מלבד הפרטים הטכניים באשר למיקומה של הפגישה ובעלי התפקידים אשר משתתפים, על הזימון לכלול הסבר על התהליך הצפוי וכן מהן הטענות המרכזיות אותן טוען המעסיק אשר בגינן מתקיים השימוע.

הסבר זה מאפשר לעובד להיערך בהתאם לשימוע , להשיב על הטענות וכן לטעון להגנתו טענות שונות ומגוונות. (בשנים האחרונות, כך עולה מהפסיקה נהוג להגיע לשיחת השימוע מיוצג ע”י עו”ד).

השימוע – ההליך הפרוצדורלי

בשיחת השימוע , ישתתף נציג המעביד אשר מוסמך לקבל החלטה בעניינו של העובד, אשר יפרוט בפני העובד את הסיבות ו/או השיקולים העומדים בפני המעביד שבגינם נשקל סיום העסקתו של העובד. העובד מצידו מפרט את תשובותיו לטענות המעביד ומוסר את גרסתו ו/או מסמכים התומכים בטענותיו (או ב”כ מטעמו).

יש לציין כי שיחת השימוע תתועד בפרוטוקול אשר יועבר לצדדים בתום שיחת השימוע.

לאחר שיחת השימוע , ולאחר שקילת כלל השיקולים והטיעונים של העובד על ידי המעסיק וזאת לאחר זמן סביר, יש להודיע לעובד על החלטת המעסיק.

על המעסיק לשקול ברצינות , ובתום לב את כלל טענותיו של העובד טרם ההחלטה בשימוע וזאת בפרק זמן סביר לאחר השימוע (ברור כי במקרה ובתום השימוע יקבל העובד מכתב פיטורין הרי שהשימוע נעשה למראית עין בלבד).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות