סמינריון מנהל עסקים – היבטים התנהגותיים במימון | כתיבת סמינריון בתשלום

סמינריון מנהל עסקים

סמינריון מנהל עסקים

מטרת סמינריון במנהל עסקים בנושא היבטים התנהגותיים במימון היא להראות איך שימוש בגישה ההתנהגותית יכול להסביר סטיות בביצועים ביחס למודלים המסורתיים הקיימים כגון: תיאוריית השווקים היעילים, תיאוריית תוחלת התועלת ועוד. סמינריון במנהל עסקים עושה שימוש במשתנים התנהגותיים כגון: אמוציות, זיכרון מוגבל, מצבי רוח, פחד ושמחה יכולים לתרום להבנה טובה יותר של התנהגות הפרט והשוק.

הנושא של סמינריון זה במנהל עסקים עסק בהשפעת מצב הרוב על התנהגות המשקיעים ומדדי הבורסה השונים. זהו סמינריון אמפירי במנהל עסקים שבוחן את ההשפעה של מצב הרוח הלאומי על הבורסה. על מנת לבחון את ההשפעה הזו נעשה שימוש בתחרויות ספורט כמשתני דמי למצב הרוב.

תחרויות הספורט שנבחרו לצורך העניין בסמינריון מנהל עסקים זה הם התוצאות הספורטיביות של מכבי ת”א בכדורסל ונבחרת ישראל בכדורגל, על פני 5 שנים. התוצאות השונות של משחקי הספורט מוינו באופן הבא:

משחקי נבחרת ישראל – ניצחון או תיקו במשחק בינ”ל רשמי סומן כתוצאה טובה (Israel_Good=1) ואילו תוצאת הפסד סומנה כתוצאה רעה (Israel_Bad=1).

משחקי מכבי ת”א בכדורסל – ניצחון במשחק יורוליג סומן כתוצאה טובה (Maccabi_Good=1), לעומת הפסד במשחק רשמי (Maccabi_Bad=1).

בנוסף, נוספו משתני דמי (Dummy Variables) נוספים לבחינת השפעת משחקים קריטיים או מתוקשרים – עבור נבחרת ישראל סווגו המשחקים כמשחקים חשובים אם הם משחקי עליה לשלב הבא בטורניר או מול נבחרת חזקה במיוחד כמו אנגליה, פורטוגל, צרפת וכדומה. עבור קבוצת מכבי ת”א בכדורסל סומנו המשחקים קריטיים משחקי עלייה והצלבה במפעל היורולוג, וכל משחק החל משלב ה-16 האחרונות  (TOP 16). משתנים אלו הוסיפו משמעותית לאיכות עבודה סמינריונית זו במנהל עסקים ותרמו רבות לממצאים.

על מנת לבחון את ההשפעה אירועים הפיננסיים האלו על הבורסה נעשה שימוש במדד ת”א 100 במשך תקופה של 5 שנים על בסיס יומי באמצעות שיטת ניתוח אירוע גרפי ובאמצעות רגרסיות OLS פשוטות ומשתני דמי רגילים.

האירועים הפיננסים בסמינריון אמפירי זה נעשה באמצעות שיטת ניתוח אירוע של MacKinlay  אשר נחשבת שיטה די מתקדמת עבור סמינריון במנהל עסקים, אולם מתאימה בהחלט לסמינריון אמפירי. השיטה מציגה את האירועים בצורה של חלונות זמן לפני ואחרי כל אירוע ומסוגלת לנתח בצורה אקונומטרית את ההשפעה של האירועים השונים.

הממצאים של עבודה סמינריונית זו במנהל עסקים לא מצאו עדויות חותכות לקיומה של השפעת מצב הרוח על הבורסה המקומית כאשר נבחנו כל האירועים יחדיו, עם זאת כאשר נבחנה ההשפעה של האירועים הקריטיים בלבד נצפתה השפעה משמעותית על הבורסה. ההשפעה שנמצאה היתה משמעותית אך קצרת מועד. הממצאים הראו כי במהלך הימים 1-3 לאחר האירוע המשמעותי הבורסה עולה ולאחר מכן מתקנת את עצמה למצב המקורי.

סמינריון אמפירי זה זכה לציון של 95 בחוג למנהל עסקים.

* מאמר זה הוצג לאחר קבלת אישור מהלקוח והשמטה ושינוי של פרטים מזהים על מנת לשמור על פרטיותו של הלקוח.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות