סמינריון משפטים | הזכות לפרטיות של העובד | עבודה סמינריונית חינם


סמינריון משפטים הזכות לפרטיות של העובד

הזכות לפרטיות של העובד/ת אל מול פררוגטיבת הניהול של המעסיק

 

ספרות

*שרונה ארביב נ. פואמיקה )

*מאמרה של אלישבע ברק, עקרון תום הלב במשפט העבודה, ספר ברנזון, נבו הוצאה לאור  – התש”ס, 499, בעמ’ 508 – 511

*מנחם גולדברג, הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי   מעבידו, עבודה חברה ומשפט כרך ט’ התשס”ב-2002, 85

*ורדה וירט ליבנה , הזכות לפרטיות אל מול האחריות במיון מועמדים לעבודה – ההיבט המשפטי, ספר שמגר, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

*האם ניתן לדרוש מעובד התייצבות לבדיקה רפואית- מיכל לוצקי (שנה ד’ משפטים)-המשפט ז’ תשס”ב 107

*דברי השופט אור בבג”צ 5394/95 [5], בעמ’ 363-360; דברי המשנה לנשיא ברק בפרשת דנילוביץ [3], בעמ’ 760, ודברי השופט מצא בפרשת שדולת הנשים [6], בעמ’ 521-523; ומצד שני, דברי השופט זמיר בפרשת שדולת הנשים [6] שם.

*ראו גם: פ’ רדאי, “על השוויון” משפטים כד (תשנ”ד-נ”ה) 241, 254;

*י’ קרפ, “חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו – ביוגרפיה של מאבקי כוח” משפט וממשל א (תשנ”ב-נ”ג) 323, 345-.361

*90/08  טלי איסקוב נ. המדינה ואח’

*312/09אפיקי מים ואח’ נ. רן פישר (6/2/11)

 

 

השוויון כזכות יסוד חוקתית

ספרות

*השאלה אם עקרון השוויון בכללותו כלול בזכות לכבוד, כמשמעותה בחוק היסוד, זכתה להתייחסות במספר אמרות אגב בפסיקתו של בית-משפט זה. ראו, מצד אחד, דברי השופט אור בבג”צ 5394/95 [5], בעמ’ 363-360; דברי המשנה לנשיא ברק בפרשת דנילוביץ [3], בעמ’ 760, ודברי השופט מצא בפרשת שדולת הנשים [6], בעמ’ 521-523; ומצד שני, דברי השופט זמיר בפרשת שדולת הנשים [6] שם.

*פ’ רדאי, “על השוויון” משפטים כד (תשנ”ד-נ”ה) 241, 254;

*י’ קרפ, “חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו – ביוגרפיה של מאבקי כוח” משפט וממשל א (תשנ”ב-נ”ג) 323, 345-.361

*י’ קרפ, “חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו – ביוגרפיה של מאבקי כוח” משפט            וממשל א (תשנ”ב-נ”ג) 323, 345-.361

*השופט ברק בד”נ 36/84טייכנר נ’ איר-פרנס נתיבי אוויר צרפתיים [15], בעמ’ 619;

*ברק בספרו הנ”ל, כרך ב, בעמ’ 191, .215אכן.

*פ’ רדאי ,על השוויון,משפטים כד (1994) 241

סמינריון משפטים | הזכות לפרטיות של העובד | עבודה סמינריונית חינם
סמינריון משפטים | הזכות לפרטיות של העובד | עבודה סמינריונית חינם

 

הפליה מטעמי מין והורות

ספרות

*שרונה ארביב נ. פואמיקס בע”מ

שרון פלוטקין ושדולת נשים נ.אחים איזנברג (8/9/97 )

*מילר,גסטטנר,עדנה חזין

*הורות פעילה ושוויון הזדמנויות בעבודה:הצורך בשינוי מאפייניו של שוק העבודה-דפנה הקר,מיכאל פרנקל – עבודה חברה ומשפט עמוד 275

 

הגדרת קבוצת השוויון  לעניין חוק שכר שווה לעובדת ולעובד.

ספרות

קומברס נ. איריס בן משה

*בג”צ 3792/95 תאטרון ארצי לנוער נגד שרת המדע והאומנויות.
*עע 222/06 שושנה כרם – מדינת ישראל

*(עע 1156/04 הום סנטר – אורית גורן (20.11.07).

 

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות