סמינריון משפטי – החלטות בין-לאומיות הנוגעות למדיניות ישראל ומגדירות אותה כפשע מלחמה – פשעי מלחמה בישראל

סמינריון משפטי מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הציטוט האחיד וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרת והמשך לסמינריון משפטי בנושא פשעי מלחמה בישראל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

החלטות בין-לאומיות הנוגעות למדיניות ישראל ומגדירות אותה כפשע מלחמה – חלק מתוך סמנריון משפטי פשעי מלחמה בישראל

השנייה הייתה החלטה 452 של מועצת הביטחון של האו”ם מ-1979 שמגנה אף היא את הבנייה בהתנחלויות ומבקרת את מדינת ישראל על חוסר שיתוף הפעולה שלה עם הועדה המדווחת למועצת הביטחון של האו”ם בנושא, שהוקמה מכח החלטה 446 כמוזכר לעיל.[1] השלישית הייתה החלטה 465 של מועצת הביטחון של האו”ם מ-1979 שמגנה אף היא את הבנייה בהתנחלויות ואת חוסר שיתוף הפעולה של הצד הישראלי עם הוועדה המדווחת למוצעת הביטחון של האו”ם בנושא, בתוספת של גינוי על מניעת יציאתו מן הארץ לחו”ל של ראש עיריית חברון אותה עת, פאהד קוואסמה, לשם הגעה למוסדות האו”ם.[2] הרביעית הייתה החלטה 478 מ-1980 של מועצת הביטחון של האו”ם שהתייחסה, מעבר להתייחסות הכללית לבנייה בשטחים הכבושים, אל חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, תש”ם – 1980 שעבר אותה עת בכנסת, בטענה כי הדבר יפגע במעמדם של תושבי העיר (הפלסטינים) כתושבים מוגנים על פי אמנת ז’נבה ובנוגע לאפשרות לשינוי דמוגרפי מהותי בשטחים המסופחים.[3] החמישית הייתה החלטה 2334 של מועצת הביטחון של האו”ם משנת 2016,  הקובעת כי ההתנחלויות ככלל אינן חוקיות על פי המשפט הבין-לאומי, מפנה לחוות הדעת המייעצת של בית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג מ-2004 (הגוף השיפוטי העיקרי המייעץ לאו”ם) בנוגע לגדר ההפרדה שבנתה ישראל בשטחים ושבחלקה נבניתה מעבר לקווי 1967, תוך מעין סיפוח של השטחים המדוברים ומפנה להתחייבותה של ישראל להמנע מבנייה בהתנחלויות כלפי הקווארטט (גוף מדיני של מספר מעצמות, בכללן ארה”ב) כולל “גידול טבעי” מ-2003, שעוגנה בהחלטה 1515 של מועצת הביטחון של האו”ם בעבר. החלטה זו היא מעין “סעיף סל” לעניין גישת האו”ם כלפי ההתנחלויות ככלל. [4]

חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבין-לאומי בהאג משנת 2004 ניתנה כמענה לשאלת מועצת הביטחון של האו”ם לשאלה האם בניית גדר ההפרדה של ישראל באותן שנים היא חוקית. בחוות הדעת נמצא כי הבנייה אינה חוקית מבחינת המשפט הבין-לאומי עקב מספר סיבות: פגיעה בקניין הפרטי של תושבים מוגנים בהפקעת הקרקע לבנייה; האפשרות לקביעת עובדות בשטח בכל הנוגע לעתיד השטח המצוי עודו בסכסוך; האפשרות לניתוק של התושבים הפלסטינים שנותרו מהצד הישראלי של הגדר משאר בני ארצם; ומטרתה – הגנה על התנחלויות, לא לגיטימית בעיני בית הדין – כשכל אלה עוברים על סעיפים מסוימים לאמנות ז’נבה והאג. ישראל התבקשה בעקבותיה לפרק את הגדר ולפצות את אלו שניזוקו. [5]


[1] החלטה 452 של מועצת הביטחון של האו”ם בנוסחה המקורי באתר האו”ם. ניתנה ביום 20.7.1979. ניתן לצפות בקישור הבא:

http://unscr.com/en/resolutions/452

[2] החלטה 465 של מוצעת הביטחון של האו”ם בנוסחה המקורי באתר האו”ם. ניתנה ביום 1.3.1980. ניתן לצפות בקישור הבא:

http://unscr.com/en/resolutions/465

[3] החלטה 478 של מוצעת הביטחון של האו”ם בנוסחה המקורי באתר האו”ם. ניתנה ביום 20.8.1980. ניתן לצפות בקישור הבא:

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/DDE590C6FF232007852560DF0065FDDB

[4] החלטה 2334 של מוצעת הביטחון של האו”ם בנוסחה המקורי באתר האו”ם. ניתנה ביום 23.12.2016. ניתן לצפות בקישור הבא:

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2334(2016)

[5] חוות דעתו של בית הדין הבינלאומי לצדק, באתר “בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים”, 1.1.2011. ניתן לצפייה בקישור הבא:

https://www.btselem.org/hebrew/separation_barrier/international_court_decision


צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות