סמינריון משפטי – התנחלויות בשטחים הכבושים – פשעי מלחמה בישראל

סמינריון משפטי מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הציטוט האחיד וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרת והמשך לסמינריון משפטי בנושא פשעי מלחמה בישראל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

התנחלויות בשטחים הכבושים

בימ”ש סוקר את טענת ב”כ העותרים לפיה יש אבחנה בין צרכים צבאיים מותרים לפי מקורות הדין הבין-לאומי (לוגיסטיקה וכיו”ב של הצבא החונה בשטח הנדון) לבין צרכי בטחון, שהם מושג ערטילאי יותר. בימ”ש דוחה טענה זו שכן לטעמו מדובר באותו צורך, שכן הלחימה בשטחים הכבושים לובשת עוד אז צורה של גרילה. בימ”ש רואה בטענות העותרים ככלל כדבר שהגיע לפתחו בשל הקמת התנחלויות יהודיות ולא בשל התפיסה בעד תמורה (לעומת “החרמה”, שהיא אסורה בכל מקרה). בהמשך דן בימ”ש במסגרת הנורמטיבית וקובע שמקרה זה יידון בהתאם לאמנת האג מ-1907 וכלליה, שכן היא נתפשת בעיני מומחי משפט כאלה ואחרים כ”משפט מנהגי” (כך גם לדעתו), אך לא לפי סעיף 49 לאמנת ז’נבה (הקובע איסור העברת אוכלוסייה אזרחית של המעצמה הכובשת לשטח הכבוש), שכן היא בגדר “משפט הסכמי” שלא נקלט בחקיקה קולטת במדינת ישראל (כדי לקבל אמנה כחקיקת פנים שומה על המדינה בישראל לכל הפחות לקלטה בחקיקה פנימית). בימ”ש אם כן בוחן את הסוגיה לאור סעיף 23 לתקנות האג הקובע איסור הרס נכסי האוכלוסיה הנכבשת או פגיעה במוסדותיה, אלא אם הדבר נעשה לצרכי המלחמה. בימ”ש מוצא שנימוקי המדינה בדבר גישה בטחונית הטומנת בחובה גם יישוב אזרחי בשטח (לכאורה מצורך בטחוני) הם לגיטימיים, קרי שיתכן שהדבר יחשב ל”צרכי ביטחון” ומכאן מותר. עוד קודם לכן, סוקר בימ”ש את טענת המדינה לפיה הדין הבינ”ל הנוגע לשתי אמנות אלה לא חל בכלל (לפי סקירת היועץ המשפטי לממשלה בעת כתיבת הדברים, מאיר שמגר) שכן השטחים נכבשו משלטונות שאינם לגיטימיים (מצרים וירדן שלא קיבלו לגיטימציה לריבונותן בשטח מגורמים בין-לאומיים משמעותיים, או שקיבלו כזאת ממיעוט מוחלט של מדינות אחרות) – ומכאן שהיו חסרי ריבונות קודם, אלא כשזה נוגע ל”הוראות ההומניטריות” שבהן. את הגישה לגבי “הוראות הומניטריות” בימ”ש ברובה מקבל שכן הוא מוצא את אמנת האג, שהיא קדומה ומחילה פחות הגבלות על הכוח הכבוש, כמקור מחייב, לעומת אמנת ז’נבה שכוללת יותר הגבלות ולעניין הנדון בימ”ש אינו מכיר בה כמקור מחייב. דיעה נוספת שמובעת בפסה”ד היא שהשאלה אם מדובר בדין הסכמי או מנהגי אינה רלוונטית, שכן מחד הוראת סעיף 49 אומצה על ידי הצלב האדום (שהוא לכאורה גוף אובייקטיבי וכללי, המחזק את הגישה כי מדובר בדין מנהגי) ומאידך עתיד השטחים בכללותו נמצא בדיון בין ממשלת ישראל וצדדים אחרים, קרי שמדובר בעניין לא שפיט. [1]

בג”ץ מפגין בפס”ד זה גישה שמרנית ובוחר להצמד לנימוקים דווקניים בדבר תפיסת שטח, הגם שברור כי מדובר בפשע מלחמה לפי הדין הבין-לאומי. הגישה המשונה המחלקת בין “דין הסכמי” ו”דין מנהגי” אינה ברורה, מה גם שמדינת ישראל חתמה על הצטרפות לאמנת ז’נבה. נראה כי ביהמ”ש בוחר להצדיק פשעי מלחמה בתואנות שאינן עומדות בסטנדרט בין-לאומי, כנראה בלחץ ציבורי. בימ”ש מתאר בפסיקתו גם את ה”גישות הרווחות בציבור” ביחס להחזקה בשטחים ולהתנחלויות, על-אף שלא ניתן לראות בהן חלק רלוונטי לדיון משפטי גרידא.  מעבר לכך, ההתפסות להבחנה בין “תפיסה” מפוצה לבין “החרמה” לא משרת את הרציונל שבאי תפיסת השטח או באי-העברת האוכלוסיה – מניעת סבל ופגיעה באוכלוסיה המקומית, שככל שנעשתה עומדת בקריטריון של “פשע מלחמה” לפחות בצורתו המרחיבה.


[1] בגץ 606/78 ‏ ‏ סלימאן תופיק אויב, ו- 11 אח’ נ’ שר הביטחון ו- 2 אח’‏, פ”ד לג(2) 113, 18.3.1979. ההערה גם לפסקה קודמת.


צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות