סמינריון משפטי – כליאה ועינויים – פשעי מלחמה בישראל

סמינריון משפטי מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הציטוט האחיד וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרת והמשך לסמינריון משפטי בנושא פשעי מלחמה בישראל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סמנריון משפטי – כליאה ועינויים – פשעי מלחמה בישראל

עתירה זו התגלגלה לאיחוד בינה לבין עתירה נוספת שהגישה חברת הכנסת דאז, זהבה גלאון, והתבררה בפסק הדין בעניינה (בגץ 8102/03 ‏ ‏ח”כ זהבה גלאון ואחרים נגד שר הביטחון ואחרים). פסק הדין בעניין אינו מתמקד בשאלה האם בוצעו במתקן פשעי מלחמה, אלא יוצא מנקודת הנחה שלא בוצעו – בין השאר נטען כי המתקן אינו “סודי” באמת, מלבד מיקומו ושקיימים בו ביקורים של גורמים מפקחים כמו הפרקליטות הצבאית וחברי ועדת המשנה לשרותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. מעבר לכך, בימ”ש טען כי בוצעו שיפורים ניכרים מצד המדינה בגישה למתקן: לאחר הגשת העתירה התאפשרה גישת עורכי דין לעצורים במתקן, נאסר על המדינה לכלוא שם תושבי ישראל או תושבי שטחים, כל כליאה שם הצריכה אישור הפרקליט הצבאי הראשי והוא אף נסגר טרם ניתנה החלטה בעתירה – העתירות הוגשו בשנת 2003, פסק הדין ניתן בשנת 2011, והמתקן ככל הידוע וכפי שהוצהר על ידי המדינה נסגר בשנת 2006. בכך, פוטר בימ”ש את המדינה מפשעיה הקודמים לכאורה (אם היו). [1]

ניתן להבחין מכך שבימ”ש מעדיף שיקולי “ביטחון” ערטילאיים על פני בחינת האפשרות לביצוע פשעי מלחמה על ידי המדינה, במוסד “ביטחוני” שלא ברורה ההסמכה לקיומו ו/או חוקיות השהות של העצורים בו, כמו גם היחס אליהם (העתירה המקורית נתמכה בתצהירים רבים, ראיות, לקיומם של פשעי מלחמה במתקן, במובן של יחס לעצורים).

יש לציין כי באופן כללי קיימת מחלוקת בגישה בין המדינה וארגוני זכויות אדם ביחס למעמדם של אסירים ביטחוניים. במקרים רבים נטען על ידי ארגוני זכויות אדם ועל ידי האסירים עצמם כי הם לוחמים לגאליים במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני ומכאן שהם זכאים לכל הזכויות המוגדרות לשבויים במשפט הבין-לאומי, שהם כמובן עדיפים הרבה יותר על היחס לאסירים (כפי שנטען גם בעתירה זו). החקיקה הישראלית וביהמ”ש, אימצו גישה אחרת, לפיה האסירים הם טרוריסטים או לוחמים לא חוקיים ומכאן שאינם זכאים לאי-אילו הטבות על פני אסירים אחרים, כשבפועל מבחינות מסוימות מעמד האסירים הללו בבתי הסוהר הישראליים מבחינת זכויות מסוימות פחות ביחס לאלו של אסירים פליליים רגילים (כטענת המדינה בעתירות רבות, גם זו). כך למשל אסירים ביטחוניים אינם מורשים לעבוד במפעלים חיצוניים לאגפם בבית הסוהר, אינם מורשים לביקורי התייחדות עם בנות זוגם, אינם זכאים לביקורים מלבד קרובי משפחה מדרגה ראשונה (אסיר פלילי מורשה לביקור גם על ידי חברים למשל, כלומר ללא סלקציה בתנאי הסף) ועוד. [2]  כך גם חוקקה מדינת ישראל חוק המגדיר מעמדם של כאלה כ”לוחמים בלתי חוקיים” (חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס”ב-2002), הקובע במטרתו “להסדיר את כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, אשר אינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה, בדרך העולה בקנה אחד עם מחויבויותיה של מדינת ישראל לפי הוראות המשפט הבין-לאומי ההומניטרי.” ברי כי חקיקת חוק שכזה כשלו סעיף “מטרה” בא להזים כל חשד להתייחסות בין-לאומית אל אסירים אלה כשבויים וכפועל יוצא מכך לטענות כלפי מדינת ישראל וראשיה בפשעי מלחמה. [3]


[1] בג”ץ 8102/03 ‏ ‏ח”כ זהבה גלאון ואחרים נגד שר הביטחון ואחרים, פורסם בנבו, 20.1.2011.

[2] תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים במתקני הכליאה של שב”ס, אוריאנה אלמסי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 16.8.2015. ניתן לצפייה בקישור הבא:

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03603.pdf

[3] חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס”ב-2002, פורסם ס”ח תשס”ב מס’ 1834 מיום 14.3.2002 עמ’ 192.


צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות