ספרות ואופנה – ד”ר שי רודין – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ספרות ואופנה אשר נלמד ע”י ד”ר שי רודין. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מפרט עבודת סיכום-

  1. קראו את הרומן נישואים חורגים לגלילה רון-פדר-עמית (מודן, 1996).

ענו על ארבע השאלות הבאות:

  1. מהי דעתכן האישית על הרומן? כתבו ביקורת.
  2. כתבו מה תפקידה של האופנה / פריטי אופנה במרקם העלילתי של הרומן? התייחסו לתפקיד האופנה בעיצוב העלילה, בעיצוב הדמויות, הרעיונות, ובעיצוב הקונפליקטים.
  3. תארו את טיב הקשר הנרקם בין הרומן לבין תיאוריית מיתוס היופי (נעמי וולף).
  4. בפרק אותו קראתן מתוך ספרם של קמה ופירסט מופיעות תובנות שונות לגבי ייצוגי נשים בתרבות העכשווית. אילו מן התובנות תואמות את ייצוגי הנשים ברומן, לדעתכן, ואילו אינן תואמות.

 

סמינריון במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

רשות ניירות ערך רפורמה בחיתום-הצעה לשינויים בשיטת החיתום בישראל (יוני 1997).

א’ פרוקצ’יה “גילוי והתערבות בשוק ההון” דיני ניירות ערך ובורסה – השתלמות סוף-שבוע מלון מוריה פלאזה  באילת, יוני 1994, 1.

א’ אברמזון “תחזיות ו”מידע רך” בחברה הציבורית – החובה לגלות ועקרונות האחריות המשפטית”. משפטים כ”ב (תשנ”ג) 55.

חנס, שרון, איתי פיגנבאום, “עיון מחודש בהגדרת ‘נייר-ערך’ בדין הישראלי” משפט ועסקים ז 11 (2007).

ע’ ליכט, “רישום כפול של ניירות ערך” משפטים לב(3) תשס”ב 561.

ל’ פסרמן-יוזפוב, “דסק”ש – סוף סוף הגיע הסוף”, תאגידים ז/2 21 (2010)

ע’ ליכט, ” על מהותיות ואי גילוי: בשולי פסק דין דסק”ש” תאגידים א/5 (2004) 3.

ע’ ידלין,”הערות על פרשת דסק”ש” תגובה למאמרו של ד”ר עמיר ליכט, תאגידים ב/1 3 (2005).

ע’ ידלין “תרמית על השוק – גבולות האחריות המשפטית בגין מצגי שווא בשוק המשני” משפטים כז (תשנ”ו) 249.

י’ גרוס ונ’ מימון-שעשוע, ” הנעה בתרמית לביצוע עסקה בניירות ערך”, הפרקליט מד’ (תשנ”ט) 181.

ז’ גושן, “תרמית ומניפולציה בניירות ערך: תאומים לא זהים”, משפטים ל’ (תש”ס) 591.

ז’ גושן, “הטעמים בעד ונגד השימוש במידע פנים – הערכה מחודשת”, ספר שמגר 321 (2003)

ע’ ידלין, ” גבולות האיסור על שימוש במידע- פנים” עיוני משפט כה (2001) 143.

ע’ ידלין, “שימוש במידע פנים על ידי אנליסטים” דיני ניירות ערך ובורסה – השתלמות סוף-שבוע מלון מוריה פלאזה  באילת (יוני 1994) 15.

נ’ מימון-שעשוע, ” שימוש במידע פנים – בין אסור למותר” הפרקליט מו’ (תשס”ב) 85

 

סמינריון – קולנוע ומגדר – המכללה האקדמית בית ברל

בין המינים: Some Like it Hot (Billy Wilder, 1959) ו – Tootsie (Sydney Pollack, 1982)

 אחוות נשים: Beaches (Garry Marshall, 1988) ו – Thelma and Louise (Ridley Scott, 1991)

 נשיות: Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992) ו – Fatal Attraction (Adrian Lyne, 1987)

.3 על העבודה:

)0 להציג ניתוח של כל אחד מהסרטים, והאופן שבו מודלים שונים של גבריות/נשיות מיושמים בו.

לניתוח האופן יש להדגיש אלמנטים נרטיביים, כמו גם עקרונות בימוי, טכניקות קולנועיות

וכדומה.

)3 על הניתוח להיות מבוסס על הסרטים עצמם, כמו גם על אזכורים רלוונטיים מחומרי הקריאה.

לצורך כך יש להשתמש בהערות שוליים, ולציין בסוף העבודה ביבליוגרפיה רלוונטית.

)2 לאחר ניתוח כל סרט בנפרד יש לבצע השוואה בין הסרטים, לצורך גיבוש טענה בנוגע לדומה

ולשונה באופן הייצוג המגדרי בכל אחד מהסרטים.

)2 צירי ההשוואה צריכים להיות ברורים, כמו גם הטענה הנגזרת מהשוואה בין הסרטים.

.2 הערות טכניות:

 יש להגיש עבודה מודפסת באורך שבין 5-7 עמודים )גופן 03 , רווח שורה וחצי(.

 העבודה צריכה להיכתב בצורה קריאה ומסודרת, לעבור עריכה לשונית )חלוקה סבירה

לפסקאות, הקפדה על פיסוק ועימוד, ובעיקר הקפדה על ניסוח מדויק ואיכותי(, ולהיות מלווה –

בביבליוגרפיה )שבה לפחות 2 פריטי קריאה(. הביבליוגרפיה יכולה להסתמך על רשימת

הקריאה שבסילבוס. למעוניינים בחומרי קריאה נוספים שוודאי ישפרו את העניין וההעמקה – –

מוזמנים לפנות אלי. עוד חשוב לציין: ציטוטים )מהסרט או מספקות עזר( ילוו בהערות שוליים

)ערוכות לפי כללי ציטוט מקובלים ואחידים(.

 

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב ספרות ואופנה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות