ספרות ופוליטיקה – יחיד וחברה במחשבה הביקורתית | עבודות אקדמיות ספרות | המכללה האקדמית תל-אביב יפו

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ספרות ופוליטיקה – יחיד וחברה במחשבה הביקורתית אשר נלמד ב המכללה האקדמית תל-אביב יפו במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

א. הציגו בקצרה את היצירה הספרותית שבחרתם והתייחסו להיבטים הבאים*:                   (היקף עד חמישה עמודים)

.i  תיאור קצר ותמציתי של היצירה ודיון ברעיון המרכזי שאותו מבקש הסופר לפתח ואו להדגיש;

 

יזמות וחדשנות חברתית המרכז ללימודים אקדמיים

 1. אב טיפוס של המיזם.
 2. אסטרטגיה שיווקית – תיאור “ערוצים” להגעה לקהל היעד.
 3. תכנון תקציב המיזם – הוצאות והכנסות צפויות (יש לצרף טבלה).
 4. רפלקציה – תתארו את התהליך שעברתם כקבוצה וכפרטים בעת פיתוח המיזם – מה הייתה חלוקת תפקידים ביניכם ומה היה ערך מוסף של כל אחד מכם? מה למדתם על עצמכם ועל החוזקות, חולשות ותחומי עניין שלכם? מה היה לכם מעניין ומשמעותי בתהליך שעברתם? ומה אתם לוקחים איתכם להמשך חייכם המקצועיים  ו/או האישיים?

 

התערבויות ייעוציות מערכות אסטרטגיות –  המכללה למנהל

 1. קראו את המשך הכתבה שלהלן וענו על הסעיפים הבאים: ( 15 נק’)

א. נסחו דילמה אתית ארגונית העולה מהכתבה.

ב. כיועצים לתהליך האסטרטגי של הארגון, האם תציפו את הדילמה האתית בפני ההנהלה? נמקו את החלטתכם.

ג. כיצד לדעתכם דילמה זו תשפיע על התהליך הייעוצי שהצעתם קודם. הסבירו ונמקו.

 

תהליכים ומגמות באולוכסיית העולם – ד”ר ניקולא אורבך

 

ח. מה הן להערכתך המגמות העתידיות המרכזיות הצפויים ליישוב מבחינה דמוגרפית בהתייחס למדדים הבאים: שיעור פריון, תוחלת חיים, אחוז הנשים הנמצאות בכוח העבודה, אחוז בעלי ההשכלה, שיעור המתרגשים ורמת הדתיות.

דיני נזיקין – הקריה האקדמית אונו

חומר קריאה לחלק ב’:

חקיקה

 1. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975.
 2. פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש”ל-1970.

פסיקה

 1. רע”א 8061/95, עוזר נ’ אררט חברה לביטוח בע”מ, פ”ד מד(2) 627 (1990).
 2. רע”א 10721/05 אליהו חברה לביטוח בע”מ נ’ יונאן, תק-על 2006(4) 1387 (2006).
 3. ע”א 2199/99 עזבון לזר נ’ רשות הנמלים והרכבות , פ”ד נו(1) 938 (2001).
 4. דנ”א 9840/01, עזבון לזר נ’ רשות הנמלים והרכבות, תק-על 2002 (3) 2442 (2002).

 

סמינר ניהול מותגים – המכללה למנהל

הציגו השינויים הנדרשים באסטרטגיית המיתוג (שינוי ברבדי המותג ומרכיביו, שינוי במיצוב ובבידול).  במידה ובחרתם להשאיר היבטים קיימים , נמקו בחירתכם .

התוכנית השיווקית לבניית נכסיות המותג.

הציגו את עיקרי  התוכנית השיווקית ההוליסטית- התייחסו להיבטי המוצר ,ההמחרה, ההפצה והתקשורת השיווקית (IMC) .

הערכת ביצועים

הציגו תוכנית אפשרית לבחינת הביצועים של הפעילות באמצעות מודל ABC . פרטו את המרכיבים והרציונאל בתוכנית.

הציגו תוכנית מחקר איכותנית לבחינת נכסיות המותג.

(ראו פירוט בפרק 9 בספר הקורס:

Kevin, Lane Keller (2013), Strategic Brand Management: building, measuring, and managing    brand equity, Boston, MA :  Pearson  )

 

לסיכום, עבודות אקדמיות ב ספרות ופוליטיקה – יחיד וחברה במחשבה הביקורתית  הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות