ספרים דיגיטליים – המרכז ללימודים אקדמיים – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ספרים דיגיטליים אשר נלמד ב המרכז ללימודים אקדמיים ע”י ד”ר יוסי ארזואן. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. ניתוח הספר הדיגיטלי יתבצע על ספרים דיגיטליים רמה ג’ המוכר ע”י משרד החינוך.
 2. המטלה תבוצע בשני שלבים :

א.         שלב  א : הצג את הספר הדיגיטאלי ברמה ג’ ובכלל זה את:

1)         שם הספר

2)         מקצוע הלימוד

3)         גיל הלומדים (כיתה)

4)         להסביר מהו ספר דיגיטלי רמה ג’ ומדוע הספר שבחרו מוגדר כספר דיגיטלי רמה ג’.

5)         על הסטודנט/ים לבחור שיעור אחד מתוך הספר ולנתח אותו.

6)         בניתוח יש לכלול:

 • הצגת השיעור: שם השיעור כפי שמופיע במערכת, נושא השיעור, מבנה השיעור, מהלך השיעור
 • הצגת היתרונות הפדגוגיים לעומת למידה קונבנציונאלית
 • ביקורת על השיעור והצעות לשיפור

 

סמינריון – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

 1. המלחמה בטרור באמצעות דיני העונשין
 2. החזקת תמונות במחשב כעבירה פלילית (פדופיליה)
 3. התאבדויות
 4. אחריות פלילית של נפטרים
 5. קניבליזם בעידן המודרני
 6. עבירות תעבורה
 7. היחס בין עבירות פליליות לעבירות מנהליות
 8. עבירות המין בישראל
 9. הטרדה מינית – היבטים פליליים
 10. עבירות בניירות-ערך
 11. עבירות אלימות בישראל
 12. חובת הצלת חיים בישראל
 13. אי-מניעת פשע
 14. עבירות צבאיות

סמינריון בכלכלה – חשבונאות לכלכלנים – המרכז הבינתחומי הרצליה

 1. ליום 31.12.2013 שווי המימוש נטו של יחידת מלאי הינו 15₪.
 2. להלן נתונים אודות קניות ומכירות של החברה לשנת 2014 )בש”ח:(

תמורה ליחידה   עלות ליחידה      כמות ביחידות    פרטים   תאריך

27.00  —         550     מכירה    20.01.2014

26.00  —         330     מכירה    20.05.2014

—         10.75  900     קניה       20.07.2014

26.50  —         250     מכירה    20.10.2014

ליום 31.12.2014 שווי המימוש נטו של המלאי הינו 15,850₪.

נדרש:

 1. חשב את עלות המלאי של חברת “מלינואה” בע”מ לימים 2014-2013.31.12 לפי שיטת FIFO

)נכנס ראשון יוצא ראשון( תקופתי.

 1. הצג דוח רווח והפסד של חברת “מלינואה” בע”מ לשנים שהסתיימו בימים 2014-31.12.2013 עד שורת הרווח הגולמי לפי שיטת FIFO.

 

תיקי השקעות – ד”ר חיים קידר-לוי

 1. חישובי ביטא:

8.1.      רגרסיות של שלב 1: חשבו את הביטות של 10 הנכסים מול מדד הייחוס באמצעות רגרסיה בכל אחד מ 10 הגיליונות של המניות הבודדות. וודאו שאתם מקבלים תוצאה זהה לחישוב הביטא שנמצא בגיליון) והמחושבת על ידי פונקצית Slope(.

8.2.      כעת בחנו את חותך הרגרסיה. מה הוא מייצג?

8.3.      בגיליון התוצאות מחושבת באופן אוטומטי הרגרסיה של שלב 2.

8.3.1.   אילו ערכים של חותך ושיפוע צפויה הרגרסיה של שלב 2 להניב אם מודל  CAPM מתקיים?

8.3.2.   אילו ערכים קיבלתם? האם הם מתאימים לתיאוריה?

8.3.3.   האם החותך ו/או השיפוע מובהקים?

8.3.4.   אם הם מובהקים, מהי המשמעות? אם אינם מובהקים, מה ניתן להסיק?

 

מגדר וחינוך

 1. הבדלי מגדר בהשפעת סיפורי אגדות מפחידות על ילדים
 2. הבדלי מגדר בהרגלי אכילה בקרב בנים ובנות
 3. הבדלי מגדר בציורי ילדים בגיל הרך
 4. הגירה שפה ומגדר
 5. הבדלי מגדר בדימוי עצמי בקרב בני נוער
 6. השפעת האינטרנט ומשחקי מחשב על ילדים.
 7. פערים מגדריים בכל הנוגע למימוש הפוטנציאל של ילדים, גם המאובחנים

כמחוננים והשפעת הפערים על בחירת מקצוע בעתיד.

 1. עבודה סמינריונית במגדר ובחינוך שילוב נשים בתפקידי לחימה בצה”ל

 

מחקר משפטי

תרגיל מסכם

בטרם תענו על השאלות שלהלן יש לקרוא היטב את מלוא ההנחיות.

הנחיות כלליות:

א.         יש לצרף צילומי מסך של אופן החיפוש בכל השאלות ולהקפיד כי כל מקור משפטי (חקיקה, פסיקה וספרות) יצוטט בהתאם לכללי הציטוט האחיד. יש לצרף צילומי מסך רלוונטיים הן של מסכי החיפוש והן של מסכי התוצאות.

ב.         תהליך העבודה במילונים משפטיים – יש לצלם את העמודים הרלוונטיים במילון אלישבע שקד וכן לצלם את העמודים הרלוונטיים/לבצע צילומי מסך במילון ה-Black’s

ג.          סיכום המקורות השונים (הן מקורות ישראלים והן מקורות זרים) יבוצע בעברית בלבד.

ד.         יש לבצע את סיכום המקורות בשפתכם ואין להעתיק תקציר/”רציו” מתוך המקור הנבחר.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב ספרים דיגיטליים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות