ספר תהלים – אוניברסיטת חיפה – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קרא ספר תהלים אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודת סוף סמסטר

קראו היטב את ההוראות לפני שתענו .זכרו: נושא העבודה איננו הביבליוגרפיה אלא ספר תהלים, ויש לכתוב את התשובה בהתאם, מתוך קשר ישיר עם הפסוקים. הביאו דוגמאות רבות מתהלים, וצטטו פסוקים או מילים חשובות מן המזמור כדי לבסס את תשובתכם.

אפשר להגיש בזוגות. כתבו עד ארבעה עמודים לכל היותר.

למדו היטב את מזמור צ”ב .קראו את הפירוש ב’עולם התנ”ך’ )מאת יאיר הופמן(, ואת הניתוחים הבאים:

א’ הראל פיש ,שירת מקרא, אוניברסיטת בר-אילן תשנ”ג, עמ ‘128-136

F.L. Hossfeld and E. Zenger, Psalms 2. A Commentary on Psalms 51-100 (Hermeneia),

Minneapolis 2005, pp. 434-441

א.         ) 30 נק .(‘מה לדעתכם מבנה המזמור? הביאו דעות שונות של חוקרים והביעו דעתכם. הצביעו על “תמרורים”, סימני דרך בולטים בחלוקת המזמור. מהו התפקיד של מבנה המזמור ביצירת המשמעות שלו?

ב.        )35 נק(‘ פס ‘3: “להגיד בבקר חסדך / ואמונתך בלילות”. מה משמעות המילה “חסד” בספר תהלים? ומה משמעותו של צמד המילים “חסד-אמת / חסד-אמונה”? הביאו דוגמאות ופרשו אותן, חפשו גם דוגמאות שיהיו קרובות במיוחד לפסוק צ”ב 3. יש להיעזר במילונים לעברית מקראית:

מ”צ קדרי, מילון העברית המקראית, רמת גן תשס”ו, עמ ‘326-327.

  1. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, The Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (=HALOT), Leiden 1994, vol. 1, pp. 336-337

 

עזרה בהכנת עבודה אקדמיתמשפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

נושאים נוספים ומעודכנים שהוצעו על-ידי ד”ר דנה פוגץ בנושא משפט פלילי / דיני ראיות / סדר דין פלילי

פיקוח על עברייני מין מול חירויות האזרח

זכויות אסירים (כולל שחרור מוקדם, חופשות וכדומה)

התיקונים לחוק הנוער (שפיטה , ענישה ודרכי טיפול) – יחס מערכת המשפט כיום לעוברי חוק קטינים

עבירות המבוצעות בידי אחראים על קטינים וחסרי ישע – מטפלות רוצחות, גננות מתעללות וכדומה

אלכוהול והמשפט הפלילי

חובות הדיווח במשפט הפלילי – אי מניעת פשע, ידיעה על עבירות המבוצעות בקטינים וכו

 

סקירה תיאורטית – ניהול שינוי ופיתוח ארגוני – המכללה למינהל

הדרכה לכתיבת העבודה:

כשאתן מתחילות לכתוב את העבודה כדאי לכתוב עמוד אחד של טיוטה “קשה” שבה אתן כותבות את הבסיס לכתיבת העבודה. אפשר לכתוב ראשי פרקים ותחת כל ראש פרק לכתוב 3-4 משפטים שיהיו הבסיס לפיתוח העבודה.

דרך טובה לכתיבת העבודה בצורה שהיא לא תיראה ארוכה מדי היא להתייחס לכל נקודה בכל חלק כמיני עבודה שבסופו של דבר כל החלקים ייצרו את 7-9 העמודים הנחוצים. צריך לשים לב שהחלקים יוצרים איזשהו נרטיב, מטאתיזה של כל המקורות והרעיונות שייצרו עבודה מרכזית אחת. כל חלק יכול להיות באורך אחר. יש חלקים שעליהם אפשר לכתוב יותר ויש חלקים שעליהם אפשר לכתוב פחות.

 

עבודות אקדמיות בתשלום – מבוא לאקונומטריקה – מכללה אקדמית הדסה ירושלים

מטרת העבודה:

לבחון את התפתחות האינפלציה בישראל בשנים 1983 – 2016. לבחון השפעת האבטלה / שער הריבית / שער החליפין על אינפלציה .

פרטי הנתונים:

יש לקחת את הנתונים מאתר הלמ”ס.

לגבי נתוני האינפלציה – יש לבחור 3 מדדי מחירים לצרכן:

          מדד אחד הינו מדד חובה והוא סדרה 120010 – מדד המחירים לצרכן – כללי

          שני מדד נוספים יש לבחור מתוך סדרות מדדים הנמצאות ב”קבוצות צריכה ראשיות ומשניות”.1

1 כנסו לאתר הלמ”ס בכתובת: www.cbs.gov.il

כנסו למאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל –

http://www.cbs.gov.il/reader/prices_db/PricesDB.html

כנסו למדדי מחירים כנסו למדד המחירים לצרכן

בחרו סעיף 2. מדד המחירים לצרכן, לפי קבוצות צריכה ראשיות ומשניות.

פרקי העבודה:

העבודה תחולק לפרקים באופן הבא:

פרק 1 – חשיבות שאלת המחקר.

פרק 2 – סקירת מאמר מקצועי.

פרק 3 – הבסיס התיאורטי של מודל המקשר בין אינפלציה לאחד הגורמים: אבטלה / ריבית / שער חליפין.

פרק 4 – סקירה תמציתית של הנתונים .

פרק 5 – אמידת המודלים ותוצאות המחקר.

פרק 6 – סיכום תוצאות עיקריות ומסקנות .

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב ספר תהלים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות