סקירת ספרות – אוכלוסייה ועקרונות בכיתת התקשורת – סמינריון בחינוך

סמינריון בחינוך מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי ה-APA וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך לסמינריון משפטי בנושא בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סקירת ספרות – סמנריון בחינוך – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי


בישראל, לא נעשו מחקרים אודות השפעתן של בנות השירות הלאומי על התלמידים, אך מחקרים שנעשו בעולם אודות השפעה של מתנדבים על תלמידים מעלה כי השפעה זו הינה רבה ומשמעותית וכי המתנדב יכול להיות משאב רב פנים בכיתה ובבית הספר. כך, הנדרסון ומפ Henderson and) (Mapp, 2002 טוענים כי למתנדבים תפקיד עיקרי ביצירת סביבה תומכת בבית הספר, וכי הם יכולים להוות מודל חיובי לתלמידים שיקל על שיפור התנהגותם וביצועיהם. נמצא כי בבית הספר בו פעלו מתנדבים השתפרו ציוני התלמידים וציוני מבחנים, ההתנהגות הפכה לטובה יותר, והמיומנויות החברתיות הפכו לטובות יותר. החוקרים מציינים מחקרים שונים המדגימים כי כאשר מבוגר מתנדב נוכח בכיתה, התלמידים רואים את היחס הרציני שלו לבית הספר וללמידה ושואבים ממנו השראה לעמדות חיוביות יותר כלפי בית הספר. גם מחקרם של באייר, גרוסמן ודוביס Bayer, Grossman & DuBois, 2013).) מצא כי תכניות חונכות שונות כמו אלה של “האח הגדול” בארצות הברית הן בעלות השפעה גדולה על התלמיד, כאשר מתפתח קשר בין המתנדב לבין התלמיד- השפעה הבאה לידי ביטוי הן בתחום האקדמי והן בתחום החברתי. כמו כן נמצא כי כאשר התכנית הינה מובנית ההשפעה גדולה יותר. מחקרן של אליוט, ארתורס וווילאמס

Elliott, Arthurs & Williams, 2010)) בחן תכנית התערבות בה מתנדבים צורפו לכיתה על מנת לסייע כתומכי למידה בכל הנוגע לקריאה של התלמידים, ומצא כי ילדים המקבלים התערבות ממתנדבים הצליחו להתקדם יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת.

1.3 אוכלוסייה ועקרונות בכיתת התקשורת

1.3.1 עיקרון השילוב

מושג השילוב מבטא רעיון פילוסופי-חברתי הטוען כי לכל אדם, ללא קשר לקשייו, זכות להתחנך במסגרת השייכת לחברה בה הוא חי, ולהיות חלק מקבוצת בני גילו. על פי רעיון זה, הפרדת האדם גורמת לפגיעה בזכויות אדם בסיסיות, לאפליה ולחוסר שוויון (הלל-לויאן ובכר-כץ, 2010).

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הינו המגמה החינוכית הרווחת בארץ ובעולם. התפישה הדוגלת בשילוב מושתת על רציונל פילוסופי ערכי הטוען שהשילוב הינו הביטוי המעשי למימוש עיקרון היסוד של שוויון זכויות המאפיין כל חברה דמוקרטית. לשילוב תרומה לפיתוח עמדות חיוביות של תלמידים רגילים כלפי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, והוא מאפשר לקיים אינטראקציות חברתיות ובין-אישיות בין לומדים שונים, וכן תורם לפיתוח רגישות וסובלנות להבין, לקבל ולכבד את השונה. (טלמור, 2002).  זכותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים לחינוך התואם את צורכיהם מוכרת ברוב מדינות העולם. מדינות רבות גם הכירו בחשיבות שילובם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים בכלל, וילדים בפרט, במסגרות רגילות וקבעו מערכת חוקים והסדרים לשילוב כזה, כזה לדוגמה הוא החוק האמריקני המושתת על העיקרון של “למידה בסביבה הכי פחות מקבילה”.

בשנת 1988 נחקק בישראל חוק חינוך מיוחד, בו נאמר כי החינוך המיוחד נועד לסייע למתחנכים להשתלב בחברה על ידי מיצוי היכולת הטמונה בהם- הפיזית, השכלית והנפשית. תכלית זו תואמת ואף מגשימה את הזכות לחינוך, את עיקרון השוויון ואת האמנות הבינלאומיות שאושררו על ידי ישראל. עוד נקבע בחוק כי: “בבואה לקבוע השמתו של ילד בעל צרכים מיוחדים, תעניק ועדת השמה זכות קדימה להשמתו במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד. חוקים אלה מתווים את מדיניות ההשמה הממליצה על מתן עדיפות לשילוב בבתי ספר רגילים, כפי שגם הומלץ בוועדה שהוקמה על ידי משרד החינוך לבדיקת הנושא, ועדת מרגלית בשנת 2000.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות