סקירת ספרות – בעד ונגד עונש מוות – קדושת ערך החיים – סמינריון איכותני – עונש מוות בראי התקשורת בישראל

סמינריון איכותני מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הציטוט האחיד וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך לסמינריון איכותני בנושא: בנושא עונש מוות בישראל בראי התקשורת המקוונת הישראלית

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סקירת ספרות – הצדקות, הטיעונים והנימוקים בעד ונגד עונש מוות

ביטחון הציבור

עם זאת, סוגיית ביטחון הציבור כסיבה המצדיקה עונש מוות, הינה מסויגת שכן נתונים כלפי רוצחים משוחררים מראים כי רק אחוז אחד מכלל הרוצחים המשוחררים חוזרים לרצוח בשנית. אחת הטענות המסבירות את השיעור הנמוך של רציחות חוזרות היא מפאת העונש הממושך שהעבריין כבר ריצה על רצח קודם. עונש על רצח לרוב מאופיין במאסר ממושך ביותר הנמשך לעיתים קרובות עשרות שנים ואף עונשי מאסר עולם ללא יכולת שחרור. במידה ואסיר כן משתחרר בסופו של דבר, ריצוי הזמן הממושך בכלא לרוב הוביל לשינוי תפיסתי בעמדותיו ועשיית חשבון נפש עם עברו, וכן לעיתים העונש הממושך מביא להתבגרות פיזיולוגית של הגוף שמונעת את היכולת מלבצע את הפשעים  הקודמים בשנית. כמו כן, בעשורים האחרונים, בתי בתי-סוהר רבים בעולם ביצעו התאמות לטובת ביצוע מאסר ארוך טווח של אסירים, וזה בתורו הפחית את האמונה של האזרחים כי רוצחים מורשעים עשויים להשתחרר ברבות הימים מהכלא ומכאן גם פחתה התמיכה האזרחית בעונש המוות (Radelet, & Borg, 2000, p. 46). במרבית מדינות העולם, עיקרון ביטחון הציבור המצדיק עונש מוות איננו זוכה לתמיכה חברתית רבה בהשוואה למשל לעיקרון ההרתעה; ולרוב התמיכה הציבורית בעיקרון זה נעמדת בין 10-20% כאשר רק בהולנד, קרואטיה ולטביה נמצא הערך האמור כמשמעותי במיוחד: 47%,43% ו-39% בהתאמה (Unnever, 2010, pp. 473-474).

קדושת ערך החיים

הזכות לחיים נחשבת לזכות העליונה ביותר מכל זכויות האדם, שכן ללא הזכות לחיות הרי שאדם איננו יכול להגשים את ייתר זכויותיו. מתוך כך הגנה על החיים נחשבת לערך עליון בתפיסה המשפטית הבינלאומית והמקומית. מכיוון שמדובר על זכות עליונה, אין זה מפתיע כי הרוב המכריע של חוקי זכויות האדם בעולם מציבים את ערך החיים בין הסעיפים הראשונים של אמנות וחוקי זכויות האדם. הזכות לחיים למשל נמצאת במסגרת ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם של האו”ם משנת 1948, תחת סעיף 3: “כל אדם יש לו הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי”; האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות משנת 1966, תחת סעיף שש: “לכל בן אנוש זכות טבעית לחיים”; וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו 1992 בישראל מכיר בקדושת חיו של האדם בסעיף הראשון של החוק: “זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין.” מדינות נוספות רואות בזכות לחיים כערך חוקתי עליון במדינה וניתן למצוא את הזכות לחיים גם באמנה האירופית לזכויות אדם משנת 1950 וגם באמנה האמריקנית לזכויות אדם משנת 1969. מתוך כך מדינות ואזרחים רבים מסתייגים מעונש המוות מתוך ההבנה כי מימוש העונש פוגע בזכות הבסיסית ביותר של האדם – הזכות לחיות (רוזנאי וסומר, 2016, עמ’ 543-544).

אף על פי כן, למרות כי הזכות לחיים נחשבת לזכות עליונה, הזכות לביטחון לעיתים קרובות משתרבבת ומשתלבת במסגרת אותו הסעיף של הזכות לחיים במסגרת המשפט הבינלאומי והמקומי. מתוך כך ערך קדושת החיים שווה בערכו גם לערך הביטחון – שממנו נגזרת הזכות לחיות. במצב זה יש להבטיח את הזכות לחיים, ואדם יכול להגיב במצב של סכנת חיים כלפיו ולהגן על חייו. תחת הזכות לביטחון ניתן לגבש חוקים של הגנה עצמית, או הצורך/הכרח/והצידוק לפעול בכדי לממש את הזכות לחיים גם במחיר של פגיעה באחרים המסכנים את הזכות לחיים. מתוך כך בכל החוקים והאמנות שהוצגו מעלה, ניתן לזהות סעיפי הסתייגות לחוקים שבהם מתאפשר למדינה להגביל את הזכות לחיים וזכויות אחרות במקרים של מצבי ביטחון ושמירה על הסדר הציבורי. סעיפי הסתייגות המאפשרים להגביל ולפגוע בזכויות האדם אינם שרירותיים והם מחייבים הצדקה וצורך ברורים בכדי לפגוע בזכויות האדם. לדוגמה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו 1992, נכתב בסעיף האחרון (12) מהם התנאים להגבלת חוק היסוד: “ובלבד שהשלילה או ההגבלה (של סעיפי החוק) יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש” (רוזנאי וסומר, 2016, עמ’ 542, 563).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות