תרגיל סקירת ספרות – המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה מדעית ומצגת במכללה האקדמית ספיר במסגרתו בוצעה עבודת סקירת ספרות.

להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

 את סקירת הספרות עליכם לכתוב מחדש על בסיס הסקירה הראשונה שהגשתם/ן לאור התיקונים ובהתאם למשוב שקיבלתם עליה. על העבודה לכלול 5 מקרות אקדמיים, אחד מהם באנגלית. בנוסף יש אפשרות לשלב מקורות נוספים שאינם אקדמיים (כתבות, סרטים וכו’).

שלבי העבודה – סקירת ספרות :

 • עמדו על הבעיה שאותה ברצונכם לבחון.
 • הציגו את האופנים שבהם עוסקת הספרות בבעיה זו (מתוך אילו פרספקטיבות נבחנת הבעיה בספרות שמצאת? אילו פתרונות מוצגים לה?)
 •  דונו בספרות שמצאתם. מהי תרומתה הפוטנציאלית של הספרות הנידונה לבעיה שאותה בחרתם לבחון? מה חסר בה? מה אינו מועיל לכם בה?
 • נסחו חיבור שמציג לקורא את המידע שמצאת בספרות והמעריך את תרומתו לחקר הבעיה אותה בחרת לחקור.

דגשים

 • עליכם לשכתב את הידע שמצאתם בספרות ולהפנות את הקורא למקורות שמהם הפקתם ידע זה. בשום אופן לא יופיעו בעבודה ניסוחים שאינם של כותבי הסקירה.
 • רצוי להשתמש ב’שיטת המשפך’ – התחילו בהיבטים הרחבים של התחום וסיימו בבעיה הספציפית ובדרכים האפשריות לפתרונה.
 • הקפידו לאזכר מקורות בגוף הטקסט וברשימה הבביבליוגרפית לפי ההנחיות של APA.
 • היקף העבודה – עד חמישה עמודים, כולל הביבליוגרפיה שתוצג בדף האחרון. היקף העבודה המצוין לא כולל שער, תקציר ותוכן עניינים.
 • יש להימנע ככלל שניתן מציטוטים.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס הדרכה ביבליוגרפית של דר. דניאל שיפמן מאוניברסיטת אריאל.

להלן חלק מהמטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

כתיבת סיכום-אורך מינימאלי, התייחסות לתרשימים ולטבלאות שבמאמר

 הסיכום צריך לכלול לפחות 2 תרשימים ו\או טבלאות מתוך המאמר. יש לבחור את התרשימים\הטבלאות העיקריים, ולהתייחס אליהם בטקסט של הסיכום.

אורך הסיכום: 2 עד 4 עמודים, לא כולל מקום לתרשימים\טבלאות. יש להשתמש בגופן בגודל 12 ובמרווח בין השורות של 1.5.

הוראות הגשה

 1. העבודה תוגש בזוגות.
 2. על העבודות להיות מודפסות, ברווח כפול, גודל גופן 12, יישר לשני הצדדים.
 3. יש לצרף לעבודות את המאמרים/צילום של הפרקים שנבחרו (עמוד ראשון מספיק).

 

סקירת ספרות | עבודה אקדמית | המכללה האקדמית ספיר
אם אתה אוהב את העבודה שלך, לא עבדת יום מיימיך – טומי לסורדה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קורס כתיבה אקדמית במרכז האקדמי כרמל במסגרתו בוצעה עבודת סקירת ספרות.

להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

 הוראות הגשה

 1. העבודה תוגש בזוגות.
 2. על העבודות להיות מודפסות, ברווח כפול, גודל גופן 12, יישר לשני הצדדים.
 3. יש לצרף לעבודות את המאמרים/צילום של הפרקים שנבחרו (עמוד ראשון מספיק).

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יסודות הניהול  אשר נלמד במוסד האקדמי המרכז האקדמי פרס
הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. 

להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

מטרת העבודה לנתח וליישם את החומר הנלמד על ארגון קיים. עליכם לנתח את האתגרים והבעיות הניצבים בפני הנהלת הארגון ולהציע דרכים מתאימות להתמודד  עימם.

 

 3. בחרו את אחת מהגישות המסורתיות למדידת אפקטיביות ונתחו בעזרתה את אפקטיביות החברה. (4 נקודות)

 4. באמצעות גישת בעלי העניין לאפקטיביות, נתחו את מידת האפקטיביות של החברה כפי שהיא עולה מהנתונים באתר. (6 נקודות)

 5. בחרו שלושה סקטורים בסביבה הארגונית, בעלי השפעה ניכרת על החברה ונתחו אותם. יש להציג כל סקטור, להסבירו ולהביא דוגמאות רלוונטיות.( 10 נקודות)

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ב יסודות המחקר השימושי אשר נלמד במכללה למנהל במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

יסודות המחקר השימושי -הנחיות לבניית השאלון:

א. חברו 6  פריטים שימדדו את המשתנה עמדה כלפי המבחן הפסיכומטרי.

ב. חברו  6  פריטים שימדדו את המשתנה הנוסף הלא דמוגראפי שבחרתם.

ג. חברו שאלה אחת לכל אחד מהמשתנים הדמוגרפים.

ד. התאימו את סולם התשובות לשאלות שניסחתם. הקפידו על כך שלפריטים המודדים את אותו משתנה יהיה סולם תשובות זהה/אחיד.

ה. נסו את השאלון על אנשים הקרובים לכם. בקשו מכמה עמיתים לקראו כדי לגלות פריטים בלתי מובנים, בלתי ברורים וכדומה.

 

לסיכום, עבודה אקדמית ב סקירת ספרות היא  עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולות ניתוח ועיבוד מידע.  WRITE2ME מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

 

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות