סקירת ספרות – השפעת הבדלים בתרבות לאומית על הצלחת מיזוגים ורכישות – חלק ב – ניהול בינלאומי

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות סמינריון ניהול בינ”ל בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ניהול בינלאומי – סקירת ספרות – השפעת הבדלים בתרבות לאומית על הצלחת מיזוגים ורכישות

 מחקר נוסף (Gunkel, 2015) בחן את נושא ההבדלים בתרבות הלאומית והשפעתו על הצלחת עסקאות מיזוג ורכישה דרך ההשפעה על רגשות עובדי החברה הנרכשת או ממוזגת. המחקר בחן את הנושא דרך ההתנהגות של  158 עובדים בשלוש חברות שונות הממוקמות בגרמניה, הולנד ולוקסמבורג אשר נרכשו על ידי אותה חברה בינלאומית שמטה הניהול שלה ממוקם בארצות הברית. כל העובדים שנדגמו המשיכו לעבוד בחברותיהם לאחר סיום תהליך הרכישה. הבדיקה התמקדה בשלושה היבטים מרכזיים של תרבות לאומית (על פי מודל הופשטדה): אינדיבידואליזם, הימנעות מחוסר ודאות ומכוונות לטווח רחוק. הבחינה הראתה כי לממדי השוני התרבותי הייתה אמנם השפעה מוגבלת על הרגשות אולם נמצאה השפעה ישירה על התפוקות של העובדים במהלך ביצוע הרכישה של החברות. נכרה השפעה שלילית ברורה בתחום של חוסר וודאות לטווח רחוק על הסיפוק ולאינדיבידואליזם הייתה השפעה שלילית על נושא הביטחון העצמי (קטן ככל שרמת האינדיבידואליות קטנה). משתמע מכך שבעסקאות מזוג זה תהיה פחות התנגדות ותפקוד טוב יותר בארצות בהן התרבות דוגלת באינדיבידואליות ובחשיבה לטווח קצר (כמו ארצות הברית) ופחות במדינות בהן החשיבה הינה לטווח ארוך של השארות במקום העבודה עד הפנסיה (כמו גרמניה וארצות דרום מזרח אסיה). במחקר שנערך בשנת 2009 ובו רואיינו למעלה מ 100 מנהלים בכירים בחברות שונות אשר היו מעורבים ב77 עסקאות מיזוג ורכישה בין השנים 1996 עד 1998, נמצא כי 83 אחוז מכל תהליכי המיזוג והרכישה לא הצליחו להפיק את התועלת המצופה לבעלי המניות, חמור מכך, ביותר ממחצית העסקאות, נגרמה ירידת ערך משמעותית לחברה הממוזגת. הגורם המכריע לכישלון שהוצג על ידי רובם של הנשאלים  היה ההבדלים בין האנשים והבדלי התרבות . במחקר נמצא כי מירב הקשיים בהם נתקלו החברות במהלך המיזוגים והרכישות, הן בכניסה ויישום ובמיוחד בשלבי האינטגרציה, היו קשורים ישירות למצבים וסיטואציות בהם היה מגע או ניסיון לתקשורת בין עובדים או מנהלים מתרבויות שונות, כאשר החברות המעורבות היו משני או יותר מדינות שונות. ממצאים נוספים הראו כי מיזוגים ורכישות שבהם היו מעורבים ארגונים ממדינות שבהן אין הבדלים משמעותיים בתרבות הלאומית, היו באחוזי הצלחה גבהים יותר באופן מובהק (Gill 2012). חלק מהמחקרים בתחום המיזוגים והרכישות טוענים כי להבדלים גדולים בתרבות לאומית עלולה להיות השפעה שלילית במשך שלב האינטגרציה שלאחר יישום עסקת המיזוג או הרכישה. לדוגמא שיעור תחלופת ועזיבת עובדים גבוה, שביעות רצון נמוכה של העובדים ממקום העבודה החדש והתנגדות גלויה או סמויה מצד העובדים למהלך. הטיעון, הידוע בשמו כהשערת המרחק התרבותי, נתמך על ידי שורה של מחקרים אמפיריים. מחקר מטא אנליטי שנערך בשנת 2008 ובחן ממצאי 46 מחקרים מתחום המיזוגים והרכישות הראה כי להבדלי תרבות לאומית יש השפעה שלילית מובהקת על הצלחת תהליך האינטגרציה החברתית תרבותית בין הארגונים ביום שלאחר גמר הרכישה (Lee, 2015).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות