סקירת ספרות – השפעת הבדלים בתרבות לאומית על הצלחת מיזוגים ורכישות – חלק ג – ניהול בינלאומי

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות סמינריון ניהול בינ”ל בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ניהול בינלאומי – סקירת ספרות – השפעת הבדלים בתרבות לאומית על הצלחת מיזוגים ורכישות

הגורם הכלכלי בהשפעת תרבות לאומית

המעמד והמצב הכלכלי של מדינת היעד (כלכלה מפותחת למול כלכלה מתעוררת) יכול להביא למיתון של הקשר בין הבדלי תרבות לאומיים ובין ההצלחה של מיזוגים ורכישות. השווקים הכלכליים המתעוררים מאופיינים בסביבה תרבותית ייחודית. מחקרים בתחום מצביעים על העובדה שצמיחה כלכלית בשווקים מתעוררים מלווה, בדרך כלל, בשינוי תרבותי. במחקר שנערך בשנת 2000 נטען כי התפתחות הכלכלית בשווקים המתעוררים דורשת שינוי בערכים תרבותיים בשל הצורך ברציונליות, סובלנות והתנהגות כלכלית אמינה. מנהלים ועובדים בשווקים מתעוררים החשופים לשינויים התרבותיים בשל השינוי הכלכלי, יהיו פתוחים יותר לאמץ היבטים  תרבותיים חדשים במצב בו החברה בה הם עובדים נרכשת או ממוזגת על ידי תאגיד רב לאומי זר (Rottig, 2017).

המונח המתאר כלכלות מתעוררות מתייחס למערכות כלכליות פחות מפותחות שלהן בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה וסביבה כלכלית בה קיימת מדיניות ממשלתית אשר מעדיפה תהליכים של ליברליזציה כלכלית ואימוץ של מדיניות של שוק חופשי (Li, 2016). בתרבות הסינית, המאפיינת שווקים מתעוררים, קיים אפיון חזק של קבלת הבדלי כוחות ומעמדות ואי-שוויון חברתי בחברה. מאפייני תרבות אלו מגדילים את הסיכוי למצב בו השתלטות של חברה זרה תתקבל כמובן מאליו על ידי המנהלים והעובדים של חברת היעד הממוקמת בשווקים מתעוררים  ולכן הסיכוי קטן יותר למצב שלקונפליקטים תרבותיים ועימותים ( Rottig, 2017).

נמצא כי ככל שהכלכלה הינה במצב מפותח יותר במדינת היעד יש התמתנות של  הקשר בין הבדלים בתרבות הלאומית ובין הצלחת תהליך המיזוג או הרכישה. גודל ההשפעה של פרמטר השונות התרבותית יהיה גדול יותר לחברות הממוקמות בשווקים המפותחים, בהשוואה לחברות יעד הממוקמות בשווקים מתעוררים. (Rottig, 2017). באנליזה במחקר זה שבוצעה על מספר רב של מחקרים ומאמרים בנושא נמצאה השפעה ממתנת משמעותית של ההתפתחות הכלכלית של מדינת היעד על השפעת השונות הבין תרבותית בהצלחת תהליך המיזוג או הרכישה. נמצא כי תאגידים רב לאומיים מצליחים יותר בתהליכי מוזג ורכישה במיוחד כאשר הם רוכשים חברות הממוקמות בשווקים מתעוררים  ורחוקים יותר מבחינה תרבותית, מאשר רכישה המתבצעת בשווקים מפותחים הרחוקים תרבותית. ממצאים אלה נובעים מהסביבה המוסדית הייחודית של השווקים המתעוררים המפורטת בראש הפרק (Rottig, 2017).

מחקרים רבים שנערכו בתחום המיזוגים והרכישות בין מדינות בכדי לבדוק האם הם מעלים או  גורמים לאובדן ערך לבעלי המניות של החברות הרוכשות. הממצאים של המחקרים אינם עקביים וחד משמעיים. אחת הסיבות המרכזיות הינה כנראה ההקשרים הלאומיים והכלכליים השונים בסביבות שבהן נערכו המחקרים. בכלכלות שונות קיימים הבדלים משמעותיים ברגולציה (חקיקה, מיסים וחסמים וכדומה), ההזדמנויות להשקעה (זמינות ואיכות המשאבים והמערכות הלוגיסטיות בכלכלות מפותחות) ומוטיבציה לרכישות. לדוגמא, חברות רב לאומיות ממדינות מפותחות נוטות לנצל את נכסיהן הקיימים, בעוד שרבות מהחברות הסיניות הרב לאומיות נמשכות אל נכסים אסטרטגיים שאינם זמינים במדינתם (Li, 2016).

רכישות ומיזוגים בין חברות הממוקמות במדינות שונות, המבוצעות על ידי חברות הממוקמות  במדינות עם כלכלות מתפתחות, מונעות בדרך כלל מהחיפוש אחר משאבים אסטרטגיים במדינת היעד, כמו טכנולוגיה חדשה, מותג, כשרון, ערוצי לוגיסטיקה והפצה, משאבי טבע זמינים טבעיים או מהצורך להימנע מאילוצים מוסדיים במדינתם. רוב הנכסים הללו הם בלתי מוחשיים באופיים, כמו טכנולוגיה, מיומנויות ניהול, הון אנושי, וכדומה  ( Li, 2016). בהשוואה לחברות רב לאומיות ממדינות בעלות כלכלות מפותחות יותר, חברות רב לאומיות חדשות מהשווקים המתעוררים יחסרו בדרך כלל את הניסיון הדרוש להצלחה בעסקים בינלאומיים ואת הניסיון בהטמעה של תרבויות שונות ולכן  ביצועיהן והצלחת תהליכי המיזוג והרכישה שהן יוזמות עלולים להיפגע (Li, 2016).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות