סקירת ספרות – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי -ממלכתי בכיתות

סמינריון בחינוך מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי ה-APA וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך לסמינריון משפטי בנושא בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סקירת ספרות – סמנריון בחינוך – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

סקירת ספרות זו תדגים את חשיבותם של מתנדבים במערכת החינוך בכלל, ועל ילדים משולבים בפרט וכן יוצגו מודלים שונים של עבודה צוותית. מתוך סקירת הספרות, תוצג תכנית ההתערבות הנועדה להכשיר את בנות השירות הלאומי באופן אפקטיבי לעבודה עם כיתת לקויי התקשורת, ותיבדק השפעתה של תכנית התערבות זו לפני ואחרי, באמצעות ראיונות אשר נערכו עם בנות השירות ובאמצעות תצפיות שבוצעו לפני ואחרי תכנית ההתערבות. לבסוף יוצגו ממצאי המחקר והשלכותיו הן על השדה המחקרי והן על השדה החינוכי.

1.1 התנדבות

ההצטרפות למסגרת השירות הלאומי הינה וולונטרית. התנדבות מוגדרת כ”פעולה מסייעת של יחיד, הנתפשת כבעלת ערך על ידיו, שאינה מכוונת באופן ישיר לרווח כספי, ואינה נכפית על ידי אחרים או מחויבת על פי חוק” (Van Til, 1988, p 6 בתוך: בן דוד, חסקי-לוונטל, יורק ורונאל, 2004,). בהגדרות אחרות, נוספים אלמנטים של רצון חופשי מוחלט של המתנדבים, היעדר תמורה חומרית ופעילות כלפי מוטב מסוים (בן דוד, חסקי-לוונטל, יורק ורונאל, 2004) הגדרה נוספת מתמקדת בחובתו הפנימית של האדם כלפי זולתו וכלפי החברה בה הוא חי.

מסגרות השירות הלאומי הגדולות הינן מסגרות דתיות וככאלה הן נשענות על ערכי הנתינה והעזרה לזולת במסורת היהודית. בתורה מופיעות שתיים עשרה מצוות שתפקידן להרגילנו בנתינה (תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, לקט, פאה, שכחה, פרט, עוללות, שמיטה, יובל ומצוות ואהבת לרעך כמוך). הרמב”ם אף מתאר בהלכות מתנות עניים, פרק י’, הלכה ז’, את שמונה מעלות הצדקה. כאשר העליונה שבהן היא לחזק אדם שיעשה בעצמו, כלומר לגרום לו שלא יצטרך לבריות, כך שידע שהוא מסוגל ( בן דוד, חסקי-לוונטל, יורק ורונאל, 2004).

1.1.1 המניעים להתנדבות

באשר לשאלת מניעי ההתנדבות אין תמימות דעים בקרב החוקרים.. פרס וליס (1975) טוענים כי ניתן לחלק את מניעי ההתנדבות לשלושה- סיבות ערכיות, סיבות חברתיות וסיבות מצביות. בן-דוד ואחרים (2004) טוענים כי נתן לחלק את המניעים להתנדבות על פי: מניעים אינסטרומנטליים מכווני עצמי כגון: קבלת תחושה טובה, סיפוק, מילוי זמן פנוי, העלאת ערך העצמי, פיתוח קריירה ועניין אישי ואילו המניעים החברתיים והאלטרואיסטיים הם רצון לעזור לזולת, מניעים דתיים, הומניסטיים, שאיפה לתיקון עוולות.

1.1.2 שביעות רצון של המתנדבים

פרס וליס (1975) מצאו כי הדרכה מסודרת מגבירה את שביעות הרצון מעבודת ההתנדבות, אם משום שהמתנדבים נהנים מתשומת הלב הניתנת להם, או משום שההדרכה מעלה את רמת ההצלחה. נמצא שמקורות שביעות רצון של מתנדבים אינם שונים במהותם מאלה של עובדים שכירים, והיא קשורה לאלמנטים התוכניים של העבודה (גדרון וגריפל, 1981). הגורמים החשובים ביותר הקשורים בשביעות רצון של מתנדבים הם: העבודה עצמה, הישגים בעבודה, נוחיות העבודה ואי קיום תסכולים. מתנדב יהיה שבע רצון מעבודתו אם העבודה בה הוא עוסק מעניינת אותו, משמשת לו אתגר, ודורשת ממנו אחריות, אם יש לו הישגים בעבודתו, אן עבודתו נוחה לו מבחינת הזמן והמקום, ואם אינו נתקל בתסכולים בגלל ארגון לקוי של עבודתו או בגלל חוסר ידע וניסיון (גדרון וגריפל, 1981).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות