סקירת ספרות – השפעת הבדלים בתרבות לאומית על הצלחת מיזוגים ורכישות – חלק א – ניהול בינלאומי

סמינריון בניהול בין-לאומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות סמינריון ניהול בינ”ל בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ניהול בינלאומי – סקירת ספרות – השפעת הבדלים בתרבות לאומית על הצלחת מיזוגים ורכישות

במספר הולך וגדל של מחקרים בתחום תהליכי מיזוג ורכישה החלה מגמה של שינוי הדעה  הרווחת מזה זמן רב הטוענת שלהבדלים בתרבות לאומית יש השפעה שלילית על תהליך האינטגרציה שלאחר הרכישה. כלומר, ככל שהבדלים אלו גדולים יותר, כך קטנים סיכויי ההצלחה של תהליכי המיזוג והרכישה. חוקרים רבים מציינים את הבדלי התרבות הלאומיים לא רק כמקור היוצר מתחים בארגון, אלא כמשאב פוטנציאלי משלים המאפשר יצירת פוטנציאל גדול יותר לתהליכי סינרגיה יעילים וטובים יותר אשר בסופו של דבר משפרים את אופן הביצוע של תהליכי מיזוג ורכישה (Lee, 2015). למרות שקיימים מחקרים רבים הבוחנים את התרבות הלאומית והבדליה כאחד מהפרמטרים המשפיעים ביותר בתהליכי מיזוג ורכישה, התוצאות המתקבלות במחקרים אלה אינן חד משמעיות וקיימות סתירות רבות. בעוד שבחלק מהמחקרים האמפיריים הניתוחים מראים שהבדלים תרבות לאומית משפיעים באופן חיובי על ביצועי מיזוגים ורכישות כלומר ככל שההבדלים גדולים יותר כך סיכויי ההצלחה קטנים, מצביעים ממצאי מחקרים אחרים דווקא על קשר שלילי (Dauber, 2012). במחקרים המראים כי הבדלי תרבות לאומיים משפיעים לרעה על תוצאות וסיכויי הצלחת מיזוגים ורכישות, מוצגת העובדה או ההשערה שהבדלים בערכים תרבותיים יכולים לנבוע  מרמות נמוכות יותר של האבולוציה ובשל כך הדבר עלול להוות מחסום משמעותי לקיום תהליכים של אינטגרציה ותקשורת אנושית. באופן  ספציפי, פרשנויות שונות של החברה הרוכשת והנרכשת לגבי שינויי מצב קיצוניים אשר עלולים להתרחש במהלכן של עסקאות כאלה וחסמים של שפה יכולים בקלות להביא למצב של התנגשות וסכסוכים. במחקרים שנסקרו ותומכים בנקודת מבט זו מתוארות ההשלכות הידועות מראש של התנגשות בין תרבותית בארגונים אשר נובעת מהבדלים תרבותיים לאומיים גדולים בתהליכי מיזוג ורכישה במדינות שונות. (Dauber, 2012). במחקרים אחרים, לעומת זאת, נמצא שהבדלים תרבותיים לאומיים יכולים דווקא לשפר את הביצועים ואת סיכויי ההצלחה בתהליכי המיזוגים והרכישות בשל היותם מקור משמעותי לסינרגיות. חלק מהחוקרים טוענים כי תהליכי מיזוג ורכישה מאפשרים גישה לכניסה לשגרה ארגונית חדשה אשר יכולה להוות יתרון תחרותי לחברות המעורבות בתהליך. בנוסף לכך, מודעות, ציפייה, הכנה והכרה מראש וניהול נכון של הבדלי התרבות הלאומית  יכולים להפחית בצורה משמעותית את כמות ורמת הסכסוכים ואי ההסכמות אשר נובעים מגיוון ושונות תרבותית. חוקרים אשר חולקים נקודת מבט זו על הקשר בין תרבות לביצועים, טוענים כי צורת הניהול וההתמודדות מול ההבדלים בתרבות הלאומית הם בעצם הגורם העיקרי להקטנת סיכויי הצלחת תהליכי מיזוג ורכישה ולאו דווקא ההבדלים עצמם בערכי התרבות (Dauber, 2012).

במחקרו של Rottig (2017),  שבחן מאות מאמרים אקדמיים וממצאים אמפיריים מתהליכי מיזוג ורכישה, לא נמצאה השפעה מובהקת בבחינה הסטטיסטית של הבדלים בתרבות הלאומית על הצלחות עסקאות מיזוג ורכישה. עם זאת ממצאים אלו יש לקחת בצורה זהירה מכיוון שאמנם המתאם הסטטיסטי נתן תוצאה של חוסר השפעה, אך מבדיקה מדוקדקת יותר של ממצאים אמפיריים קיימות השפעות לשני הכיוונים הן השפעה שלילית והן השפעה חיובית על הצלחת המיזוגים והרכישות מה שמביא לידי מסקנה שנושא השפעת התרבות הינו מורכב הרבה יותר ודורש בחינה מעמיקה לגבי כל עסקה בכדי לנסות ולהבין את ההשפעה הצפויה.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות