סקירת ספרות- השפעת ההתנדבות על המתנדב – סמינריון בחינוך

סמינריון בחינוך מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי ה-APA וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך לסמינריון משפטי בנושא בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סקירת ספרות – סמנריון בחינוך – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

גדרון וגריפל (1981) מצאו  כי ארגון המפעיל נכון את מתנדביו, הנותן להם אחריות, תפקיד מתאים ומחויבות מצד אחד, והמתגמל אותם בהערכה, העשרה ולימוד מצד שני, זוכה למתנדבים שבעי רצון ובעלי תחושת ערך עצמי גבוה. תחושות של שביעות רצון בקרב המתנדבים נמצאו כגורם מכריע בהתמדה של מתנדבים  (גדרון וגריפל, 1981,). גם פרס וליס (1975) טוענים כי הדרכה והכנה טובה לתפקיד תורמות להתמדה בכך שהן מגבירות את הביטחון העצמי של המתנדב היודע כי הוכשר לתפקידו.

1.1.3 השפעת ההתנדבות על המתנדב

פרס וליס (1975) טוענים כי ההתנדבות הינה בסיס לסטטוס, כוח, ריכוך משבר האבטלה, תחושת החזרת טובה למדינה ולחברה ורכישת ניסיון מקצועי. בנוסף, ההתנדבות מפתחת אצל המתנדב אסרטיביות ורגישות יותר מאשר אצל עובדים בשכר ומאפשרת פיתוח כישרונות (Ishug & Metzer, 2001). Lois (1999) מחדד ומוסיף כי מעבר לתגמולים ולשביעות הרצון ישנן השפעות נוספות על המתנדבים עצמם, כגון פיתוח כישורים ומיומנויות חדשות, יוקרה ויחס חיובי יותר מן הסביבה, שיפור הדימוי העצמי וסיפוק עצמי.

Eisikovits & Hedin (1982)  מתארים כיצד פעילות התנדבותית בקהילה של צעירים משמעותית להתפתחותם המוסרית, האינטלקטואלית והחברתית התקינה של הצעירים, וכן היא יכולה להיות אמצעי לרה-אינטגרציה בחברה. במחקר של על”ם נמצא כי המתנדבים זכו בהערכה של הסביבה, שהדימוי העצמי שלהם השתפר וכי הם חוו תהליך של העצמה אישית וקהילתית (בן-דוד, חסקי לוונטל, יורק ורונאל, 2004). לטענת החוקרים (שם) בבחינת הגורמים המעודדים צעירים להשתתף ולהיות מעורבים בפעילות ציבורית ואזרחית הם תחושת השפעה על המערכות הפוליטיות, תחושת אופטימיות לגבי העתיד וכן תחושת יכולת ורצון לעזור בתחומים הקשורים בילדים ונוער, משום שבתחומים אלה הם מרגישים בעלי יכולת וידע (בן-דוד, חסקי לוונטל, יורק ורונאל, 2004).

גדרון, כץ ובר (2001) מסכמים את התרמות המתנדב מהתנדבותו:

  • חינוך- במהלך ההתנדבות הארגון מסייע למתנדב בהקניית מיומנויות אזרחיות.
  • מילוי פונקציה ציבורית או כמו ציבורית.
  • ייצוגיות- יצירה של זהויות, גישות ותפישות עולם מגוונות וחדשות.  

1.2  השירות הלאומי

חוק השירות הלאומי, המחייב את כל הבנות שאינן מתגייסות לצה”ל לשרת בשירות לאומי, התקבל בכנסת בשנת 1953, אך בשל לחץ המפלגות הדתיות הוא מעולם לא הופעל. בשנת 1972 החליטה הממשלה להקים מסגרת התנדבותית לבנות דתיות היוצאות לשירות לאומי. במהלך השנים, מסגרת זו הפכה לנורמה בקרב כלל הציבור הדתי לאומי (Sherraden & Gal, 1990). בשנת 2002 הוגדר בתקנות הביטוח הלאומי כי שירות לאומי הוא: “שירות לתועלת הציבור בתחום הביטחון למעט בצבא ההגנה לישראל, בתחום ביטחון הפנים, החינוך, התרבות, קליטת עלייה, הבריאות, הרווחה החברתית, הפיתוח הקהילתי, ההתיישבות, איכות הסביבה ובתחום אחר שאישר השר לעניין תקנות אלו”.

כיום, השירות הלאומי מהווה את אחת ממסגרות ההתנדבות הגדולות במדינת ישראל, ומאפשר לבני נוער בגילאי 18-22 שקיבלו פטור משירות צבאי, להתנדב לתקופה של שנה או שנתיים, כאשר רוב המתנדבים משרתים תקופה של שנה וכ-30 % מהם ממשיכים לשנה נוספת. אלו המסיימים תקופת התנדבות של לפחות 12 חודשים זכאים לקבל תמורת זאת הטבות שונות בדומה להטבות שמקבלים חיילים משוחררים (גל ועמיתים, 2003). מדי שנה, מעדיפות כ-9000 בנות בהגיען לגיל 18, לשרת בשירות לאומי על פני השירות הצבאי ובוחרות להתנדב לשירות הלאומי בשל עמדה דתית-מצפונית. שאר הבנות שייכות למגזר החילוני ומגיעות לשירות הלאומי בשל מגוון סיבות, החל מסיבות בריאותיות וכלה בסיבות אידיאולוגיות (“מכון כרמלים”, 2004). שתי העמותות הגדולות הן עמותות דתיות, “בת עמי” ו”האגודה להתנדבות”, ובכל אחת מהן מעל ל-3000 משרתים, רובם ככולם בוגרי בתי ספר תיכוניים (גל, 2000).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות