סקירת ספרות – התמיכה בעונש המוות בארה”ב והבדלים גזעיים, דתיים, פוליטיים וסוציו-דמוגרפיים – סמינריון איכותני – עונש מוות בראי התקשורת בישראל

סמינריון איכותני מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הציטוט האחיד וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך לסמינריון איכותני בנושא: בנושא עונש מוות בישראל בראי התקשורת המקוונת הישראלית

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סקירת ספרות – עונש המוות בעולם

התמיכה בעונש המוות בארה”ב והבדלים גזעיים, דתיים, פוליטיים וסוציו-דמוגרפיים

בנושא השפעות דתיות על תמיכה או הסתייגות מעונש המוות, גם כן אין עמדה חד-משמעית. מצד אחד עולה הטענה כי ככל שאנשים מפתחים עמדות שמרניות ותיאולוגיות דתיות נוקשות יותר, כך הם מפתחים תמיכה גדולה יותר כלפי השימוש בעונש המוות ובגישת ה”עין תחת עין”. אחד ההסברים הבולטים בארה”ב להיקף ההוצאות להורג המרובות שהתקיימו במהלך שנות ה-90 היה בעקבות התעוררות הפונדמנטליסטים הנוצריים שתמכו בקיום עונשי המוות והצליחו להשפיע על מושלים ושופטים שונים בארה”ב שמימשו בפועל את עונשי המוות. עם זאת, תפיסה זו איננה אחידה שכן גם אנשים בעלי אמונות דתיות חזקות לא בהכרח תמכו בעונשי המוות, וזאת גם -כן מתוך התיאולוגיות הדתיות שלמעשה אפשרו למחול ולסלוח על העבריינים (Unnever, Cullen, & Fisher, 2005, p. 3).

תיאוריה נוספת גורסת כי גם משתנים פוליטיים משפיעים על מידת התמיכה בעונש המוות. בתפיסה הפוליטית, עולה הטענה כי ככל שאנשים מחזיקים בעמדות פוליטיות שמרניות, כך מידת התמיכה שלהם בעונשי המוות גדלה. שמרנים רואים בעבריינים כאנשים עצמאיים, רציונאליים, חסרי אחריות ואחראים למעשיהם ולכן הטלת עונש המוות עליהם היא עניין מוסרי ומוצדק. ייתר על כן, בתפיסה פוליטית שמרנית יש להוציא להורג עבריינים מסוכנים שפוגעים בחפים מפשע ומטילים מעמסות כבדים על החברה בנושא ביטחון, תחושות פחד ופגיעה בסדר הציבורי. מצד שני עמדות פוליטיות ליברליות גורסות כי הפשע נגרם כתוצאה מתנאים חברתיים בלתי שוויוניים המובילים אנשים לעסוק בפשיעה, ועל כן הטלת עונש מוות עשויה להיתפס כעוד רכיב חברתי בלתי שוויוני שפוגע באוכלוסיות חלשות בעיקר, ולכן התמיכה בעונש המוות בקרב הליברליים לרוב תהיה נמוכה ומסתייגת (Unnever, Cullen, & Fisher, 2005, p. 8). במחקר שנערך בשנת 2002 בקרב 912 נשאלים בוגרים אמריקנים, נמצא כי ככל שאדם מפתח תחושות אמפתיה לזולת, כך רמת התמיכה שלו בעונש המוות פוחתת. אולם הממצאים המעניינים במחקר האמור גילו כי אנשים בעלי אמפתיה גדולה יותר לרוב השתייכו למפלגות ליברליות אמריקניות, והם היו בעלי תפיסת דעות קדומות פחותות יותר (Unnever, Cullen, & Fisher, 2005, p. 23).

הבדלים כלכליים גם כן יכולים להשפיע על מידת התמיכה בעונש המוות. הגישה הכלכלית גורסת כי אנשים במצב חברתי-כלכלי נמוך יותר יתמכו בעונש המוות. אולם ההסבר לכך איננו נובע על סיבה כלכלית ישירה כי אם עקיפה. ככל שאדם ממוקם במצב חברתי-כלכלי גבוה יותר, כך הוא לרוב ייהנה מחינוך טוב יותר, הבנת מורכבות סביבתו והוא ייחשף לעמדות חברתיות, משפטיות ופוליטיות נרחבות יותר. זאת אומרת כי חינוך – המושפע בין היתר ממאפיינים כלכליים, נחשב לרכיב חשוב המשפיע על מידת תמיכת הציבור בעונש המוות וככל שאדם הינו מחונך ומשכיל יותר, כך תמיכתו בעונש המוות עשויה לפחות מתוך הבנת מורכבות הענישה .(Trahan, Dixon, & Nodeland, 2018, p. 4)


צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות